Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)

SVAs organisationsschema

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) är expertmyndighet med beredskapsuppdrag. SVA har till uppgift att vara veterinärmedicinskt expert- och serviceorgan åt myndigheter och enskilda.

SVA främjar djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning. 

SVA är specialiserat på djurs sjukdomar och smittämnen samt hur de sprids – mellan djur, till människan och i miljön. SVA ligger i Uppsala.

Organisation och struktur

SVA:s organisation består av en ledningsgrupp, stabsfunktioner och sex avdelningar.

Mer om uppdraget

SVA har bland annat ansvar för att utreda smittsamma djursjukdomars – inklusive zoonosers – uppkomst, orsak och spridningssätt samt medverka till att förebygga och bekämpa dessa sjukdomar. Myndigheten ska också upprätthålla en effektiv vaccinberedskap avseende smittsamma djursjukdomar och utföra diagnostik av zoonoser, epizootiska och övriga anmälningspliktiga sjukdomar hos djur.

Myndigheten har vidare ansvar för att utföra diagnostik av smittämnen och kemiska risksubstanser i foder, följa och analysera utvecklingen av resistens mot antibiotika samt vara nationellt veterinärmedicinskt laboratorium.

SVA ska i första hand utföra de undersökningar och utredningar som Jordbruksverket begär. Dessa ska planeras och genomföras efter samråd med Jordbruksverket. SVA ska om möjligt också med förtur utföra de undersökningar som andra statliga myndigheter begär.

SVA bedriver forsknings- och utvecklingsarbete inom sitt verksamhetsområde.

Vill du ha mer information om SVA kan du klicka på myndighetens logotyp längst ner på sidan. Då kommer du direkt till SVA:s webbplats.

Senast granskad 2020-10-05