Plastprodukter med otillåtna material (operativt mål 15) 2023-2025

Livsmedel

Offentlig kontroll av kontaktmaterial ska utföras i ett tidigt led i livsmedelskedjan, till exempel av producenter, importörer och grossister. Kontrollen ska förhindra att plastprodukter avsedda att komma i kontakt med livsmedel som innehåller malen bambu eller andra icke godkända naturmaterial släpps ut på marknaden. Kontrollen syftar till att få bort dessa produkter från marknaden då de inte är tillåtna och dessutom riskerar att släppa ifrån sig oönskade kemiska ämnen i halter som kan vara hälsofarliga.

Bakgrund till målet

Malen bambu och andra icke godkända naturmaterial får inte tillsättas plast som är avsedd att komma i kontakt med livsmedel.

För alla typer av plastprodukter avsedda att komma i kontakt med livsmedel gäller, att endast ämnen som är kontrollerade och godkända av EU-kommissionen får tillsättas plasten. Malen bambu och flera andra naturmaterial som sådana är inte godkända att tillsättas sådan plast.

Produkter som består av en blandning av dessa icke tillåtna ämnen och plast uppfyller därmed inte EU-lagstiftningens krav och får därför inte släppas ut på marknaden. Det har även visat sig att formaldehyd och/eller melamin kan migrera från den här typen av produkter till livsmedel i halter som kan vara hälsofarliga.

Produkterna riktar sig ofta till små barn, vilka kan vara känsligare än vuxna, eftersom de har lägre kroppsvikt, och dosen hälsofarliga ämnen per kilo kroppsvikt då blir högre.

Produkterna marknadsförs ibland som ”100 procent bambu” och liknande, trots att de innehåller plast.

En sådan märkning kan anses vara vilseledande för konsumenten, som luras att tro att produkterna enbart består av bambu eller annat naturmaterial.

För vem gäller målet

Målet gäller de kommunala kontrollmyndigheterna har kontrollansvar för de kontaktmaterialverksamheter, som släpper ut kontaktmaterialprodukter som innehåller plast och malen bambu eller andra otillåtna naturmaterial, på marknaden. Se 23 och 25 § livsmedelsförordningen (2006:813).

För livsmedelsanläggningar, som utöver livsmedelsverksamhet också släpper ut kontaktmaterialprodukter som innehåller plast och malen bambu eller andra otillåtna naturmaterial på marknaden, ska kontrollen utföras av de lmyndigheter som idag ansvarar för den ordinarie livsmedelskontrollen vid anläggningarna.

Lagstifning

  • Förordning (EU) nr 10/2011 om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel.
  • Förordning (EG) nr 1935/2004 om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel.
  • Förordning (EU) 2017/625 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet.

Kontrollmetod

Inspektion.

Stöd och anvisningar

Senast granskad 2022-05-05