Nyckelhålsmärkning (operativt mål 3) 2023-2025

Livsmedel

Senast den 31 december 2025 har offentlig kontroll utförts hos tillverkare och huvudkontor med ansvar för Nyckelhålsmärkning av färdigförpackade livsmedel inom följande livsmedelsgrupper:

kött och produkter som innehåller kött (livsmedelsgrupp 24), helt eller delvis vegetabiliska produkter (livsmedelsgrupp 25) och färdigrätter (livsmedelsgrupperna 26-30). 

I samband med den senaste revideringen av LIVSFS 2005:9, som trädde i kraft 2021, var det inom dessa livsmedelsgrupper som de största förändringarna av kriterierna gjordes. Syftet med kontrollerna är att säkerställa att livsmedlen uppfyller lagstiftningens krav för att få Nyckelhålsmärkas.

 

Bakgrund till målet

Nyckelhålet är ett frivilligt märkningssystem. Syftet med Nyckelhålet är att göra det enkelt för konsumenterna att hitta de hälsosammare alternativen inom olika livsmedelsgrupper med nyttigare eller mindre fett, mindre socker och salt och mer fiber och fullkorn.

Reglerna för vilken mat som får märkas med Nyckelhålet bygger på den senaste samlade forskningen om vad vi behöver äta för att må bra. Nyckelhålet är ett registrerat varumärke som tillhör Livsmedelsverket.

Det är viktigt att konsumenterna kan lita på att livsmedel som är märkta med Nyckelhålet är ett mer hälsosamt val. Därför är det angeläget att kontrollera att Nyckelhålsmärkta livsmedel uppfyller kraven i lagstiftningen.

För vem gäller målet

Målet gäller kommunala kontrollmyndigheter och Livsmedelsverket.

Anläggningar att kontrollera: Tillverkare och huvudkontor med ansvar för Nyckelhålsmärkningen.

Lagstiftning

  • 4 § samt bilaga 2 Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:9) om användning av symbolen Nyckelhålet.

Kontrollmetod

Revision för att kontrollera om verksamheten kan styrka att kraven i LIVSFS 2005:9 är uppfyllda.

Stöd och anvisningar

 

Senast granskad 2022-04-29