Glykoalkaloider i potatis (operativt mål 16) 2023-2025

Livsmedel

Offentlig kontroll av åtgärder som livsmedelsföretagare vidtagit för att förebygga att höga halter glykoalkaloider bildas och hur de förhindrar att giftiga partier sätts på marknaden.

Bakgrund till målet

Potatis är ett av våra viktigaste baslivsmedel. Tidigare kontrollprojekt under 2015-2017 har visat att branschens åtgärder har varit otillräcklig för att förebygga att höga halter glykoalkaloider bildas och förhindra att giftiga partier sätts på marknaden. Branschen och detaljhandeln har sedan dess angett att de vidtagit olika förbättringsåtgärder för att styra upp situationen och det finns därför skäl att nu granska effekten av dessa åtgärder. För att effektivt planera och utforma framtida kontroller finns det också ett behov av mer kunskap om potatissorter.

För vem gäller målet

Målet gäller kommunala kontrollmyndigheter, länsstyrelser och Livsmedelsverket.

Länsstyrelser ansvarar för kontrollen av primärproducenter som odlar potatis.

Kommunala kontrollmyndigheter ansvarar för kontroollen av:

  • potatispackare som köper in potatis från primärproducenter,
  • producenter av förädlade potatisprodukter som chips och pommes frites,
  • butiker som förvarar och säljer potatis i lösvikt eller som förpackad vara direkt till konsumenter,
  • andra detaljhandelsföretag, här särskilt huvudkontor, som ansvarar för centrala inköp av potatis och potatisprodukter.

Livsmedelsverket ansvarar för kontrollen av större förädlingsföretag som producerar potatisprodukter som chips och pommes frites.

Lagstiftning

  • Tabell A i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2012:3) om främmande ämnen i livsmedel.
  • Bilaga I till  förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien.

Kontrollmetod

Kontrollmetoden är revision och inspektion, med möjlighet till verifierande provtagning.

Hos primärproducenterna görs kontroll och provtagning under 2024.

Stöd och anvisningar

Stöd för att utföra kontrollen och/eller bedöma om lagstiftningens krav är uppfyllda finns på Kontrollwiki, Livsmedelsverkets webbplats för fördjupning.

Senast granskad 2023-01-12