Allergena ingredienser i färdigförpackade livsmedel (operativt mål 10) 2023-2025

Livsmedel

Senast den 31 december 2025 har offentlig kontroll utförts hos grossister som importerar färdigförpackade livsmedel för att verifiera att företagarna ger korrekt information om allergena ingredienser i märkningen. 

Bakgrund till målet

Livsmedel som innehåller allergena ingredienser behöver vara korrekt märkta för att allergiska och överkänsliga konsumenter ska kunna undvika livsmedel de inte tål  och slippa drabbas av allvarliga allergiska reaktioner. Lagstiftningen har ett tydligt fokus på information om allergena ingredienser med regler om hur dessa ska märkas ut.

Idag är handeln med livsmedel global och det importeras många produkter vars märkning i många fall inte är på svenska. När livsmedlet når slutkonsument ska den obligatoriska livsmedelsinformationen vara på svenska. Det innebär att importörerna som ansvarar för livsmedelsinformationen måste säkerställa att informationen på förpackningen är korrekt.

Tidigare undersökningar som fokuserat på information och märkning om allergena ingredienser har visat att det behövs mer kontroll och stöd inom detta område. Målet syftar till att säkerställa information i livsmedelskedjan.

I målet innebär att märkningen på färdigförpackade livsmedel ska kontrolleras. Alla allergena ingredienser som finns i livsmedlet ska finnas med i ingrediensförteckningen och vara framhävda samt korrekt översatta till svenska. Om informationen inte finns eller är felaktig kan allergiska och överkänsliga konsumenter drabbas av allvarliga allergiska reaktioner. 

För vem gäller målet

  • Artikel 8, 9, 15 och 21 samt bilaga II i förordning (EU) nr 1169/2011 om livsmedelsinformation.
  • 5 § Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2014:4) om livsmedelsinformation.

Kontrollmetod

Verifierande kontroll i detta mål görs genom kontrollmetoden revision med dokumentationskontroll.

Kontrollmyndigheten ska kontrollera att information om alla allergena ingredienser i livsmedlet finns med i märkningen, att informationen om allergena ingredienser är korrekt översatt till svenska och att den framhävs från resten av ingrediensförteckningen. Innehållet av allergena ingredienser i livsmedlet ska verifieras mot det som står på etiketten genom dokumentationskontroll.

Stöd och anvisningar

Senast granskad 2024-06-18