2023-2025 Operativt mål 1 Ekologisk produktion: Andel oaviserade besök, extrabesök och provtagning

Ekologisk produktion & ekologiska livsmedel

Kontrollorganen uppnår procentsatserna 10 procent oaviserade besök, 10 procent extrabesök och provtagning hos motsvarande 5 procent av kunderna

Definition

Alla kontrollorgan planerar sin kontroll så att målet nås. Det innebär kontroll med tillräcklig omfattning. Kontrollmyndigheterna följer årligen upp att målet nås.

Önskad effekt

Samtliga kontrollorgan uppnår kraven på oaviserade besök, extrabesök och
provtagning i EU-kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/279.

Indikatorer

 • Andel besök och tagna prov enligt procentsatserna som anges i målet (källa till uppgifter för att mäta indikatorn är kontrollorganens årliga rapportering till
  Jordbruksverket och Livsmedelsverket).

Åtgärder

 • Årligen följa upp målet på höstens kalibreringsmöte och i kontrollen av
  kontrollorganen (Jordbruksverket och Livsmedelsverket, årligen).
 • Bidra till att välja fokusområden för provtagning på vårens kalibreringsmöte
  varje år (Jordbruksverket, Livsmedelsverket och kontrollorganen, årligen).

Aktiviteter

 • Halvårsvis omvärldsbevakning avseende riskprodukter, (Jordbruksverket,
  årligen).
 • Kalibreringsmöte med kontrollorganen för att välja fokusområden
  (Jordbruksverket och Livsmedelsverket, årligen).
 • Kontrollmyndigheternas uppföljning och sammanställning av kontrollorganens
  statistikrapportering (Jordbruksverket och Livsmedelsverket årligen).
Senast granskad 2022-11-15