Nationell kontrollplanering primärproduktion 2024-2027

Foder

Planering av kontrollen i primärproduktionen av foder och livsmedel görs av länsstyrelserna tillsammans med Jordbruksverket och Livsmedelsverket. Målet är att kontrollen på ska vara riskbaserad på nationell nivå och att samtliga branscher får regelbunden kontroll.

Modellen för nationell kontrollplanering för primärproduktionen fördelar varje år kontroller vid 1000 verksamheter som är registrerade som livsmedelsanläggning eller foder- och livsmedelsanläggning och 100 kontroller vid verksamheter som är registrerade som foderanläggning. Kontrollerna fördelas enligt principer som gör att sannolikheten att få kontroll är lika för stor alla anläggningar med samma kontrollpriortet, oavsett var i landet anläggningen finns.

Den nationella kontrollplanen för primärproduktionen består av en flerårig plan och en ettårig plan. Den ettåriga planen uppdateras varje år och talar om branscher som ska kontrolleras det närmaste året, många anläggningar som ska kontrolleras inom varje bransch och hur kontrollerna fördelas mellan länen.  Särskilda fokusområden för kontrollen framgår också av planen.

Om inget annat anges ska kontrollen av foder och livsmedel samordnas vid kontrollbesöket. Det innebär att om en verksamhet omfattas både av livsmedels- och foderlagstiftningen, till exempel vid uppfödning av livsmedelsproducerande djur, så kontrolleras att verksamhetsutövaren följer alla relevanta bestämmelser inom båda lagstiftningsområdena.

Senast granskad 2023-11-10