2023-2025 Operativt mål 2 Ekologisk produktion: Genomföra en spårbarhetsövning.

Ekologisk produktion & ekologiska livsmedel

Kontrollorganen klarar av att inom utsatt tid göra en spårbarhetsövning.

Definition

Berörda kontrollorgan har tillräckliga resurser för att genomföra den årliga
spårbarhetsövningen.

Önskad effekt

Samtliga kontrollorgan ska träna på att effektivt och vid behov tillsammans spåra tillbaka till produktens ursprung.

Indikatorer

 • Certifikat och alla relevanta dokument för alla inblandade aktörer har tagits
  fram inom övningstiden (källa till uppgifter för att mäta indikatorn är
  kontrollorganens redovisning av övningen vid efterföljande kalibreringsmöte).

Åtgärder

 • Årligen genomför spårbarhetsövning som redovisas på det ena av årets
  kalibreringsmöten.

Aktiviteter

 • Utifrån ett rullande schema väljer Jordbruksverket, Livsmedelsverket eller
  Swedac ut en produkt som ska spåras tillbaka till råvaruleverantörerna. Om det är en produkt som innehåller importerad råvara eller ingrediens sker
  spårningen till EU-gränsen (Jordbruksverket, Livsmedelsverket eller Swedac,
  årligen).
 • Den myndighet som valt produkten skickar ut information om produkten till
  kontrollorgan två veckor innan kalibreringsmötet (Jordbruksverket,
  Livsmedelsverket och Swedac, årligen).
 • Kontrollorganen genomför spårbarhetsövningen och redovisar resultat på
  kalibreringsmötet (kontrollorganen, årligen).
Senast granskad 2022-11-15