Produktion, handel & kontroll

Vilka regler finns för mig som livsmedelsföretagare. Hur fungerar den offentliga kontrollen? Här hittar du fakta om  produktion, handel och kontroll av livsmedel.

Man som läser märkning på ost.
Informationsförordningen

Krav på viss teckenstorlek, ursprungsmärkning för kött från fler djurslag och att allergener ska anges tydligare är några nyheter i förordningen. Här hittar du våra frågor och svar.

Fikon
Steg för steg - planerad import

Med webbverktyget Importguiden kan du navigera dig fram till den kunskap och information du behöver för att komma igång med din importsatsning på ett bra sätt.

Livsmedelsinspektör
Vem gör vad i offentlig kontroll?

Offentlig kontroll är myndigheternas kontroll av livsmedelsföretag och livsmedel hela vägen från producent till konsument.

Senast granskad 2016-05-23