Tallriksmodellen i ny tappning

Alla ska känna matglädje och må bra av maten. Därför arbetar Livsmedelsverket för säker mat och bra dricksvatten, för att ingen konsument ska bli lurad om vad maten innehåller och för bra matvanor. Det är vårt recept på matglädje.

Nyheter

 • Campylobacter och STEC finns i opastöriserad mjölk – mest på gårdar med många djur

  Det är vanligt med campylobacter och STEC i opastöriserad mjölk - mer än i vart tionde prov. Livsmedelsverkets nya kartläggning visar dessutom att ju fler djur som finns på gården, desto högre risk för bakterier i mjölken.

  2016-05-24 - Pressmeddelanden

 • Ragunda kommun föreläggs att förbättra livsmedelskontrollen

  Livsmedelsverket förelägger Ragunda kommun att senast den 30 september 2016 säkerställa att kontrollen är bemannad, utförs regelbundet och i lämplig omfattning. Livsmedelsverket vidtar åtgärden eftersom kontrollen inte är tillräckligt bra i Ragunda kommun.

  2016-05-23 - Pressmeddelanden

 • Enklare och tydligare regler för småskalig livsmedelsförsäljning

  Det ska vara enkelt att följa reglerna för småskalig livsmedelsförsäljning. Därför införs nya regler där bland annat begrepp som "små mängder" och "lokal" detaljhandel definieras tydligare.

  2016-05-19 - Pressmeddelanden

 • Nu lanserar Livsmedelsverket tallriksmodellen i ny tappning

  Den klassiska tallriksmodellen har under många år hjälpt till att pedagogiskt visa hur maten kan fördelas för att öka mängden grönsaker och få en bra balans i måltiden. Nu lanserar Livsmedelsverket en modern version att inspireras av, en tallriksmodell som även enkelt går att anpassa utifrån det individuella behovet.

  2016-05-19 - Pressmeddelanden

 • Ny riskvärdering från Efsa om oönskade ämnen i oljor

  Det kan bildas oönskade ämnen när vissa vegetabiliska oljor hettas upp till höga temperaturer vid tillverkningen. EU:s livsmedelssäkerhetsmyndighet Efsa menar att mängden vi får i oss av ämnena behöver minska. Livsmedelsverket ska nu undersöka halterna i livsmedel på den svenska marknaden.

  2016-05-16 - Pressmeddelanden

Fler nyheter och pressmeddelanden