Pressmeddelanden

 • Livsmedelsverket följer upp salmonellafynd

  Livsmedelsverket följer nu upp det fynd av Salmonella Enteritidis som under förra veckan gjordes i en kryddblandning. Ytterligare provtagning och spårning krävs för att få reda på vilken ingrediens i kryddblandningen som orsakat utbrottet.

  2015-07-17 - Pressmeddelanden

 • Varning för ”Arnold Iron Dream Concentrated Night Time Recover” – kan innehålla farligt ämne

  Livsmedelsverket och Läkemedelsverket varnar för produkten Arnold Iron Dream Concentrated Night Time Recover, som kan innehålla substansen DNP. Ämnet är förbjudet i mat och kosttillskott och har orsakat allvarliga förgiftningar och dödsfall.

  2015-07-14 - Pressmeddelanden

 • Klargöranden ska underlätta för ekologiska restauranger

  Restauranger och caféer kan redan idag berätta för sina kunder att de erbjuder ekologisk mat. Men bristen på gemensamma regler gör företagare osäkra på vad de får säga. Livsmedelsverket startar nu arbetet med att ta fram nationella regler, men kommer också redan i höst med klargöranden som ska underlätta för branschen att veta vad som gäller.

  2015-07-11 - Pressmeddelanden

 • Samband mellan Iwi allkrydda och salmonellautbrottet bekräftat

  Det är nu klart att det är Iwi allkrydda som orsakat de 95 fall av salmonella som är kopplade till en restaurang på Öland.

  2015-07-08 - Pressmeddelanden

 • Iwi allkrydda innehåller salmonella

  En kryddmix som provtagits i utredningen av det pågående salmonellautbrottet har nu visat sig innehålla Salmonella Enteritidis. Provet av Iwi allkrydda är från restaurangen på Öland men det är ännu inte klarlagt om det är exakt samma typ av salmonella som i det pågående utbrottet.

  2015-07-07 - Pressmeddelanden

 • Salmonellautbrott pågår i Sverige

  Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket arbetar sedan ett halvår tillbaka tillsammans med smittskyddenheter och kommuner intensivt med att spåra källan till ett salmonellautbrott i Sverige. Hittills har utbrottet orsakat 140 fall varav 80 är kopplade till en restaurang på Öland.

  2015-07-07 - Pressmeddelanden

 • Kontrollen från jord till bord är bra - men mer samverkan behövs

  I stora drag fungerar den offentliga kontrollen i livsmedelskedjan – från jord till bord – bra. Men det finns förbättringsområden och det är stora skillnader mellan olika kontrollmyndigheter och kontrollområden.

  2015-07-01 - Pressmeddelanden

 • Ständigt aktuellt ämne: De offentliga måltidernas dag i Almedalen

  Varje dag serveras tre miljoner måltider i vård, skola och omsorg. Hur kan de offentliga måltidsverksamheterna leda utvecklingen inom hälsa och miljö och hur kan de bidra till en bättre skola, vård och omsorg? Det diskuterar vi på De offentliga måltidernas dag i Almedalen den 30 juni.

  2015-06-25 - Pressmeddelanden

 • Unga tjejer omedvetna om risker med miljögifter i fisk

  Unga kvinnor är inte medvetna om att vad de själva äter idag kan vara en risk för deras framtida barn. Bara cirka 10 procent av kvinnorna i åldern 18-29 år känner till att de bör begränsa sin konsumtion av fisk med höga halter av dioxin och PCB. Nu satsar Livsmedelsverket på att nå ut med det viktiga budskapet till unga kvinnor.

  2015-06-25 - Pressmeddelanden

 • Fortfarande stora variationer i svensk livsmedelskontroll

  Stor variation mellan myndigheternas dricksvatten- och livsmedelskontroll och brist på resurser, men själva revisionssystemet fortsätter utvecklas på ett bra sätt. Det är några av resultaten i två nya rapporter från Livsmedelsverket.

  2015-06-22 - Pressmeddelanden

Dela sidan