Livsmedelsverket i Almedalen

Under Almedalsveckan i Visby deltar Livsmedelsverket med tre egna seminarier. Vi lyfter viktiga ämnen som maten för äldre som bor hemma, livsmedelsförsörjning och klimatanpassning av dricksvatten. 

Du träffar också medarbetare från Livsmedelsverket på flera andra organisationers arrangemang under veckan.

Tre egna arrangemang

Självständig i teorin, undernärd i praktiken? Hur fungerar maten för äldre som bor kvar hemma?

Arrangör: Livsmedelsverket
Tid
: Tisdag den 5 juli, kl. 10.15-11.15. Därefter mingel och eftersnack.
Plats: Hälsodalen, S:t Hans Café, S:t Hans Café, S:t Hansplan 2, Visby

Fel mat. Mat för sällan. Inga älsklingsrätter eller näringsrika mellanmål. Om inte hemtjänstens stöd kring måltiderna fungerar kan det leda till sjukdom, undernäring och att det blir svårare att klara sig själv. Har vi råd att inte satsa på maten för äldre som bor kvar hemma?

Livsmedelsverket bjuder in till ett seminarium i Almedalen om maten för äldre i hemtjänsten. VI riktar oss till alla med intresse för dessa frågor, men framför allt till kommunala chefer och politiker med ansvar för äldreomsorgen.

Medverkande:

 • Susanne Rolfner Suvanto, regeringens särskilda utredare för att ta fram en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen, Regeringskansliet
 • Annica Sohlström, generaldirektör, Livsmedelsverket
 • Yngve Gustafson, professor i geriatrik, överläkare och känd från tv-serien Sveriges bästa äldreboende, Umeå universitetssjukhus
 • Mikael Sanfridsson (S), kommunalråd och ordförande i äldrenämnden, Linköpings kommun
 • Britta Schröder, områdeschef äldreboende, korttidsenhet och hemtjänst, Östra Göteborg

Seminariet följs av eftersnack tillsammans med pensionärsorganisationerna PRO och SPF:s ordföranden Christina Tallberg  och Christina Rogestam.

Moderator är Pär Bergkvist, chefredaktör för Magasin Måltid och engagerad i utmärkelsen White Guide Senior.

Läs mer i kalendariet

Vår sårbara livsmedelsförsörjning

Arrangör: Livsmedelsverket, Region Gotland, Länsstyrelsen Gotland, Försvarsmakten
Plats: Länsstyrelsens nedre trädgård, Korsgatan 4
Dag och tid: 7 juli klockan 13:00–14:15

Hur ser Sveriges livsmedelsförsörjning ut idag och hur ser förutsättningarna ut nu när planeringen för ett civilt försvar ska återupptas? Vem ansvarar för livsmedelsförsörjningen på nationell, regional och lokal nivå? Hur påverkar vår självförsörjningsgrad krisberedskapen?

Seminariet syftar till att belysa hur vår livsmedelsförsörjning ser ut idag och dess sårbarhet. Panelen kommer att diskutera roller och ansvar samt vilken betydelse självförsörjningsgraden har kopplat till livsmedelsförsörjning.

Vidare ges exempel från ett pågående projekt som rör konsekvenserna för Gotlands livsmedelsförsörjning om transporterna till och från ön helt upphörde under en begränsad tid. Projektet drivs av Livsmedelsverket, Region Gotland, Länsstyrelsen Gotland och Försvarsmakten.

Medverkande:

 • Sven Lindgren, moderator, Civilförsvarsförbundet/Hushållningssällskapens förbund
 • Therese Frisell, rådgivare, Livsmedelsverket
 • Magnus Oscarsson, ledamot (KD), Sveriges riksdag
 • Åsa Lindestam, ledamot (S), Sveriges riksdag
 • Håkan Svenneling, ledamot (V), Sveriges riksdag

Läs mer i kalendariet

Klimatanpassning av dricksvatten – behövs det?

Arrangör: Livsmedelsverket
Plats: Länsstyrelsens nedre trädgård, Korsgatan 4
Dag och tid: 7 juli klockan 14:30–16:00

Det är viktigt det är att börja klimatanpassa dricksvattenförsörjningen. Vilka konsekvenser får det om går för långsamt och vad kan man göra. Aktuella erfarenheter från Öland och Gotland när de hanterar kort och långvarig torka med brist på vatten redovisas. Ett handboksprojekt presenteras också.

Under seminariet diskuteras samhällseffekter på brist på dricksvatten och behovet av ett samlat arbete. Med erfarenheter från andra länder vet vi att det behövs en mängd åtgärder för säkerställa dricksvattenförsörjningen både för samhällets och individens behov.

I år är det också särskilt aktuellt med brist på vatten på Öland och Gotland. I andra delar landet så är översvämningar ett mer aktuellt problem som påverkar dricksvattenförsörjningen.

Seminariet föregås av seminariet "Vår sårbara livsmedelsförsörjning" i samma lokal.

Medverkande:

 • Henrik Yngvesson, kommunalråd, Mörbylånga kommun
 • Pär Aleljung, rådgivare, Livsmedelsverket
 • Per-Erik Nyström, dricksvattensamordnare, Livsmedelsverket

Läs mer i kalendariet

Livsmedelsverket på andras seminarier

Ohälsosam och ohållbar – hur våra matvanor förstör både kropp och planet

Medverkande från Livsmedelsverket: Annica Sohlström, generaldirektör
Arrangör:
Svenska Dagbladet
Plats: Svenska Dagbladets tält på Hamnplan (Tält 225)
Dag och tid: tisdag 5 juli 12:00 -13:00

Allt vatten går att dricka - men vill vi?

Medverkande från Livsmedelsverket: Per-Erik Nyström, dricksvattensamordnare
Arrangör: Havs- och vattenmyndigheten
Plats: Vattenforum, Mellangatan 1
Dag och tid: tisdag 5 juli 15:30 - 16:30
Läs mer i kalendariet

Varför ska det vara så svårt att säga att en morot är nyttig?

Medverkande från Livsmedelsverket: Annica Sohlström, generaldirektör
Arrangör: Svensk Dagligvaruhandel
Plats: Hälsodalen, S:t Hans café, S:t Hansplan 2
Dag och tid: onsdag 6 juli 8:15 - 9:15
Läs mer i kalendariet

Dricksvatten – från självklarhet till samhällsutmaning

Medverkande från Livsmedelsverket: Per-Erik Nyström, dricksvattensamordnare
Arrangör: Sydvatten
Plats: Länsstyrelsens nedre trädgård, Korsgatan 4
Dag och tid: onsdag 6 juli klockan 11:00 – 11:50
Läs mer i kalendariet

Framtidens vattenförsörjning

Medverkande från Livsmedelsverket: Per-Erik Nyström, dricksvattensamordnare
Arrangör: Sveriges geologiska undersökning
Plats: Fartyget Ocean Surveyor, kajplats 10, Visby hamn
Dag och tid: Onsdag 6 juli 9:00 - 10:00
Läs mer i kalendariet

Vem vinner slaget om planeten – klimatkämparna eller hälsohetsarna?

Medverkande från Livsmedelsverket: Åsa Brugård Konde, nutritionist
Arrangör: Brödinstitutet
Plats: Hälsodalen, Skafferiet, S:t Hans Café, S:t Hansplan 2
Dag och tid: Onsdag 6 juli 10:30 - 12:00
Läs mer i kalendariet

Senast granskad 2016-06-28