Servering

Det finns olika knep för att minska matsvinnet i samband med serveringen. Utmaningarna och åtgärderna kan se lite olika ut beroende på om maten serveras som en buffé, i karotter på bordet eller i enstaka portioner.

Lägg bara upp/servera bara så mycket som går åt

Det är viktigt att personalen har kunskap och möjlighet att laga och ställa fram mat anpassat till strömmen av matgäster. Det gäller både när maten serveras i form av buffé eller när maten serveras i karotter ("upplägg") på en avdelning.

Ta fram ett bleck eller kantin i taget, det ger bättre möjligheter att minimera matsvinnet. När det gäller att duka upp till exempel pålägg till frukost eller mellanmål eller tillbehör till huvudmåltiderna är det viktigt att fylla på efter hand för att undvika att slänga mat som stått framme.

Använd rätt storlek på serveringsbestick

Använd gärna mindre serveringsbestick, det gör det lättare för matgästen att lägga upp en lagom stor portion.

Återkoppla till tillagningsköket eller leverantören regelbundet

Skapa en rutin för att informera tillagningsköket eller måltidsleverantören om hur mycket mat som gått åt. Kom överens med den som lagar mat hur ni ska återkoppla – ringa, mejla, sms:a eller skriva på matsedeln eller följesedeln som skickas tillbaka med matvagnarna. Ange hur mycket mat som blev över, hur många som åt och vad de tyckte om maten.

Bufféservering – främst skola

Använd små kärl i slutet av serveringen

Små kärl som är fyllda upplevs trevligare än stora som lätt kan se kladdiga och ofräscha ut när det är lite mat kvar i dem.

Räkna antalet framtagna tallrikar

Då blir det lättare att hålla koll på hur många som ätit och hur många fler som beräknas komma. Det gör det enklare för köket att laga mat i omgångar.

Samarbeta med schemaläggare

Ett bra lunchschema ger en jämn ström av matgäster och gör att man slipper toppar under senare delen av serveringstiden. Diskutera med skolans schemaläggare om hur det kan åstadkommas. Inför gärna lunch på lektionstid, det vill säga att eleverna har lektion direkt före och efter lunchen. Läs mer om schemalagda luncher i Livsmedelsverkets råd Bra måltider i skolan.

Servering i karotter på avdelning – främst förskola och äldreomsorg

Gör det enkelt att få mer mat

Att göra det enkelt för personalen på förskolor och äldreboenden att få påfyllning från köket om maten tar slut är viktigt. Antingen genom att de själva får möjlighet att hämta mer mat i köket, eller att de enkelt kan kontakta kökspersonalen.

Spara övertäckta skålar på vagnen

Lägg upp en mindre mängd mat än beräknat i serveringsskålarna. Spara resten i en övertäckt skål som bara öppnas vid behov. Skålen ska inte användas förrän maten på bordet och grannborden är slut. Oöppnade skålar kan skickas tillbaka till köket direkt efter måltiden och snabbt kylas ner där för att sedan hettas upp och användas vid en annan måltid. Alternativt kan maten användas till mellanmål, pålägg eller kvällsmat på avdelningen.

Brick- eller enportionsservering – främst sjukhus

Rätt portionsstorlek

Om maten serveras på bricka eller i enportionsförpackning är det viktigt att det är möjligt att servera rätt mängd mat. Det är bra om att det finns möjlighet att anpassa portionsstorlekarna och så att gästen kan "beställa" mat utifrån sina behov, önskemål, aptit och lust att äta.

Senast granskad 2023-09-28