Portionsberäkning

För att kunna laga rätt mängd och undvika att slänga mat i onödan behöver köket ha koll på matgästernas önskemål och behov och hur många matgäster som närvarar vid måltiderna varje dag.

Lär känna era matgäster – anpassa efter vad som brukar gå åt

Självklart ska alla matgäster ha möjlighet att äta en hel välplanerad portion mat, men i praktiken går det tyvärr inte alltid åt så mycket som det borde. Anpassa portionerna efter hur mycket som gått åt när maträtten serverats tidigare. Mängden uppäten mat är ett bra kvitto på måltidernas kvalitet och bör användas för att vidareutveckla menyer och recept efter matgästernas preferenser.

Anpassa efter matgästens behov

Många äldre har dålig aptit och orkar inte äta en normalportion. Det brukar ofta bli mat över och för lite mat i magen. Många behöver flera, mindre portioner med lite högre energi- och proteininnehåll som är lätta att äta. Måltiderna behöver vara spridda över dagen och mellanmålen är viktiga energi- och näringskällor. Läs mer om det i Livsmedelsverkets råd Bra måltider i äldreomsorgen.

Återkoppla till receptansvarig

Diskutera och se regelbundet över recept och portionsansvisningar. Det är viktigt att de som serverar maten återkopplar hur mycket som gick åt i förhållande till vad som rekommenderades och hur maten uppskattades till de som planerar och lagar maten.

Rapportering av närvaro och frånvaro

En viktig pusselbit i arbetet för minskat matsvinn är att få så bra underlag om antalet matgäster som möjligt. Alltså så verklighetstroget och i så mycket i realtid som möjligt. En förutsättning är en nära dialog med rektor, förskolechef eller enhetschef på äldreboendet eller sjukhuset och tillsammans ta fram en rutin för hur den planerade frånvaron (studiedagar, friluftsdagar etc.) ska rapporteras. En rutin för snabbt uppkommen frånvaro (på grund av sjukdom etc.) behövs också.

Det är viktigt med en tät dialog mellan tillagningskök och mottagningskök (inklusive serveringskök och avdelningskök) och justera antalet portioner när det behövs. Att ha rutiner för att meddela närvaro/frånvaro är särskilt viktigt när det gäller de gäster som äter specialkost. På blanketten för anmälan om specialkost kan ni förslagsvis ange när, hur och till vem frånvaroanmälan ska göras. Detta kan också anges i skolplattformen, på skolans hemsida, etc.

Senast granskad 2023-09-28