Konsumtionsmätning - Hur mycket mat hamnar i magen?

Mat från en assiett kastas

En stor utmaning i offentliga måltider är att matgästerna generellt äter mindre mat än de behöver. Arbetet för att minska matsvinnet får inte leda till att gästerna äter ännu mindre mat. Därför behöver verksamheterna veta hur mycket av den lagade maten som faktiskt hamnar i matgästernas magar.

För att ta reda på hur mycket mat som hamnar i magen behöver man både mäta hur mycket som serveras och hur mycket som slängs. Mängden uppäten mat kan jämföras med den planerade portionsstorleken och ge viktig information om huruvida matgästerna får i sig tillräckligt med mat och om måltidernas kvalitet.

Hur räknas konsumtionen ut?

För att veta hur stor konsumtionen är behövs följande uppgifter:

  • Mängden serverad mat
  • Mängden serverings- och tallrikssvinn
  • Antalet matgäster

Genom att dra bort mängden serverings- och tallrikssvin från mängden serverad mat får ni en siffra på den totala mängden mat som har hamnat i gästernas mage. Delar ni detta på antalet ätande har ni en genomsnittlig siffra för den mängd mat som varje matgäst äter upp.

Modell för att mäta hur stor andel av den lagade maten som äts upp

För er som arbetar i skolan, har Skolmat Sverige tagit fram en modell för konsumtionsmätning som är harmoniserad med Livsmedelsverkets nationella mätmetod för matsvinn.

Senast granskad 2023-09-20