Inköp

Genom att tänka igenom och skapa rutiner för inköp kan köket göra mycket för att minska matsvinnet.

Skapa en rutin för att förbereda inköp

Utgå från era recept och era egna erfarenheter av hur mycket mat som brukar gå åt. Inventera kyl, frys och förråd på råvaror och rester. Kontrollera vilken närvaro/frånvaro som är planerad.

Omsätt era livsmedelslager

Stora lager av livsmedel som används sällan leder ofta till stort matsvinn. Det livsmedels- och matlager man har behöver omsättas regelbundet för att undvika matsvinn. Samtidigt finns det ett behov av att ha ett lager vid kris.

Leverans av färska råvaror nära användning

Beställ färskvaror med kort hållbarhet för leverans strax innan de ska användas.

Köp förpackningar i olika storlekar

Köp livsmedel i både större och mindre förpackningar. Då blir det lättare att undvika att öppnade förpackningar blir stående och att innehållet blir gammalt. Packa om livsmedel som ska frysas in i lagom stora förpackningar.

Köp mindre styckevikter

Små potatisar, köttbullar och biffar gör det lättare att anpassa portionens storlek efter olika matgästers önskemål och behov.

Ställ rimliga krav på hur lång hållbarhet livsmedlen ska ha vid leverans

Det är viktigt att ha rimliga krav på leverantören hur många dagar ett livsmedel ska ha kvar av sin hållbarhet innan datumet passerats. Detta för att inte skjuta över matsvinnet på en aktör i ett tidigare led i kedjan, i detta fall grossisten. I en branschöverenskommelse mellan Kost & Näring och branschen gällande upphandling av livsmedel har en hållbarhetstrappa tagits fram . Se bild nedan.

Hållbarhetstider, trappa för färskvaror, frysvaror och kolonivaror

Hållbarhetstid från tillverkningsdag Krav på minst antal dagar kvar vid leverans
Upp till 12 dagar 5 dagar
13 – 30 dagar 7 dagar
31 – 90 dagar 14 dagar
91 – 300 dagar 30 dagar
Över 300 dagar 90 dagar

 

Senast granskad 2023-09-28