Bränder

Brinnande träd och kvistar på marken vid skogsbrand

Risken för att det uppstår bränder i tillrinningsområdet till en vattentäkt är större sommar­tid än under övriga årstider. Risken är särskilt hög i samband med värmeböljor när marken är torr.  

Bränder kan slå ut kraftförsörjning, exempelvis tryck­stegringsstationer, ställverk och överbyggnader på reservoarer, vilket i sin tur medför problem med distributionen av dricksvatten.

En brand i ett vattenverk kan slå ut dricksvattenförsörjningen. Speciellt känsliga platser är de med elektrisk utrustning, ställverk etc. Bränder kan orsaka både tekniska och kvalitets­mässiga problem. Själva branden i sig kan förorena vattnet, men även kemikalier som används i brandsläckningen kan orsaka föroreningar. Svenska vattenverk är ofta inte byggda för att behandla starkt förorenade råvatten.

Åskväder kan leda till brand i vattenverket, följt av tekniska problem och problem med vattenkvaliteten.

Senast granskad 2023-02-24