Exempel

Mallar och exempel

Till arbetsmetoden finns både mallar i Excel och ett exempel som följer med genom handboken, exemplet Grusstad.

Mallarna kan användas som stöd och ett sätt att dokumentera arbetsprocessen. Följ instruktionerna på varje flik i mallen. Tänk på att varje vattentäkt behöver en egen mall. Finns det flera vattentäkter i ett försörjningsområde så måste ni sammanställa information om samtliga för att få en bra överblick.

Grusstad, vårt påhittade exempel, kan ge ytterligare stöd för hur mallarna ska fyllas i men kanske också inspiration till ett nytt synsätt på er vattentäkt.

Senast granskad 2021-12-16