Vattenkapacitet och vattenbehov

Vattenspridare som sprutar vatten på en gräsmatta

En alltför stor framtida ökning av vattenbehovet kan leda till vattenbrist om vattenmagasinen är begränsade.

Dokumentera råvattenkapacitet och vattenförbrukning

Dokumentera  råvattenkapaciteten i förhållande till nuvarande vattenförbrukning. Det är också viktigt att göra en prognos över framtida vattenbehov utifrån befolkning, industrier med mera för att klar­lägga eventuella behov av nya vattenresurser.

För att göra en analys av  vattenförbrukning och vattenkapaciteten kan följande frågor användas. Svaren kan sedan infogas i excellfilen som finns  på startsidan.

Försök att svara på följande frågor:

 • A1 Hur stor är vattenresursens samt vattentäktens kapacitet i dagsläget i förhållande till vattenbehovet?
 • A2 Finns det andra verksamheter eller kommuner som nyttjar vattenresursen?
 • A3 Finns det några framtidsplaner eller förändringar som kan påverka vattenbehovet till exempel utifrån folkmängd och ut­bredning, markanvändning, affärs­verksamhet eller andra privata aktörer?
 • A4 Vad begränsar vattentäktens kapacitet?
 • A5 Finns det tillstånd för att leda bort vatten, eller har andra vattenverksamheter tillstånd att ta ut vatten som leder till minskad vattenkapacitet?
 • A6 Finns det tillgång till reservvatten?
 • A7 Finns det tillgång till nödvatten?
 • A8 Hur kommer vattenbehovet att förändras inom 5, 20 och 70 år?
 • J1 Kommer nuvarande vattenkapacitet att räcka till inom 5, 20 och 70 år?

Sammanställ följande:

 • Vattenmagasinets kapacitet.
 • Vattenanvändning - både egen och till andra, till exempel till  industrier, jordbruk och  andra kommuner.
 • Vattendomar - både egna och andra aktörers.
 • Vattenbehov idag och i framtiden.

Tips på källor:

 • Kommunala och regionala vattenförsörjningsplaner, kommuner och länsstyrelser
 • Översiktsplaner och detaljplaner
 • Övriga planer -  VA-planer, exploateringsplaner med mera
 • VA-branschens statistiksystem (VASS), Svenskt Vatten
 • SGU - kartvisaren Grundvattenmagasin, Vattentäktsarkivet
 • VISS - Vatteninformationssystem Sverige
Senast granskad 2024-01-19