Oönskade händelser

Vatten som sprutar upp ur en trasig ledning på en gata

Utifrån svaren på frågorna i systemanalysen kan ni identifiera oönskade händelser för vattenförsörjningssystemet. Se exemplet Grusstad i tabell 1.

Ytterligare oönskade händelser kan identifieras med hjälp av följande underlag:

  • Tidigare risk- och sårbarhetsanalyser.
  • Sammanställningen över oönskade händelser  i handbok "Risk och sårbarhet för dricksvattenförsörjning 2017".
Senast granskad 2024-01-19