Systemanalys

En systemanalys innebär att göra en översyn av ett vattenförsörjningssystem för att få en tydlig bild av förutsättningarna. Analysen görs på ett befintligt system under rådande klimatförhållanden.

I systemanalysen samlas bakgrunds­information in och studeras. Hur sårbar vattenförsörjningen är för klimat­förändringar påverkas bland annat av:

  • vatten­kapacitet och vattenbehov
  • utformning av vattenförsörjningssystemet
  • geologiska och geografiska förut­sättningar.

Andra faktorer som förändras över tid kan också påverka verksamheten. Befolkningsökning, ökad urbanisering och förändringar av vattnets kvalitet och kvantitet är några exempel.

Använd excelfilen

På följande sidor beskrivs vad som bör ingå i en sammanställning och vilka frågor som kan vara till hjälp för att analysera informationen. Svar till frågorna kan infogas i excelfilen som finns på startsidan.

Flera vattenförsörjningssystem

Finns det flera vattenförsörjningssystem inom samma kommun eller hos samma dricksvattenproducent kan det vara en fördel att genomföra systemanalysen för ett vattenförsörjningssystem i taget. Dessa kan sedan slås ihop. Om det är svårt att hinna analysera alla vattenförsörjningssystem inom en rimlig tid bör man prioritera de viktigaste först. Prioritera exempelvis utifrån kapacitet och utsatthet.

Senast granskad 2022-01-11