Sannolikhet

Vatten som sprutar ur ett slangmunstycke

Med sannolikhet menar vi hur ofta en oönskad händelse bedöms kunna inträffa. I analysen bör ni både utgå från statistik och erfarenheter och från kunskap om förväntade förändringar.

Inom matematiken är definitionen av sannolikhet hur ofta en händelse inträffar i genomsnitt i ett oändligt långt tidsperspektiv. En händelse som i genomsnitt inträffar under ett av hundra år, kan inträffa när som helst. Likaså kan två liknande händelser inträffa med kort mellanrum för att därefter utebli i flera hundra år.

Bedöm sannolikheten för varje aktuell oönskad klimathändelse. Vid bedömning av sannolikhet är det vanligt att utgå från statistik, erfarenheter och goda fack­kunskaper.  Men ni bör även väga in kunskap om förväntade framtida förändringar . Observera att ni enbart behöver göra bedömningen i de fall systemanalysen visar att en händelse är möjlig – idag eller i framtiden.

Sannolikhetsbedömningen i följande steg:

  • Gör en sannolikhetsbedömning för oönskade händelser idag. Lägg till andra kända oönskade händelser. Använd endast dagens förutsättningar vid sannolikhetsbedömningen.
  • Välj vilket av kriterierna i sannolikhetstabellen som stämmer bäst överens med rådande förut­sättningar. Vid osäkerhet – välj ”värstascenariot” av de ni väljer emellan.
  • Gör en sannolikhetsbedömning för oönskade händelser i den tidsperiod ni valt. När det gäller den framtida sannolikheten för en klimathändelse använder ni information som har kommit fram vid klimatanalysen eller de länsanalyser som SMHI tagit fram.

 

Sannolikhetsnivåer Kriterier

S1: Liten sannolikhet

Enligt bedömning kan händelsen inte uteslutas

S2: Medelstor sannolikhet

Bedömning visar att händelsen kan inträffa vart 10:e–50:e år

S3: Stor sannolikhet

Händelsen har inträffat eller varit nära att inträffa i den egna anläggningen (gäller endast för bedömning av sannolikhet för idag)

Bedömning visar att händelsen kan inträffa vartannat till vart 10:e år

S4: Mycket stor sannolikhet

Händelsen förekommer nu och då i den egna verksamheten

Senast granskad 2024-01-19