Riskklasser

Avspärrning med varningsskylt vid översvämmad gata

Nästa steg är att väga samman sannolikheten och konsekvensen för varje aktuell oönskad klimathändelse för respektive tidsperiod till risker enligt  tabellen nedan. Storleken på riskerna illustreras med hjälp av färg­.

Definitioner av de fyra olika riskklasserna. 

Risk Definition

Liten (grön)

Liten risk för att vattenförsörjningen drabbas. Inga åtgärder krävs.

 

Medelstor (gul)

 

Medelstor risk för att vattenförsörjningen drabbas. Utred ytterligare och vidta åtgärder för att minska riskerna.

 

Stor (röd)

 

Stor risk för att vattenförsörjningen drabbas. Utred ytterligare och vidta åtgärder inom en snar framtid.

Mycket stor (svart)

 
 

Vattenförsörjningen har redan drabbats av klimathändelser eller kommer enligt klimat­scenarier att drabbas i framtiden. Vidta omedel­bart åtgärder.

Senast granskad 2022-01-11