Konsekvenser

Flygfoto över ett vattentorn i ett område med radhus och villor

I konsekvensbedömningen antar ni att den oönskade händelsen har inträffat. Olika konsekvenser påverkar varandra. Därför behöver man titta på dem som en helhet.

Osäkerheter om konsekvensen av en händelse kan ni hantera på följande sätt:

  • Vid liten osäkerhet om konsekvensen bör ni använda den konsekvens som uppfattas som mest realistisk.
  • Vid stor osäkerhet om den verkliga konsekvensen bör ni göra en pessimistisk bedömning enligt försiktighetsprincipen.

Bedöm konsekvensen för varje enskild oönskad händelse separat för både kvalitet och leverans. I konsekvensbedömningarna ska ni ta hänsyn till nuvarande beredningssteg i vattenverket.

Kriterier för konsekvensnivåer (för exempel, se Grusstad).

Konsekvensnivåer Kriterier

K1: Liten konsekvens

Kvalitet: Obetydlig på­verkan på vatten­kvaliteten. Inga anmärkningar enligt dricksvatten­föreskrifterna.

Leverans: Normal leverans till användarna kan upprätthållas.

K2: Medelstor

Kvalitet: Tillfälliga an­märkningar som berör många användare, eller otjänligt vatten som berör enstaka användare.

Leverans: Kortvarigt leverans­avbrott (timmar) till ett begränsat område. Inga sårbara abonnenter eller kunder drabbas.

K3: Stor konsekvens

Kvalitet: Otjänligt vatten som berör många användare.

Leverans: Långvarigt av­brott (dagar) i leveransen till ett begränsat område. Sårbara abonnenter och kunder drabbas kort- eller långvarigt.

K4: Mycket stor konsekvens

Kvalitet: Otjänligt vatten med fara för liv och hälsa.

Leverans: Långvarigt av­brott (dagar) i leveransen som drabbar ett stort antal användare. Även sårbara abonnenter och kunder drabbas.

Senast granskad 2024-01-19