Tidsperspektiv

Solur som står på en sten i en trädgård

För att vara förberedd på förändringar över tid är det bra att inte bara dimensionera och planera utifrån dagens behov. Det behöver också vara möjligt att göra förändringar längre fram i tiden.

Tidsperspektiv – ett exempel

Tänk er att ni ska anlägga en pumpstation. Klimatscenarierna pekar på att pumpkapaciteten kommer att behöva utökas framåt i tiden. En pump har en ungefärlig livslängd på 30 år, men det hus som pumpen står i bedöms ha livslängden 100 år.

Dimensionera därför pumpen för dagens och de närmsta 30 årens behov, men dimensionera huset så att en större pump kan installeras senare. Då undviker ni onödiga kostnader för en överdimensionerad pump de första 30 åren och att pumphuset behöver rivas för tidigt.

Genom att svara på frågorna nedan kan man analysera vilket tidsperspektiv man kan planera för. Svaren kan sedan föras in i excelfilen som finns på startsidan.

Försök att svara på följande generella frågor:

  • H1 Vilket klimat har ni idag, till exempel max-, medel- och minimivärden eller oväder och torka?
  • H2 Vilka erfarenheter av klimat och extrema väderhändelser finns i organisationen, till exempel ovanligt varma eller kalla säsonger, eller olika extrema vädersituationer som skyfall?
  • H3 Hur har verksamheten påverkats av tidigare väderhändelser? Vad var konsekvenserna?
  • H4 Har problemen åtgärdats? Har det varit möjligt att utvärdera åtgärderna efteråt vid liknande situationer?
  • H5 Är det möjligt att identifiera kritiska tröskelvärden för när verksamheten störs? Har dessa tröskelvärden tidigare överskridits eller varit nära att överskridas?
  • H6 Påverkas verksamheten av andra mänskliga aktiviteter som kan tänkas ha en större påverkan än klimatförändringar, till exempel befolkningsökning, markanvändning eller hårdgjorda ytor?
  • H7 Vilka klimatförändringar som berör våra system kan ni vänta er i framtiden?
  • H8 Finns det behov av att flytta eller utöka verksamheten? Förändras vattenbehoven i framtiden? Innebär det att ni behöver undersöka vattenförhållanden på andra platser?
  • H9 Vilka extremsituationer kan ni förvänta er i dagens klimat?

Tips på källor:

  • SMHI:s klimatanalyser beskriver dagens och framtidens klimat baserat på observationer och beräkningar utifrån de två olika utvecklingsvägarna RCP 4.5 och RCP 8.5.
Senast granskad 2024-01-19