Klimatanalys - havsnivåer

En skummande havsvåg

En förändrad havsnivå kan till exempel innebära att vattentäkter eller andra anläggningsdelar översvämmas eller att havs­vatten tränger in i yt- eller grundvattenmagasin och påverkar råvattenkvaliteten.

För att ta reda på vad som skulle kunna vara ett kommande problem kan man använda sig av klimatscenarierna. Det är i första hand längs våra kuster som problemen läruppstå och då företrädesvis i södra delen av landet.

Försök att svara på följande frågor:

  • M1 Var förutspås havsnivån ligga i framtiden?
  • M2 Vilka anläggningsdelar eller delar av tillrinningsområdet ligger under den framtida förmodade havsnivån?
  • M3 Kan en förändrad havsnivå påverka grundvattenkvaliteten i området? Vilka områden är känsliga?
  • M4 Hur kan en förändrad havsnivå påverka riskerna för förorening vid vattentäkten?
  • M5 Vilka erfarenheter finns av översvämningar?

 

Senast granskad 2022-01-11