Söksida

Sökresultat

Du sökte på "måltider i sjukvården" i kategori Lagstiftning hittade 253 träffar

 • Föreskrifter i nummerordning 1998

  Här finns länkar till de föreskrifter som Livsmedelsverket har gett ut år 1998. SLVFS Status Ämne SLVFS 1998:1 Ersätter SLVFS 1997:3 Livsmedelsverkets förteckning över gällande föreskrifter
  Sida - Lagstiftning - Senast granskad 2022-03-16
 • LIVSFS 2021:12

  Livsmedelsverkets föreskrifter om kontroll av ekologisk produktion Grundförfattningen Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2021:12 Mer information Föreskrifterna träder i kraft den 1 januari 2022.
  Sida - Ekologiska livsmedel - Senast granskad 2022-03-16
 • Ändring av EU-beslut 2011/163 Om godkännande av planer från tredje länder Ändrad genom EU-beslut 2022/367

  Nyhet lagstiftning Om godkännande av planer som lagts fram av tredjeländer i enlighet med artikel 29 i rådets direktiv 96/23/EG Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/367
  Sida - Lagstiftning - Senast granskad 2022-03-09
 • EU-beslut 2011/163

  Godkännande av planer som lagts fram av tredjeländer i enlighet med artikel 29 i rådets direktiv 96/23/EG Författningen med senaste ändringarna införda Kommissionens genomförandebeslut 2011/163/EU (
  Sida - Läkemedelsrester - Senast granskad 2022-03-09
 • Ändring av EU-förordning 2021/404 Om import av fjäderfä Ändrad genom EU-förordning 2022/364

  Nyhet lagstiftning Om ändring av bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller posterna för Kanada, Förenade kungariket och Förenta staterna i förteckningarna över
  Sida - Lagstiftning - Senast granskad 2022-03-09
 • Ändring av EU-förordning 2021/405 Om import av fiskeriprodukter Ändrad genom EU-förordning 2022/363

  Nyhet lagstiftning Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/363 - Om ändring och rättelse av bilaga IX till genomförandeförordning (EU) 2021/405 vad gäller förteckningarna över tredjeländer
  Sida - Lagstiftning - Senast granskad 2022-03-09
 • Ändring av EU-förordning 2021/404 Om import av fjäderfä Ändrad genom EU-förordning 2022/305

  Nyhet lagstiftning Om ändring av bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller posterna för Förenade kungariket och Förenta staterna i förteckningarna över tredjeländer
  Sida - Lagstiftning - Senast granskad 2022-03-02
 • EG-förordning 178/2002

  Om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet Författningen med
  Sida - Övergripande lagstiftning - Senast granskad 2022-02-28
 • SFS 2021:176

  Förordning om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter SFS 2021:176 Vi strävar alltid efter att publiceringen av författningarna ska vara korrekt. Trots detta kan
  Sida - Avgifter - Senast granskad 2022-02-25
 • Ändring av EU-förordning 2021/404 Om import av fjäderfä Ändrad genom EU-förordning 2022/249

  Nyhet lagstiftning Om ändring av bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller posterna för Förenade kungariket i förteckningarna över tredjeländer från vilka sändningar
  Sida - Lagstiftning - Senast granskad 2022-02-25
 • Ändring av EU-förordning 2021/404 Om import av fjäderfä Ändrad genom EU-förordning 2022/215

  Nyhet lagstiftning Om ändring av bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller posterna för Kanada och Förenta staterna i förteckningarna över tredjeländer från vilka
  Sida - Lagstiftning - Senast granskad 2022-02-24
 • EU-förordning 2019/787

  Om definition, beskrivning, presentation och märkning av spritdrycker, användning av namn på spritdrycker i presentationen och märkningen av andra livsmedel, skydd av geografiska beteckningar för
  Sida - Alkoholhaltiga drycker - Senast granskad 2022-02-18
 • EU-förordning 2017/2470

  Om upprättande av en unionsförteckning över nya livsmedel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 om nya livsmedel Författningen med senaste ändringarna införda
  Sida - Nya livsmedel - Senast granskad 2022-02-18
 • Ändring av EU-förordning 2021/404 Om import av fjäderfä Ändrad genom EU-förordning 2022/194

  Nyhet lagstiftning Om ändring av bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller posterna för Förenade kungariket i förteckningarna över tredjeländer från vilka sändningar
  Sida - Lagstiftning - Senast granskad 2022-02-18
 • EG-förordning 853/2004

  Fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung Författningen med senaste ändringarna införda Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 (konsoliderad
  Sida - Livsmedelshygien - Senast granskad 2022-02-17
 • Ändring av EU-förordning 2017/2470 Om nya livsmedel Ändrad genom EU-förordningarna 2022/187 och 188

  Nyhet lagstiftning EU-förordning 2022/187 - om godkännande för utsläppande på marknaden av cetylerade fettsyror som ett nytt livsmedel enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283
  Sida - Lagstiftning - Senast granskad 2022-02-16
 • Ändring av EU-förordning 2017/2470 Om nya livsmedel Ändrad genom EU-förordningarna 2022/168 och 169

  Nyhet lagstiftning Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/168 - om godkännande för utsläppande på marknaden av pastöriserad Akkermansia muciniphila som ett nytt livsmedel enligt
  Sida - Lagstiftning - Senast granskad 2022-02-11
 • Gällande lagstiftning

  Lagstiftningen listas inte på en sida utan kan endast sökas fram. Skriv in numret på lagstiftningen i sökrutan på webbplatsen eller använd kategorisöket som ligger under sökrutan. Via kategorisöket
  Sida - Lagstiftning - Senast granskad 2022-02-09
 • Ändring av EU-förordning 2022/141 Om livsmedelstillsatser och obearbetade bläckfiskar Ändrad genom EU-förordning 2022/141

  Nyhet lagstiftning Om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av natriumkarbonater (E 500) och kaliumkarbonater (E 501) i
  Sida - Lagstiftning - Senast granskad 2022-02-07
 • LIVSFS 2012:3

  Främmande ämnen i livsmedel Grundförfattningen LIVSFS 2012:3
  Sida - Främmande ämnen/oönskade ämnen - Senast granskad 2022-02-02