Söksida

Sökresultat

Du sökte på "måltider i sjukvården" i kategori Beredskap hittade 32 träffar

Filtrera sökresultatet

 • Livsmedelsverkets nationella förstärkningsresurser för nödvattenförsörjning

  Om kommunens egna resurser för akut nödvattenförsörjning inte räcker till så finns det nödvattentankar att låna från Livsmedelsverket. De kan avropas genom SOS Alarm på telefonnummer 020 – 30 20 30,
  Beredskap - Senast granskad 2023-06-01
 • Matförråd inför kris

  På den här sidan får du exempel på matvaror som passar bra att ha i ditt matförråd hemma. Det är bra att ha tillräckligt mycket så att ni i ert hushåll klarar er i en vecka utan att handla. Kriser
  Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2024-02-12
 • Matförråd vid kris - lättläst

  Förbered dig med bra mat inför en kris - lättläst Du behöver förbereda dig så att du har mat och vatten ifall det kommer en kris. Här kan du läsa om vilken mat som passar bra att ha hemma så att du
  Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2024-04-04
 • Nato och livsmedels- och dricksvattenområdet

  Natomedlemskapet och livsmedels- och dricksvattenområdet Sveriges Natomedlemskap är en angelägenhet för hela samhället och en central utgångspunkt för uppbyggnaden av totalförsvaret, det vill säga
  Beredskap - Senast granskad 2024-03-08
 • Pågående arbete med livsmedelsberedskap

  Livsmedelsverket har, tillsammans med andra myndigheter, flera uppdrag för att bygga upp en uthållig beredskap för att Sveriges befolkning ska ha tillgång till mat och dricksvatten även vid kris och
  Beredskap - Senast granskad 2024-04-09
 • Råd till kommuner och länsstyrelser inför och vid torka

  Vad kan man göra när risken för torka och vattenbrist är ett direkt hot eller ett faktum? På den här sidan finns råd till dricksvattenaktörer, kommuner och länsstyrelser från Nationella
  Beredskap - Senast granskad 2023-11-15
 • Råd till kommuner och länsstyrelser inför och vid översvämning

  Vad kan du göra när det finns risk för översvämning eller om det redan är ett faktum? På den här sidan finns råd till dricksvattenaktörer, kommuner och länsstyrelser från Nationella
  Beredskap - Senast granskad 2024-04-10
 • Samhällsviktiga verksamheter inom sektorn livsmedelsförsörjning och dricksvatten

  Det finns vissa verksamheter som är nödvändiga för att samhället alls ska fungera. För sektorn livsmedelsförsörjning och dricksvatten kan det gälla dricksvattenproducenter och vissa livsmedelsbutiker
  Beredskap - Senast granskad 2023-11-15
 • Sektorn Livsmedelsförsörjning och dricksvatten

  För att stärka beredskapen inom samhällsviktiga områden har regeringen inrättat tio så kallade beredskapssektorer. En av dem är sektorn Livsmedelsförsörjning och dricksvatten. I sektorn
  Beredskap - Senast granskad 2023-11-14
 • SKAL- samrådsgruppen för beredskapsplanering

  På den här sidan finns den preliminära agendan för nästa SKAL-möte. Agendan kan komma att ändras. Du hittar även dokumentation från det senaste mötet. SKAL Livsmedelverket samordnar kris- och
  Företagande, regler och kontroll - Senast granskad 2024-03-04
 • Ta höjd för kris i upphandling och avtal

  Om det blir störningar i produktions- eller leveransleden ger det snabbt problem för livsmedel- och dricksvattenförsörjningen. Därför behöver det finnas flexibilitet i avtalen mellan beställare och
  Beredskap - Senast granskad 2023-10-12
 • VAKA - nationell vattenkatastrofgrupp

  VAKA kan ge kommunala, regionala och nationella myndigheter stöd vid en akut kris inom dricksvattenförsörjningen. De nås dygnet runt via SOS Alarm på 020-30 20 30. Den nationella
  Beredskap - Senast granskad 2023-06-01