Söksida

Sökresultat

Du sökte på "måltider i sjukvården" i kategori Lagstiftning hittade 527 träffar

 • Ändring av EU-förordning 37/2010 Klassificering av farmakologiskt aktiva substanser Ändrad genom EU-förordning 2021/621

  Klassificering av substansen imidakloprid med avseende på MRL-värden i animaliska livsmedel Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/621
  Sida - Lagstiftning - Senast granskad 2021-04-19
 • Ändring av EG-förordning 396/2005 Gränsvärden för bekämpningsmedelsrester Ändrad genom EU-förordningarna 2021/616 och 2021/618

  Nyhet lagstiftning EU-förordning 2021/616 - Om ändring av bilagorna II, III och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för benalaxyl, benalaxyl-M,
  Sida - Lagstiftning - Senast granskad 2021-04-19
 • LIVSFS 2021:5

  Sida - Avgifter - Senast granskad 2021-04-16
 • Ändring av EU-förordning 2021/405 Om förteckning över tredjeländer och import till unionen Ändrad genom EU-förordning 2021/606

  Nyhet lagstiftning Om ändring av bilagorna I, IV–XIII och XVI till genomförandeförordning (EU) 2021/405 vad gäller poster för Belarus och för Förenade kungariket och dess kronbesittningar Guernsey,
  Sida - Lagstiftning - Senast granskad 2021-04-16
 • EU-förordning 2021/601 Unionens fleråriga kontrollprogram för bekämpningsmedelsrester

  Om ett samordnat flerårigt kontrollprogram för unionen för 2022, 2023 och 2024 för att säkerställa att gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester följs och för att bedöma konsumenternas exponering för
  Sida - Lagstiftning - Senast granskad 2021-04-14
 • EU-förordning 2021/601

  Om ett samordnat flerårigt kontrollprogram för unionen för 2022, 2023 och 2024 för att säkerställa att gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester följs och för att bedöma konsumenternas exponering för
  Sida - Bekämpningsmedel - Senast granskad 2021-04-14
 • Ändring av EG-förordning 396/2005 Om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel Ändrad genom EU-förordning 2021/590

  Nyhet lagstiftning Om ändring av bilagorna II och IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för aklonifen, boskalid, komjölk, etofenprox, järn(III)
  Sida - Lagstiftning - Senast granskad 2021-04-13
 • Ändring av EU-förordning 609/2013 Om ämnen som får tillsättas i modersmjölksersättning mm Ändrad genom EU-förordning 2021/571

  Om ändring av bilagan till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 vad gäller förteckningen över ämnen som får tillsättas i modersmjölksersättning, tillskottsnäring, beredda
  Sida - Lagstiftning - Senast granskad 2021-04-08
 • EU-förordning 609/2013

  Förordning om livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn, speciella medicinska ändamål, kostersättning för viktkontroll Författningen med senaste ändringarna införda Europaparlamentet och rådets
  Sida - Berikning, kosttillskott, livsmedel för specifika - Senast granskad 2021-04-08
 • EU-förordning 2021/405 Om import av vissa djur och varor från tredjeland till unionen

  Om fastställande av förteckningar över tredjeländer eller regioner i tredjeländer från vilka det i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 är tillåtet att föra in vissa
  Sida - Lagstiftning - Senast granskad 2021-04-06
 • Ändring av EU-förordning 2015/1375 Om offentlig kontroll av trikiner i kött Ändrad genom EU-förordning 2021/519

  Om ändring av genomförandeförordning (EU) 2015/1375 vad gäller undersökningar av förekomsten av trikiner hos hovdjur och Förenade kungarikets undantag från undersökningar av förekomsten av trikiner
  Sida - Lagstiftning - Senast granskad 2021-03-26
 • EU-förordning 2015/1375

  EU-förordning 2015/1375 Fastställande av särskilda bestämmelser för offentlig kontroll av trikiner i kött Författningen med senaste ändringarna införda Kommissionens genomförandeförordning (EU)
  Sida - Offentlig kontroll - Senast granskad 2021-03-26
 • SFS 2014:786

  Tillkännagivande om de EU-bestämmelser som kompletteras av livsmedelslagen SFS 2006:804 SFS 2014:786 Vi strävar alltid efter att publiceringen av författningarna ska vara korrekt. Trots detta kan
  Sida - Övergripande lagstiftning - Senast granskad 2021-03-22
 • SFS 2013:1059

  Förordning om kontroll av ekologisk produktion SFS 2013:1059 Vi strävar alltid efter att publiceringen av författningarna ska vara korrekt. Trots detta kan det inträffa att uppdateringar av senaste
  Sida - Ekologiska livsmedel - Senast granskad 2021-03-22
 • SFS 2013:363

  Lag om kontroll av ekologisk produktion SFS 2013:363 Vi strävar alltid efter att publiceringen av författningarna ska vara korrekt. Trots detta kan det inträffa att uppdateringar av senaste
  Sida - Ekologiska livsmedel - Senast granskad 2021-03-22
 • SFS 2011:1494

  Förordning om vissa fiskarter från Östersjöområdet SFS 2011:1494 Vi strävar alltid efter att publiceringen av författningarna ska vara korrekt. Trots detta kan det inträffa att uppdateringar av
  Sida - Främmande ämnen/oönskade ämnen - Senast granskad 2021-03-22
 • SFS 2011:1060

  Förordning om kontroll vid export av livsmedel SFS 2011:1060 Vi strävar alltid efter att publiceringen av författningarna ska vara korrekt. Trots detta kan det inträffa att uppdateringar av senaste
  Sida - Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2021-03-22
 • SFS 2011:13

  Miljötillsynsförordning SFS 2011:13 Vi strävar alltid efter att publiceringen av författningarna ska vara korrekt. Trots detta kan det inträffa att uppdateringar av senaste ändringar saknas och att
  Sida - Miljö - Senast granskad 2021-03-22
 • SFS 2009:1426

  Förordning med instruktion för Livsmedelsverket SFS 2009:1426 Vi strävar alltid efter att publiceringen av författningarna ska vara korrekt. Trots detta kan det inträffa att uppdateringar av senaste
  Sida - Övergripande lagstiftning - Senast granskad 2021-03-22
 • SFS 2009:1424

  Lag om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel SFS 2009:1424 Vi strävar alltid efter att publiceringen av författningarna ska vara korrekt. Trots detta kan det inträffa
  Sida - Skyddade beteckningar - Senast granskad 2021-03-22