Söksida

Hittade 4031 träffar på "märkning av honung"

 • Märkning av honung - konsumentförpackning

  Sida - Uppdaterad 2015-11-09
 • Ursprungsmärkning

  Ursprungsmärkning Fisk, kött av nöt, gris, lamm, get och fågel och vissa andra livsmedel som exempelvis honung, frukt och olivolja ska enligt reglerna alltid märkas med ursprung, det vill säga
  Sida - Livsmedel och innehåll - Uppdaterad 2018-01-18
 • Ursprungsmärkning

  Ursprungsmärkning Fisk, kött av nöt, gris, lamm, get och fågel och vissa andra livsmedel som exempelvis honung, frukt och olivolja ska enligt reglerna alltid märkas med ursprung, det vill säga
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-01-22
 • Datummärkning

  Färdigförpackade livsmedel ska oftast vara märkta med bäst före-dag eller sista förbrukningsdag. Det är alltid den som är ansvarig för livsmedelsinformationen som ska avgöra vilken märkning som är
  Kontrollwiki - Uppdaterad 2018-01-29
 • Ursprungsmärkning

  Ursprungsmärkning är bara obligatoriskt för ett fåtal livsmedel. Det krävs i de flesta fall bara om konsumenten kan bli vilseled när uppgiften saknas. Här hittar du flera exempel på när ursprung
  Kontrollwiki - Uppdaterad 2018-06-08
 • Honung - säker honung

  Sida - Branschriktlinjer - Uppdaterad 2014-09-29
 • Allergimärkning

  För dig som är allergisk eller överkänslig mot mat, är det viktigt att veta vad maten innehåller. Därför finns särskilda regler för hur livsmedel som innehåller vanliga allergiframkallande
  Sida - Livsmedel och innehåll - Uppdaterad 2017-09-15
 • C - Särskild märkning och information

  Det här området innehåller krav på livsmedelsinformation som gäller för specifika livsmedel, till exempel nyckelhålet, kosttillskott och honung.
  Kontrollwiki - Uppdaterad 2018-06-27
 • Märkning av färdigförpackade livsmedel

  Sida - Uppdaterad 2014-09-17
 • Märkning av färdigförpackade livsmedel

  Sida - Uppdaterad 2015-03-04
 • Märkning av färdigförpackade livsmedel

  Sida - Uppdaterad 2018-03-19
 • Kontroll av information och märkning

  Konsumenter och företag i livsmedelskedjan är beroende av att informationen om livsmedlen är korrekt, tydlig, förståelig och läsbar. God redlighet är därför ett av livsmedelslagstiftningens syften.
  Kontrollwiki - Uppdaterad 2018-01-03
 • Biodling och honung

  Här finner du samlad information som berör biodling och tillverkning av honung och sammansatta produkter av honung, bland annat information om lagstiftning och vägledningar samt länkar till dokument
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-09-29
 • Vilseledande märkning

  Vilseledande märkning Det finns regler som säger att märkningen inte får vilseleda konsumenten. Reglerna innebär att det inte räcker med att en uppgift är sann. Den får inte heller vara sådan att
  Sida - Livsmedel och innehåll - Uppdaterad 2017-09-21
 • Information och märkning

  Information och märkning är ett centralt område när det gäller säkra livsmedel. Det handlar också om att ingen konsument ska bli lurad om vad maten innehåller. Här får du veta vilka regler som gäller
  Kontrollwiki - Uppdaterad 2018-08-03
 • Nordiskt kontrollprojekt om nyckelhålsmärkning, 2011

  Sida - Rapporter 2011 - Uppdaterad 2014-11-26
 • Honung - vägledning

  Sida - Vägledningar - Uppdaterad 2015-07-08
 • Prioritering vid kontroll av information och märkning

  Kontroll av livsmedelsinformation ska liksom övrig kontroll vara riskbaserad, ändamålsenlig och effektiv. Det kan vi uppnå genom att fokusera på avvikelser som kan innebära fara, som att en allergen
  Kontrollwiki - Uppdaterad 2018-01-04
 • Regler om livsmedelsinformation och märkning

  Livsmedelsförpackningar ska vara märkta med ett antal obligatoriska uppgifter för att hjälpa konsumenten till ett medvetet och säkert val. Det finns regler för hur livsmedelsförpackningar ska vara
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-03-14