Söksida

Sökresultat

Du sökte på "bra mat för spädbarn" i kategori Publikationer hittade 416 träffar

Filtrera sökresultatet

 • L 2021 nr 02 - Matsvinn i hemmet

  I rapporten redovisas resultaten från en enkätundersökning om konsumenternas kännedom, attityd och beteende om matsvinn. Resultatet kommer användas för det fortsatta arbetet med att minska m...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Regeringsuppdrag
  Utgivningsår : 2021
 • 2018 nr 08 - Kontroll av bekämpningsmedelsrester i livsmedel 2016

  Livsmedelsverket kontrollerar årligen rester av bekämpningsmedel i vegetabiliska och animaliska livsmedel. Utgångspunkten är att verka för att maten ska vara säker.  Genom att analysera stic...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Oönskade ämnen, Livsmedelskontroll
  Utgivningsår : 2018
 • 2018 - Fler gör mer! Handlingsplan för minskat matsvinn 2030

  Regeringen gav i februari 2017 Livsmedelsverket i uppdrag att tillsammans med Jordbruksverket och Naturvårdsverket under 2017–2019 fortsätta arbetet för att minska det svenska matsvinnet. De...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Miljö och matsvinn
  Utgivningsår : 2018
 • Faktaskrifterna - Hälsosam helhet

  Maten vi äter spelar en avgörande roll för vår hälsa. Att äta grönare, lagom mycket och röra på sig är grunden för en hälsosam helhet. Grönsaker, frukt, fullkorn, fisk, nyttiga oljor och ma...
  Publikationstyp : Broschyr/Folder
  Ämne : Råd och rekommendationer, Matvanor
  Utgivningsår : 2016
 • S 2024 nr 01 - Fler gör mer 2020-2023

  Här presenteras en utvärdering av hittillsvarande insatser inom handlingsplanen ”Fler gör mer – handlingsplan för minskat matsvinn 2030”. Livsmedelsverket fick i regleringsbrevet 2023 i uppd...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Miljö och matsvinn, Regeringsuppdrag
  Utgivningsår : 2024
 • NNR - Nordiska näringsrekommendationer 2012

  Den femte upplagan av Nordiska näringsrekommendationer, NNR 2012, har tagits fram av en arbetsgrupp som utsetts av den Nordiska arbetsgruppen för kosthållning, mat och toxikologi (NKMT) unde...
  Publikationstyp : Broschyr
  Ämne : Råd och rekommendationer, Näringsämnen
  Utgivningsår : 2013
 • L 2019 nr 13 - Råd för att främja hälsosamma matvanor och förebygga fall hos äldre, Hanteringsrapport

  Risken för ofrivillig viktnedgång och muskelsvaghet ökar med stigande ålder. Hälsosam mat i rätt mängd tillsammans med fysisk aktivitet är grunden för ett hälsosamt åldrande och kan delvis s...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Råd och rekommendationer, Matvanor
  Utgivningsår : 2019
 • S 2020 nr 01 - Contaminants in blood and urine from adolescents in Sweden

  I denna rapport sammanfattar vi biomonitoreringen av kemiska föroreningar i blod och urin från deltagarna i matvaneundersökningen Riksmaten ungdom 2016-17. Data från matvaneundersökningar so...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Oönskade ämnen
  Utgivningsår : 2020
 • L 2021 nr 26 - Vad tycker konsumenter om salt?

  Ett för högt intag av salt är en av de största riskfaktorerna för ohälsa kopplat till våra matvanor både globalt och i Sverige. Att följa konsumenters kunskap och beteende avseende salt bedö...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Matvanor
  Utgivningsår : 2021
 • 2022 - Hur påverkar höjda matpriser konsumenternas köpbeende?

  Livsmedelspriserna har ökat kraftigt för flera produkter under våren 2022. Denna undersökning ha genomförts för att öka kunskapen om och i så fall på vilket sätt de förändrade priserna påver...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Matvanor, Miljö och matsvinn
  Utgivningsår : 2022
 • 2024 - Framtagande av metod för att mäta mängden mat som flödar i det nationella livsmedelsystemet

  Livsmedelsverket och Jordbruksverket fick i regleringsbreven 2022 och 2023 i uppdrag att ta fram en metod för att mäta mängden mat i det nationella livsmedelssystemet. Syftet med uppdraget ä...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Krisberedskap, Regeringsuppdrag
  Utgivningsår : 1
 • L 2021 nr 22 - Matsvinn i kommunala förskolor, skolor och äldreboenden

  Detta är Livsmedelsverkets andra nationella kartläggning av matsvinn från luncherna vid kommunala måltidsverksamheter. Resultaten kommer att bidra till rapporteringen för det nationella etap...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Miljö och matsvinn, Offentliga måltider
  Utgivningsår : 2021
 • L 2021 nr 18 - Kontroll av bekämpningsmedelsrester i livsmedel 2019

  Livsmedelsverket kontrollerar årligen om vegetabiliska och animaliska livsmedel innehåller rester av bekämpningsmedel – för att maten ska vara säker.  Vi analyserar stickprov av främst veget...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Livsmedelskontroll, Oönskade ämnen
  Utgivningsår : 2021
 • Faktaskrifterna - Protein, hur mycket är lagom?

  Maten vi äter spelar en avgörande roll för vår hälsa. Att äta grönare, lagom mycket och röra på sig är grunden för en hälsosam helhet. Grönsaker, frukt, fullkorn, fisk, nyttiga oljor och ma...
  Publikationstyp : Broschyr/Folder
  Ämne : Råd och rekommendationer, Matvanor
  Utgivningsår : 2016
 • Den värdefulla måltiden i vården, skolan och omsorgen

  I Sverige serveras varje dag cirka tre miljoner måltider i vård, skola och omsorg. Till måltiderna används livsmedel för cirka 10 miljarder kronor per år. De offentliga måltiderna påverkar p...
  Publikationstyp : Broschyr/Folder
  Ämne : Offentliga måltider, Offentliga måltider
  Utgivningsår : 2023
 • 2018 nr 17 - Kostmönster under graviditet

  En litteraturstudie om kostmönster och samband med graviditetsdiabetes, havandeskapsförgiftning, för tidig förlossning och stor viktuppgång under graviditeten. Syftet med den här rapporten ä...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Gravid/ammande
  Utgivningsår : 2018
 • PM 2020 - Nyckellivsmedel i Riksmaten ungdom 2016-17

  Underlag för planering av Livsmedelsdatabasens analysprojekt. Arbetet med att uppdatera den svenska livsmedelsdatabasen pågår kontinuerligt och årligen genomförs projekt på Livsmedelsverket ...
  Publikationstyp : PM
  Ämne : Undersökningar, Skola
  Utgivningsår : 2020
 • Gotland utan transporter - kommer maten att räcka?

  Detta är en kortversion av projektrapporten Konsekvenser för Gotland med uteblivna livsmedelstransporter. Projektet, som pågick 2014-2016, innebar att flera aktörer tillsammans studerade hur...
  Publikationstyp : Broschyr/Folder
  Ämne : Krisberedskap
  Utgivningsår : 2017
 • 2018 nr 23 - Riksmaten ungdom, del 2 - näringsintag och näringsstatus

  Under läsåret 2016-17 genomförde Livsmedelsverket den nationella matvaneundersökningen Riksmaten ungdom 2016-17. Ungdomar i årskurserna 5, 8 och 2 på gymnasiet bjöds in att delta via drygt 6...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Undersökningar, Matvanor
  Utgivningsår : 2018
 • 2011 nr 22 - Råd om mat för barn 0-5 år - hanteringsrapport

  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Råd och rekommendationer, Barn
  Utgivningsår : 2012