Söksida

Sökresultat

Du sökte på "bra mat för spädbarn" i kategori Publikationer hittade 416 träffar

Filtrera sökresultatet

 • Handbok för minskat matsvinn – för verksamheter inom vård, skola och omsorg

  Handboken för minskat matsvinn är ett praktiskt verktyg som visar hur offentliga kök kan minska matsvinnet genom enkla åtgärder och förändrade rutiner.  Den är till för dig som är kock, köks...
  Publikationstyp : Handbok/Verktyg
  Ämne : Miljö och matsvinn, Offentliga måltider
  Utgivningsår : 2020
 • E 2021 nr 01 - Kan insatser i butiken minska konsumenternas matsvinn?

  Matsvinn är ett allvarligt miljöproblem, både i Sverige och globalt. Matsvinnet uppstår i alla led i livsmedelskedjan, men det är hushållen som står för den största andelen. I den här studie...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Miljö och matsvinn, Stöd till företag
  Utgivningsår : 2021
 • Råd om mat till dig som ammar - 6 språk

  Det är få saker som förändrar livet så mycket som att bli förälder. Många rutiner vänds upp och ner när du får ett litet barn att ta hänsyn till, och dina egna behov kommer lätt i andra hand...
  Publikationstyp : Broschyr/Folder
  Ämne : Gravid/ammande, Andra språk
  Utgivningsår : 2014
 • Prata svinniska - riktlinjer

  Vill du använda Livsmedelsverkets nyord för minskat matsvinn- svinniska? Här finns våra riktlinjer för livsmedelsföretag och exempel på material som vi tagit fram. Riktlinjerna är framtagna ...
  Publikationstyp : Broschyr/Folder
  Ämne : Miljö och matsvinn
  Utgivningsår : 2022
 • L 2023 nr 08 - Risker med mögel i frukt och grönt

  Livsmedelsverket arbetar för att maten som produceras, säljs och serveras i Sverige ska vara säker och ärlig, för ett samhälle där det är lätt för människor att äta på ett hälsosamt och håll...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Råd och rekommendationer, Smittskydd och hygien
  Utgivningsår : 2023
 • PM 2020 - Misstänkta matförgiftningar 2019

  Denna sammanställning är baserad på till Livsmedelsverket inrapporterade resultat av matförgiftningsutredningar. Resultaten har rapporterats av landets kommuner samt, för nationella utbrott,...
  Publikationstyp : PM
  Ämne : Livsmedelskontroll, Oönskade ämnen
  Utgivningsår : 2020
 • 2021 - Att ta fram och sprida information kring mat och måltider som fallprevention

  Livsmedelsverket har haft i uppdrag att ta fram och sprida information och kunskapsstöd kring mat och måltider som fallprevention. Detta är slutrapporten för uppdraget 2018-2019 Fokus under ...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Regeringsuppdrag, Regeringsuppdrag
  Utgivningsår : 2021
 • 2015 nr 05 - Råd om bra matvanor - risk- och nyttohanteringsrapport

  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Råd och rekommendationer, Matvanor
  Utgivningsår : 2015
 • PM 2023 - Hur mycket salt äter vi i Sverige

  Detta PM utgör ett vetenskapligt underlag om intaget av salt i den svenska befolkningen. Underlaget har tagits fram på beställning av Team mat och måltider på Avdelningen för hållbara matvan...
  Publikationstyp : PM
  Ämne : Matvanor
  Utgivningsår : 2023
 • Livsmedelskontroll - vårt uppdrag

  Uppdraget livsmedelskontroll går ut på att skydda konsumenten så att maten är säker och att ingen blir lurad eller vilseledd. Farorna i maten och metoder för att vilseleda kunderna förändras...
  Publikationstyp : Broschyr/Folder
  Ämne : Om Livsmedelsverket, Livsmedelskontroll
  Utgivningsår : 2014
 • L 2020 nr 08 - Hälsosamma matvanor under graviditet och amning

  Den här rapporten handlar om vad som utgör hälsosamma matvanor vid graviditet och amning. Råden överensstämmer i mycket hög grad med kostråden till andra vuxna, nämligen att äta grönare, lag...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Gravid/ammande, Råd och rekommendationer
  Utgivningsår : 2020
 • 2018 nr 19 - Metaller i barnmat och ris

  Rapporten har författats för att informera allmänheten, företagare och kontrollmyndigheter om resultatet av Livsmedelsverkets provtagningsprogram för tungmetaller och arsenik år 2017.  Genom...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Oönskade ämnen, Barn
  Utgivningsår : 2018
 • S 2020 nr 01 - Contaminants in blood and urine from adolescents in Sweden

  I denna rapport sammanfattar vi biomonitoreringen av kemiska föroreningar i blod och urin från deltagarna i matvaneundersökningen Riksmaten ungdom 2016-17. Data från matvaneundersökningar so...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Oönskade ämnen
  Utgivningsår : 2020
 • L 2023 nr 13 - Vilken mat slängs i hushållen?

  Plockanalys – en djupdykning i vårt avfall Matsvinn är mat och dryck som slängs men som hade kunnat ätas om den hanterats på annat sätt. Överallt där mat hanteras uppstår matsvinn. En betyda...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Miljö och matsvinn
  Utgivningsår : 2023
 • Faktaskrifterna - Hälsosam helhet

  Maten vi äter spelar en avgörande roll för vår hälsa. Att äta grönare, lagom mycket och röra på sig är grunden för en hälsosam helhet. Grönsaker, frukt, fullkorn, fisk, nyttiga oljor och ma...
  Publikationstyp : Broschyr/Folder
  Ämne : Råd och rekommendationer, Matvanor
  Utgivningsår : 2016
 • 2018 nr 02 - Att kommunicera mat- och levnadsvanor i dagens medielandskap

  Dagens svenska samhälle präglas av oändliga kommunikationsmöjligheter och ökad konkurrens om medborgares uppmärksamhet och intresse. Ett medielandskap med många olika aktörer och kommunikati...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Matvanor, Undersökningar
  Utgivningsår : 2018
 • L 2021 nr 18 - Kontroll av bekämpningsmedelsrester i livsmedel 2019

  Livsmedelsverket kontrollerar årligen om vegetabiliska och animaliska livsmedel innehåller rester av bekämpningsmedel – för att maten ska vara säker.  Vi analyserar stickprov av främst veget...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Livsmedelskontroll, Oönskade ämnen
  Utgivningsår : 2021
 • L 2021 nr 22 - Matsvinn i kommunala förskolor, skolor och äldreboenden

  Detta är Livsmedelsverkets andra nationella kartläggning av matsvinn från luncherna vid kommunala måltidsverksamheter. Resultaten kommer att bidra till rapporteringen för det nationella etap...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Miljö och matsvinn, Offentliga måltider
  Utgivningsår : 2021
 • Beredskapshandbok för offentliga måltider

  Offentliga måltider inom skola, vård och omsorg är viktiga för att sköra ska få den mat de behöver. Om det uppstår störningar i måltidsverksamheten behöver ett flertal personer agera skyndsa...
  Publikationstyp : Handbok/Verktyg
  Ämne : Krisberedskap, Offentliga måltider
  Utgivningsår : 2022