Söksida

Sökresultat

Du sökte på "bra mat för spädbarn" i kategori Publikationer hittade 417 träffar

Filtrera sökresultatet

 • Nyckelhålet, kurdiska

  Information om nyckelhålet på kurdiska.
  Publikationstyp : Broschyr/Folder
  Ämne : Matvanor, Andra språk
  Utgivningsår : 2010
 • Nyckelhålet, farsi

  Information om nyckelhålet på farsi.
  Publikationstyp : Broschyr/Folder
  Ämne : Matvanor, Andra språk
  Utgivningsår : 2010
 • 2020 - Report summaries from the Swedish government commission to reduce food loss and waste 2017- 2019

  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Miljö och matsvinn, Andra språk
  Utgivningsår : 2020
 • Nyckelhålet, urdu

  Information om nyckelhålet på urdu.
  Publikationstyp : Broschyr/Folder
  Ämne : Matvanor, Andra språk
  Utgivningsår : 2010
 • Nyckelhålet, samiska

  Information om nyckelhålet på samiska.
  Publikationstyp : Broschyr/Folder
  Ämne : Matvanor, Andra språk
  Utgivningsår : 2010
 • 2012 nr 07 - Market Basket 2010

  Chemical analysis, exposure estimation and health-related assessment of nutrients and toxic compounds in Swedish food baskets
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Andra språk, Matvanor
  Utgivningsår : 2012
 • 2016 nr 05 - Evaluation of the Nordic Nutrition Recommendations 2012

  Results from an external evaluation of the Nordic Nutrition Recommendations  2012 project and suggested improvements on the structure and process for a future revision
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Matvanor
  Utgivningsår : 2016
 • Faktablad - Kokning av dricksvatten

  När det finns misstanke om att kranvattnet innehåller bakterier, virus eller parasiter som kan göra dig sjuk rekommenderar din kommun att vattnet ska kokas innan det kan drickas eller använd...
  Publikationstyp : Faktablad
  Ämne : Dricksvatten, Smittskydd och hygien
  Utgivningsår : 2022
 • 2018 nr 18 - Sveriges livsmedelskontroll 2017

  I rapporten presenterar vi hur livsmedelskontrollen har fungerat under år 2017 i primärproduktionen, leden efter primärproduktionen och vid dricksvattenanläggningar. Resultaten visar att kon...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Livsmedelskontroll, Om Livsmedelsverket
  Utgivningsår : 2018
 • Find your way - The Swedish dietary guidelines, English

  Find your way When it comes to food, it's easy to concentrate on individual nutrients or foods to the exclusion of everything else. But all aspects are interlinked, so it's important to main...
  Publikationstyp : Broschyr/Folder
  Ämne : Matvanor
  Utgivningsår : 2017
 • PM 2023 - Spannmåls- och potatisprodukter 2022

  Ett av Livsmedelsverkets uppdrag är att undersöka och analysera livsmedel. Som ett led i detta har Livsmedelsverket en livsmedelsdatabas som innehåller en stor mängd information om livsmedel...
  Publikationstyp : PM
  Ämne : Näringsämnen, Undersökningar
  Utgivningsår : 2023
 • PM 2019 - Livsmedelsverkets förtroendemätning bland livsmedelsföretag 2018

  Sammanfattade resultat Hösten 2018 genomfördes telefonintervjuer med 1500 livsmedelsföretag inom tillverkning, storhushåll/restaurang, handel/butik, primärproduktion och vattenverk. Syftet v...
  Publikationstyp : PM
  Ämne : Om Livsmedelsverket
  Utgivningsår : 2019
 • PM 2023 - Snacks, sötsaker och dryck 2022

  Ett av Livsmedelsverket uppdrag är att undersöka och analysera livsmedel. Som ett led i detta har Livsmedelsverket en livsmedelsdatabas som innehåller en stor mängd information om livsmedel ...
  Publikationstyp : PM
  Ämne : Näringsämnen, Undersökningar
  Utgivningsår : 2023
 • L 2019 nr 22 - Koffein - råd till gravida och ammande

  Livsmedelsverket har sedan många år tillbaka särskilda kostråd till gravida och ammande. Råden revideras utifrån uppdaterade underlag inom mikrobiologi, toxikologi, nutrition och allergi. I ...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Gravid/ammande, Råd och rekommendationer
  Utgivningsår : 2019
 • L 2021 nr 21 - Kartläggning av per- och polyfluorerade alkylsubstanser PFAS

  Livsmedelsverket genomförde under 2020 en kartläggning gällande förekomst av per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS) i det kommunala rå- och dricksvattnet.  Syftet var att få en bättr...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Dricksvatten, Oönskade ämnen
  Utgivningsår : 2021
 • Myndighetsgemensam redovisning av uppdrag inom civilt försvar 2022

  Denna rapport utgör redovisningen av arbetet som har genomförts under 2022 inom Uppbyggnad av livsmedelsberedskapen och Dricksvattenförsörjning. I rapporten redovisas vidtagna åtgärder, uppn...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Krisberedskap
  Utgivningsår : 2023
 • L 2019 nr 01 - Blodiga burgare, kontroll av malet kött till icke genomstekta hamburgare

  Det har blivit allt vanligare under senare år att restauranger serverar hamburgare som inte är genomstekta (det vill säga blodig eller medium). Servering av hamburgare av malet kött som inte...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Livsmedelskontroll
  Utgivningsår : 2019
 • S 2021 nr 02 - Antibiotikaresistens hos campylobacter

  Rapporten redovisar resultatet av ett kunskapsuppbyggande projekt om antibiotikaresistens hos campylobacter som hittats på kycklingkött i butik och hos patienter i Sverige.  Projektet har ge...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Smittskydd och hygien, Oönskade ämnen
  Utgivningsår : 2021
 • L 2019 nr 07 - Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2018

  Resultat av länsstyrelsernas och Livsmedelsverkets revisioner av kontrollmyndigheter. I Sverige utförs livsmedelskontroll av flera myndigheter. Dessa är Livsmedelsverket, länsstyrelser, loka...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Livsmedelskontroll
  Utgivningsår : 2019
 • L 2019 nr 17 - Sveriges livsmedelskontroll 2018

  I den här rapporten presenterar Livsmedelsverket resultat från livsmedelskontrollen år 2018: i primärproduktionen, leden efter primärproduktionen och dricksvattenanläggningar. Liksom tidigar...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Livsmedelskontroll, Om Livsmedelsverket
  Utgivningsår : 2019