Söksida

Sökresultat

Hittade 1194 träffar på "bra mat för barn mellan ett och två år"

 • Regeringsuppdrag

  Varje år får Livsmedelsverket i uppdrag av regeringen att utreda olika frågor. På den här sidan hittar du länkar till några av dem och några som nyligen redovisats. Det finns också en länk till en
  Om oss - Senast granskad 2024-04-09
 • LIVSFS 2006:12 konsolidering

  Senast granskad 2024-05-03
 • Ändring av Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2005:20 Om livsmedelshygien Ändrad genom LIVSFS 2023:8

  Nyhet lagstiftning Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2023:8 Remissen dnr 2023/02596
  Lagstiftning - Senast granskad 2023-11-27
 • LIVSFS 2023:6

  Avgifter - Senast granskad 2023-11-06
 • Märkning - Ställningstagande med anledning av kriget i Ukraina

  Kriget i Ukraina kan leda till brist på vissa varor och ingredienser, till exempel solrosolja. Bristen på varor kan i sin tur påverka svenska livsmedelsföretag, genom att de plötsligt och oväntat
  Företagande, regler och kontroll - Senast granskad 2024-03-22
 • Beredskapsarbete inom dricksvattenförsörjning

  Beredskap inom dricksvattenförsörjning Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. För att Sveriges befolkning ska få säkert dricksvatten även i kris eller krig måste många jobba – både enskilt och
  Beredskap - Senast granskad 2024-01-23
 • Illustrationer av tallriksmodellen

  Här hittar du illustrationer som visar tallriksmodellen. Bilderna är fria att använda om du anger källan Livsmedelsverket. Bilderna finns i eps-format, som passar för tryck, och i jpg-format, som
  Matvanor, hälsa och miljö - Senast granskad 2024-01-25
 • LIVSFS 2024:2

  Livsmedelsverkets föreskrifter om snus, snusliknande produkter och tuggtobak Grundförfattningen Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2024:2 Nya föreskrifter om snus, snusliknande produkter och
  Snus, tuggtobak - Senast granskad 2024-03-05
 • Publikationer

  Publikationer Livsmedelsverket förbättrar ständigt livsmedelsdatabasen. Här har vi samlat rapporter med analyser och publikationer som ligger till grund för förbättringsarbetet. Publikationer
  Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2023-11-10
 • Kontrollhandböcker

  Följande kontrollhandböcker finns numera i Kontrollwikin och listas alltså inte nedan i pdf format. Kontrollwiki är Livsmedelsverkets webbplats för fördjupning för livsmedelskontrollen. Handbok -
  Företagande, regler och kontroll - Senast granskad 2024-02-23
 • LIVSFS 2021:8

  Livsmedelsverkets föreskrifter om avgifter för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet Författningen med senaste ändringarna införda Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2021:8 (
  Avgifter - Senast granskad 2024-02-07
 • Kontroll av förorening på slaktkroppar av fjäderfä innan kylning

  På den här sidan hittar du information om hur en planerad eller händelsestyrd inspektion av förorening på slaktkroppar av fjäderfä kan gå till.
  Kontrollwiki - Senast granskad 2024-04-11
 • LIVSFS 2014:22 konsolidering

  Främmande ämnen/oönskade ämnen - Senast granskad 2024-05-20
 • EU-förordning 2017/1798

  Om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 vad gäller särskilda sammansättnings- och informationskrav för komplett kostersättning för viktkontroll. Författningen
  Berikning, kosttillskott, livsmedel för specifika - Senast granskad 2024-01-24
 • Ändring av EU-förordning 2021/404 Om import av fjäderfä Ändrad genom EU-förordning 2024/387

  Nyhet lagstiftning Om ändring av bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller posterna för Förenade kungariket, Förenta staterna och Kanada i förteckningarna över
  Lagstiftning - Senast granskad 2024-01-25
 • Ändring av EU-förordning 2021/404 Om import av fjäderfä Ändrad genom EU-förordning 2023/2688

  Nyhet lagstiftning Om ändring av bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller posterna för Förenade kungariket, Förenta staterna och Kanada i förteckningarna över
  Lagstiftning - Senast granskad 2023-11-30
 • Ändring av EU-förordning 2021/404 Om import av fjäderfä Ändrad genom EU-förordning 2023/2755

  Nyhet lagstiftning Om ändring av bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller posterna för Förenade kungariket, Förenta staterna och Kanada i förteckningarna över
  Lagstiftning - Senast granskad 2023-12-08
 • EU-förordning 2023/2783

  Om provtagnings- och analysmetoder för kontroll av halten växttoxiner i livsmedel och om upphävande av förordning (EU) 2015/705 Grundförfattningen Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/2783
  Provtagning och analys - Senast granskad 2023-12-19
 • EU-förordning 251/2014

  Definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, aromatiserade vinprodukter och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1601/91 Författningen
  Alkoholhaltiga drycker - Senast granskad 2024-04-09
 • Rättelse 2024/90035 till EU-förordning 2024/286 Om tillfällig ökning av offentlig kontroll

  Nyhet lagstiftning Rättelse till Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2024/286 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2019/1793 om tillfällig ökning av offentlig kontroll av och nödåtgärder
  Lagstiftning - Senast granskad 2024-01-26