Söksida

Sökresultat

Hittade 414 träffar på "bra mat för barn mellan ett och två år"

 • Vattenbrist-spara vatten

  Använd vattnet smart För lite regn under vinter och vår kan ge låga grundvattennivåer och brist på vatten. Därför är det viktigt att vara sparsam med vattnet under hela året – inte bara under
  Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2024-05-03
 • Ny lag föreslår högre krav på informationssäkerhet

  Nyheter för företag: Ny lag föreslår högre krav på informationssäkerhet Nyligen publicerades ett delbetänkande från utredningen av det så kallade NIS2-direktivet. Det föreslår att livsmedelsföretag
  Företagande, regler och kontroll - Senast granskad 2024-03-13
 • Självskattning av förmåga

  Senast granskad 2024-04-02
 • Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2024:2 Om snus snusliknande produkter och tuggtobak Upph LIVSFS 2012:6

  Nyhet lagstiftning Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2024:2 - Nya föreskrifter om snus, snusliknande produkter och tuggtobak Upphäver LIVSFS 2012:6 om snus och tuggtobak Livsmedelsverkets
  Lagstiftning - Senast granskad 2024-03-05
 • Analys av okänd förorening i dricksvatten

  Analys av okänd förorening i dricksvatten Ibland råkar vattenverk ut för situationer där de kan misstänka att provet blivit biologiskt eller kemiskt förorenat. Det är då inte alltid uppenbart vad
  Företagande, regler och kontroll - Senast granskad 2024-03-19
 • Hälsofaror i olika livsmedelskategorier

  På den här sidan finner du en lista över hälsofarliga kemiska ämnen och mikrobiologiska smittämnen som kan finnas i olika livsmedelskategorier. De listade farorna är inte angivna i någon rangordning.
  Kontrollwiki - Senast granskad 2024-04-11
 • Portionsguiden

  Portionsguiden Portionsguiden används för att ange hur mycket man ätit av olika livsmedel i bland annat matvaneundersökningar. Portionsguiden har tagits fram av Livsmedelsverket för att det ska
  Matvanor, hälsa och miljö - Senast granskad 2024-04-12
 • Nya livsmedel

  Nya livsmedel - att tänka på för företag Planerar du att sälja växter som vi inte har ätit förut? Eller har du skapat ett nytt, innovativt och hållbart livsmedel? Då kan ditt livsmedel vara ett nytt
  Företagande, regler och kontroll - Senast granskad 2024-05-08
 • Import - animaliska livsmedel

  För att förhindra att smittsamma djursjukdomar eller att livsmedel som inte är säkra kommer in i EU finns regler för import av livsmedel från länder utanför EU. Här kan du läsa om vad som gäller när
  Företagande, regler och kontroll - Senast granskad 2024-03-12
 • Tillsvidareanställd officiell veterinär till Kiruna

  Tillsvidareanställd officiell veterinär till Kiruna 1127 1136 2024-05-21 2024-06-04 Gillar du vacker natur och möjlighet till skidåkning och vandring i direkt anknytning till din arbetsplats?
 • Från och med den 11 juni 2024 krävs multifaktorautentisering i TRACES.NT

  Nyhet livsmedelsimport: Från och med den 11 juni 2024 krävs multifaktorautentisering i TRACES.NT Nu ökar säkerheten på EU-kommissionens plattform TRACES.NT. Du som använder plattformen behöver
  Senast granskad 2024-05-24
 • Gränskontroll av animaliska livsmedel

  De flesta animaliska livsmedel måste kontrolleras vid gränsen. Här finner du information om vilka regler som gäller och hur gränskontrollen ska gå till.
  Kontrollwiki - Senast granskad 2024-04-04
 • Tillsvidareanställd officiell veterinär till Gällivare

  Tillsvidareanställd officiell veterinär till Gällivare 1126 1134 2024-05-21 2024-06-04 Gillar du vacker natur och möjlighet till skidåkning och vandring i direkt anknytning till din arbetsplats?
 • Allmänt om exportintyg

  Allmänt om exportintyg Här beskrivs olika typer av exportintyg som kan behövas vid export av livsmedel Om Exportintyg Vissa länders myndigheter kan begära att ett exportintyg utfärdas för
  Företagande, regler och kontroll - Senast granskad 2024-03-21
 • Traces (Trade Control and Expert System) i exporten

  Här hittar du mer information om EU Kommissionens plattform TRACES och hur den används vid export till länder utanför EU Vad är TRACES? TRACES (Trade Control and Expert System) är EU:s gemensamma
  Företagande, regler och kontroll - Senast granskad 2024-05-07
 • Myndigheterna kontrollerar att ditt företag följer reglerna - lättläst

  Ditt livsmedelsföretag kommer att få regelbundna besök av en inspektör från en kontrollmyndighet. Inspektören kontrollerar så att du följer alla regler för företag. Här kan du läsa om vad inspektören
  Företagande, regler och kontroll - Senast granskad 2024-03-15
 • Pågående arbete med livsmedelsberedskap

  Livsmedelsverket har, tillsammans med andra myndigheter, flera uppdrag för att bygga upp en uthållig beredskap för att Sveriges befolkning ska ha tillgång till mat och dricksvatten även vid kris och
  Beredskap - Senast granskad 2024-04-09
 • Import av sammansatta livsmedel

  De sammansatta livsmedel, som finns på undantagslistan över produkter som inte ska gränskontrolleras, ska åtföljas av ett så kallat privat intyg. Intyget ska finnas med när livsmedlen släpps ut på
  Kontrollwiki - Senast granskad 2024-04-23
 • Livsmedel för särskilda grupper - FSG

  På denna sida hittar du e-tjänster som berör dig som hanterar och handlar livsmedel för särskilda grupper. Tidigare blanketter har ersatts med följande e-tjänster Blanketten Anmälan av livsmedel för
  Företagande, regler och kontroll - Senast granskad 2024-04-12