Söksida

Sökresultat

Hittade 1910 träffar på "2011:14"

 • Skyttbrink 14

  PP - Nummer 6156 - BOTKYRKA , STOCKHOLM
  Sida - Livsmedelsanläggningar - Senast granskad 2021-09-15
 • Skyttbrink 14

  PP(mp) - Nummer 6156 - BOTKYRKA , STOCKHOLM
  Sida - Livsmedelsanläggningar - Senast granskad 2021-09-15
 • Uppdateringar 2011

  Sida - Senast granskad 2014-09-26
 • Kontroll av kontaminanter i livsmedel 2011

  Sida - Senast granskad 2014-11-20
 • LIVSFS 2014:14

  Sida - Marknadsordningar, handelsnormer, varustandarder - Senast granskad 2015-02-12
 • LIVSFS 2011:6

  Sida - Offentlig kontroll - Senast granskad 2015-02-19
 • LIVSFS 2007:14

  Sida - Berikning, kosttillskott, livsmedel för specifika - Senast granskad 2015-03-19
 • SFS 2011:1494

  Förordning om vissa fiskarter från Östersjöområdet SFS 2011:1494 Vi strävar alltid efter att publiceringen av författningarna ska vara korrekt. Trots detta kan det inträffa att uppdateringar av
  Sida - Främmande ämnen/oönskade ämnen - Senast granskad 2021-03-22
 • EU-förordning 1171/2011

  Icke-godkännande av visa andra hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa Grundförfattningen Kommissionens förordning (EU) nr 1171/2011 Vi
  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Senast granskad 2021-04-26
 • EU-förordning 1160/2011

  Godkännande respektive icke-godkännande av vissa hälsopåståenden om livsmedel som avser minskad sjukdomsrisk Grundförordningen Kommissionens förordning (EU) nr 1160/2011 Vi strävar alltid efter att
  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Senast granskad 2021-05-12
 • SFS 2011:13

  Miljötillsynsförordning SFS 2011:13 Vi strävar alltid efter att publiceringen av författningarna ska vara korrekt. Trots detta kan det inträffa att uppdateringar av senaste ändringar saknas och att
  Sida - Miljö - Senast granskad 2021-03-22
 • LIVSFS 2011:12

  Extraktionsmedel vid framställning av livsmedel Författningen med senaste ändringarna införda Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2011:12  (konsoliderad version) Grundförfattningen LIVSFS 2011:12
  Sida - Tillsatser, e-nummer, aromer, enzymer - Senast granskad 2019-07-03
 • EU-förordning 142/2011

  Om genomförande av Europaparlamentets och rådet förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som
  Sida - Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2022-03-14
 • EU-förordning 665/2011

  Godkännande respektive icke-godkännande av vissa hälsopåståenden om livsmedel som avser minskad sjukdomsrisk Grundförfattningen Kommissionens förordning (EU) nr 665/2011 Vi strävar alltid efter att
  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Senast granskad 2021-05-12
 • EU-förordning 10/2011

  Material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel Författningen med senaste ändringarna införda Kommissionens förordning (EG) nr 10/2011 (konsoliderad version) Vi
  Sida - Förpackningar, material i kontakt med livsmedel - Senast granskad 2020-10-29
 • LIVSFS 2011:10

  Import av material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel Författningen med senaste ändringarna införda Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2011:10(konsoliderad version)
  Sida - Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2019-07-03
 • EU-förordning 1169/2011

  Europaparlamentet och rådets förording (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna Författningen med senaste ändringarna införda Europaparlamentets och rådets
  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Senast granskad 2022-01-10
 • LIVSFS 2011:8

  Sida - Livsmedelshygien - Senast granskad 2015-02-13
 • LIVSFS 2011:4

  Sida - Tillsatser, e-nummer, aromer, enzymer - Senast granskad 2015-02-19
 • LIVSFS 2011:12

  Sida - Tillsatser, e-nummer, aromer, enzymer - Senast granskad 2015-02-12