Söksida

Hittade 471 i kategori "Om oss"

 • Pressbilder

  Pressbilder Här hittar du bilder på några av Livsmedelsverkets experter på olika områden. Ring gärna pressjouren 018-17 53 40 så hjälper vi dig att få tag på rätt person. Ledningsgruppen
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2015-02-23
 • Nationellt nätverk för dricksvatten

  Nationellt nätverk för dricksvatten Nationellt nätverket för dricksvatten är ett forum som arbetar för att skapa helhetssyn på dricksvattenområdet. Genom samarbete och samordning av insatser ska
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2017-09-12
 • EFSA, myndigheten för livsmedelssäkerhet

  EFSA - myndigheten för livsmedelssäkerhet Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) har i uppdrag att ge oberoende vetenskaplig rådgivning om möjliga risker i livsmedelskedjan,
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2017-09-01
 • Rapporter 2010

  Här listas rapporter som Livsmedelsverket publicerat eller varit med och tagit fram. Enklast hittar du rapporter genom att klicka på "Sök via kategori istället" under sökboxen högst upp på sidan och
  Sida - Rapporter - Uppdaterad 2015-03-07
 • Remiss - Förslag till komplettering av tekniskt underlag för Svensk Akvavit och Svensk Vodka. Dnr 85/2013

  Remiss Sändlista PM Akvavit förslag till kompletterat tekniskt underlag Vodka förslag till kompletterat tekniskt underlag Bilaga 1 Vodka Bilaga 2 Vodka Bilaga 3 Vodka
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2016-03-17
 • Remiss - Förslag till föreskrifter om offentlig kontroll. Dnr 2016/00753

  Missiv Sändlista Föreskriftsförslag PM
  Sida - Remisser - Uppdaterad 2016-03-02
 • Remiss - Förslag till nya föreskrifter om berikning av vissa livsmedel, Dnr 2763/2013

  Svar senast 5 juni 2015 Missiv Föreskriftsförslag Konsekvensutredning
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2015-04-23
 • Livsmedelsdata

  Med detta API kan du få data från Livsmedelsdatabasen som innehåller knappt 2100 livsmedel och maträtter. För varje livsmedel ges värden för över 50 näringsämnen. Livsmedelsdatabasen speglar det
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2016-12-15
 • Öppna data

  Här hittar du de data som Livsmedelsverket i dag erbjuder som öppna data. Information som framställs eller samlas in av myndigheter är ofta användbar utanför den egna verksamheten. Öppna data är
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2016-12-15
 • Rapporter 2004-2009

  Här listas rapporter som Livsmedelsverket publicerat eller varit med och tagit fram.  Enklast hittar du rapporter genom att klicka på "Sök via kategori istället" under sökboxen högst upp på sidan och
  Sida - Rapporter - Uppdaterad 2015-03-07
 • Mötesplats livsmedelsförsörjning

  <!--?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /--> En fungerande livsmedelsförsörjning innebär att alla ska kunna få tillräckligt med mat, även under stora
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2017-10-27
 • Redovisade regeringsuppdrag

  Här listar vi några av de regeringsuppdrag som Livsmedelsverket svarat på. 
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2017-09-28
 • Remiss - Förslag till ändring i kompletterad teknisk specifikation för Svensk Punsch. Dnr 85/2013

  Svar senast 17 september 2017 Missiv Bilaga 1 Bilaga 2
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2017-08-25
 • Kommunerna måste samverka mer för en smartare livsmedelskontroll

  Förtroendet för svensk mat lever farligt. EU:s genomgångar av den svenska livsmedelskontrollen visar på en rad brister. Kanada ställde sig nyligen frågande till hela EU:s nötköttexport på grund av
  Sida - Debattartiklar - Uppdaterad 2015-10-15
 • Livsmedelsverket träffar insektsföretagen

  Livsmedelsverket träffar insektsföretagen Maten är viktig – för konsumenterna, för företagande och sysselsättning, för klimat och hållbarhet. Den handlar om hälsa och framtid. Att använda insekter
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2017-11-16
 • Livsmedelsverket föreslår ny avgiftsmodell – betalning efter avslutad kontroll

  För att underlätta för livsmedelsföretagen föreslår Livsmedelsverket att avgiften för livsmedelskontroll ska betalas efter avslutad kontroll i stället för, som i dag, i förskott. Många företag har
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2017-11-16
 • Offentliga måltider som spjutspets för ett jämlikt och hållbart samhälle

  Hur kan offentliga måltider bidra till mer hållbarhet och mer jämlikhet i samhället? Under Måltidsdagarna 2017 träffas representanter för offentliga måltider i Sverige kring måltiderna som ett
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2017-11-13
 • Inga fynd av fipronil i svenska ägg

  Efter upptäckten av det otillåtna ämnet fipronil i ägg har Livsmedelsverket analyserat svenska ägg från 22 producenter. Inget prov innehöll fipronil. Efter upptäckten att det otillåtna ämnet
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2017-09-21
 • Fira med fisk i midsommar!

  Fira med fisk i midsommar! - men välj rätt sort om du är ung En klassisk sillunch är för många det självklara startskottet på det svenska midsommarfirandet. Om du dessutom väljer sill från Norra
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2017-06-19
 • Nyttigare mat i våra matkorgar

  En genomsnittlig konsument får idag i sig mindre socker och salt, mer nyttigt fett och mer D-vitamin än för fem år sedan. Samtidigt minskar intaget av jod. Vi får i oss mindre av organiska gifter,
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2017-05-22