Söksida

Hittade 551 i kategori "Om oss"

 • Nytt verktyg för att lättare jämföra risker

  Livsmedelsverket har tagit fram ett verktyg för att bedöma risker med ämnen i mat. Med hjälp av verktyget, med arbetsnamnet risktermometern, kan storleken på olika hälsorisker med kemiska ämnen, till
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2015-05-28
 • EU har godkänt 17 genmodifierade växter

  EU-kommissionen har godkänt användningen av 17 genetiskt modifierade sorter av majs, soja, raps och bomull. De får användas till livsmedel och till foder. Godkännandet gäller import och bearbetning,
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2015-05-22
 • Hallonen i Ljungby innehöll norovirus

  Hallonen i Ljungby innehöll norovirus Livsmedelsverket har hittat norovirus i det parti hallon som misstänktes ha orsakat matförgiftningar i Ljungby kommuns äldreomsorg. Därmed är det också klarlagt
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2015-05-11
 • Livsmedelsverket åtalsanmäler slaktsvinsleverantör

  Livsmedelsverket åtalsanmäler en slaktsvinsleverantör i Västra Götaland för brott mot djurskyddslagen i samband med drivning av grisar inför transport till slakt. Ett 70-tal grisar visade omfattande
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2015-05-08
 • Antibiotikaresistens och mat del i myndighetsgemensam handlingsplan

  Spridningen av bakterier som är motståndskraftiga mot antibiotika är ett problem som måste hanteras av hela samhället. Den 30 mars lämnar Socialstyrelsen och Jordbruksverket en handlingsplan till
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2015-03-30
 • Livsmedelsverkets kompetenscentrum får priset Årets Granatäpple

  Livsmedelsverkets kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg får utmärkelsen ”Årets Granatäpple”. Priset delas ut av föreningen Kost och näring. Prisets syfte är att rikta ljuset mot
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2015-03-20
 • 7 av 10 företagare är nöjda med Livsmedelsverkets kontrollbesök

  En stor undersökning visar att 7 av 10 av alla företag som Livsmedelsverket kontrollerar är nöjda med kontrollbesöken. Och 7 av 10 företagare är också mycket nöjda med inspektörernas insats vid
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2015-03-16
 • Plast i dricksvatten

  Regeringen har gett Livsmedelsverket i uppdrag att sammanställa kunskap om hälsorisker med plast i dricksvatten, kartlägga förekomsten av sådana föroreningar i dricksvatten samt vid behov föreslå
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2018-01-16
 • Effektivisering av köttkontrollen

  Regeringen har gett Livsmedelsverket i uppdrag att analysera och lämna förslag på hur kontrollen av slakterier och vilthanteringsanläggningar kan effektiviseras och moderniseras. Effektivisering av
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2017-12-01
 • Miljömålen

  Regering har gett Livsmedelsverket i uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen. Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2017-12-01
 • Jämställdhetsintegrering

  Regeringen har gett Livsmedelsverket i uppdrag att redovisa en uppdaterad plan för hur myndigheten avser fortsätta arbetet med jämställdhetsintegrering. Planen ska  beskriva på vilket sätt
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2017-12-01
 • Redovisning av regeringsuppdrag översyn av avgiftssystem kontroll av slakterier och vilthanteringsanläggningar

  Redovisning av regeringsuppdrag översyn av avgiftssystem kontroll av slakterier och vilthanteringsanläggningar
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2018-01-19
 • Matallergi

  Regeringen har gett Livsmedelsverket i uppdrag att lämna förslag på hur en nationell samordning av frågor kring födoämnesallergi och annan överkänslighet för mat kan utformas. Redovisning av
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2017-12-01
 • Regeringsuppdrag att stärka kontrollsystemen och redligheten när det gäller fisk och fiskprodukter från Östersjöområdet

  Livsmedelsverket har utrett uppdraget att stärka kontrollsystemen och redligheten när det gäller fisk och fiskprodukter från Östersjöområdet som omfattas av Sveriges undantag från EU:s gränsvärden
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2017-09-20
 • Nyckelhålet – ännu nyttigare med nya regler

  Mindre salt och mer fullkorn, fler produktgrupper som får märkas.  Den 1 mars träder nya regler för Nyckelhålet i kraft, som innebär tuffare krav för att Nyckelhålsmaten ska bli ännu nyttigare.
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2015-02-26
 • Bekämpningsmedelsrester - CCPR

  CCPR har som sitt huvudsakliga uppdrag att ta fram gränsvärden för rester av bekämpningsmedel efter det att substanserna har utvärderats av FAO och WHO via Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2017-08-10
 • Import- och exportintyg och kontroll - CCFICS

  I kommitténs mandat ingår att utveckla ett antal principer och vägledningar. Kommitténs mandat: Utveckla principer och vägledningar för import- och exportkontroller och –intyg. Utveckla principer
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2017-05-30
 • Antibiotikaresistens - TFAMR

  Fokus för arbetet i TFAMR är att livsmedel i internationell handel som kommer från livsmedelsproducerande djur, inklusive vattenbruk ska vara säkra och inte sprida resistenta bakterier eller bidra
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2017-12-07
 • Fira med fisk i midsommar!

  Fira med fisk i midsommar! - men välj rätt sort om du är ung En klassisk sillunch är för många det självklara startskottet på det svenska midsommarfirandet. Om du dessutom väljer sill från Norra
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2017-06-19
 • Nyttigare mat i våra matkorgar

  En genomsnittlig konsument får idag i sig mindre socker och salt, mer nyttigt fett och mer D-vitamin än för fem år sedan. Samtidigt minskar intaget av jod. Vi får i oss mindre av organiska gifter,
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2017-05-22