Söksida

Hittade 493 i kategori "Produktion, handel och kontroll"

 • Avgifter och betalning vid import av vegetabiliska livsmedel

  Här finns information om avgifter och betalning vid gränskontroll av vegetabiliska livsmedel Avgifter  Importören betalar en avgift på 1000 kr, samt eventuella kostnader för provtagning och analys.
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-01-04
 • Salmonellaregler för köttberedningar

  Här finns information om salmonellaregler för köttberedningar. Lagstiftning Sverige har särskilda salmonellagarantier vid handel inom EU med vissa livsmedel av animaliskt ursprung. Varor som
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-03-22
 • Information, märkning och påståenden

  Livsmedelsförpackningar ska vara märkta med alla de uppgifter som konsumenten behöver för att kunna göra ett medvetet och säkert val. Men även den som handlar mat över disk i butik ska på begäran få
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-01-09
 • Vägledningar och kontrollhandböcker

  Livsmedelsverkets vägledningar är skrivna för personer som arbetar på kontrollmyndigheter. Vägledningar är knutna till en eller flera författningar/förordningar men är inte rättsligt bindande
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2016-02-08
 • Produktion, handel & kontroll

  Vilka regler finns för mig som livsmedelsföretagare. Hur fungerar den offentliga kontrollen? Här hittar du fakta om  produktion, handel och kontroll av livsmedel.
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-10-09
 • Sjukdomskoder

  Sjukdomskoder vid besiktning efter slakt Kod Benämning 01/02 Salmonella 03/04 Tuberkulos 05/06 Fågeltuberkulos 09/10 Trikinos  11/12 Dynt 13/14 Blåsmask 15/16 Bindvävsmask 17/18 Rödsjuka 19/20
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-10-06
 • Saudiarabien

  Här finns information om särskilda krav som Saudiarabien ställer för import från Sverige och övriga EU-länder. Fågelinfluensa Saudiearabien har infört särskilda restriktioner med anledning av
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2015-03-26
 • Sydkorea

  Sydkorea Här finns information om Sydkoreas importregler for olika livsmedel. Längst ner på sidan hittar du de intyg som ska användas vid export. Intygen utfärdas av kontrollpersonalen vid
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2015-03-26
 • Thailand

  Här finns information om särskilda krav som Thailand ställer för import från Sverige och övriga EU-länder. Export av slaktbiprodukter till Thailand Thailändska myndigheter har meddelat att det i
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2015-03-26
 • Turkiet

  Här finns information om särskilda krav som Turkiet ställer för import från Sverige och övriga EU-länder. Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas lokalt på exportanläggningen.
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2015-03-26
 • USA

  Här finns information om särskilda krav som USA ställer för import av livsmedel från Sverige. Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas  lokalt på exportanläggningen. Generellt för
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2015-03-26
 • Övriga länder utanför EU

  Livsmedelsverket har tagit fram generella intyg för export till länder utanför EU som inte ställer specificerade krav. Generella exportintyg avsedda för länder utanför EU Dessa intyg är avsedda för
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2015-03-26
 • Algeriet

  Här hittar du de exportintyg till Algeriet som utfärdas lokalt på exportanläggningen. Vid export till Algeriet ska livsmedel av animaliskt ursprung åtföljas av ett exportintyg. Mjölk För
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-10-25
 • Sydkorea

  Sydkorea Här finns information om Sydkoreas importregler for olika livsmedel. Längst ner på sidan hittar du de intyg som ska användas vid export. Intygen utfärdas av kontrollpersonalen vid
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-10-17
 • Thailand

  Här finns information om särskilda krav som Thailand ställer för import från Sverige och övriga EU-länder. Export av slaktbiprodukter till Thailand Thailändska myndigheter har meddelat att det i
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2016-11-15
 • Ukraina

  Här finns information om särskilda krav som Ukraina ställer för import från Sverige och övriga EU-länder. Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas lokalt på exportanläggningen. Krav
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-11-13
 • Pre-exportintyg

  När livsmedelsprodukter av animaliskt ursprung skickas från Sverige till ett annat EU-land, för att sedan exporteras vidare från EU till ett tredje land, ska varorna åtföljas av ett pre-exportintyg.
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-04-20
 • Övriga länder utanför EU

  Livsmedelsverket har tagit fram generella intyg för export till länder utanför EU som inte ställer specificerade krav. Generella exportintyg avsedda för länder utanför EU Dessa intyg är avsedda för
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-10-27
 • Checklistor för inspektion

  Dessa checklistor används när kontrollpersonalen inspekterar anläggningar som redan är godkända för export av livsmedel till Ryssland och Tullunionen (RF/CU) samt anläggningar som har ansökt om
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2016-02-16
 • Tullunionen (Ryssland, Vitryssland och Kazakstan)

  Sedan 2010 ingår Ryssland i en gemensam tullunion (TU) med Vitryssland och Kazakstan. För exporten innebär det att importreglerna ses över och anpassas för att gälla för alla tre länder.
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2016-10-18