Söksida

Hittade 505 i kategori "Produktion, handel och kontroll"

 • Turkiet

  Här finns information om särskilda krav som Turkiet ställer för import från Sverige och övriga EU-länder. Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas lokalt på exportanläggningen.
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2015-03-26
 • USA

  Här finns information om särskilda krav som USA ställer för import av livsmedel från Sverige. Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas  lokalt på exportanläggningen. Generellt för
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2015-03-26
 • Övriga länder utanför EU

  Livsmedelsverket har tagit fram generella intyg för export till länder utanför EU som inte ställer specificerade krav. Generella exportintyg avsedda för länder utanför EU Dessa intyg är avsedda för
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2015-03-26
 • Algeriet

  Här hittar du de exportintyg till Algeriet som utfärdas lokalt på exportanläggningen. Vid export till Algeriet ska livsmedel av animaliskt ursprung åtföljas av ett exportintyg. Mjölk För
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-10-25
 • Faror förknippade med vissa livsmedel

  Denna förteckning ska vara en hjälp för livsmedelsföretagare att identifiera faror vid upprättande och validering av HACCP-planer. Den kan också vara en hjälp för livsmedelsinspektörer.
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-09-28
 • Aktuellt

  Här hittar du den senaste informationen om import och export till länder utanför EU samt om handel inom EU. 2017-12-28 Uppdatering av bilaga I till förordning (EG) nr 669/2009 Kommissionen har
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-01-03
 • Information till små företag

  Information till små livsmedelsföretag På denna sida finns information och broschyrer som vänder sig till dig som vill starta eller driver ett mindre livsmedelsföretag. Information som vänder sig
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-08-16
 • Registrering, godkännande, tillstånd och anmälningar

  Registrering, godkännande, tillstånd och anmälningar De flesta livsmedelsföretag behöver endast registreras hos den så kallade behöriga kontrollmyndigheten innan verksamheten startas. Behörig
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-10-05
 • Så kontrolleras din verksamhet

  Grunden i livsmedelslagstiftningen är att den som vill sätta livsmedel på marknaden också ansvarar för att dessa livsmedel är säkra och rätt märkta. Det är alltså det företag eller den organisation
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-10-24
 • Genmodifierad mat

  Alla ska genom tydlig märkning ha möjlighet att göra ett medvetet val mellan produkter som består av, innehåller eller har framställts av GMO och konventionella produkter. Lagstiftningen reglerar
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2016-10-26
 • Avveckla eller överlåta

  Om du vill upphöra med din verksamhet eller överlåta den till annan företagare ska du meddela det till kontrollmyndigheten. Registrering och godkännande för din anläggning upphör. Din skyldighet att
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-01-30
 • Kontrollhandböcker

  Följande kontrollhandböcker finns numera i Kontrollwikin och listas alltså inte nedan i pdf format. Kontrollwiki är Livsmedelsverkets nya webbaserade verktyg för livsmedelskontroll. Kontrollhandboken
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-09-01
 • Avgifter och betalning vid import av animaliska livsmedel

  Här finns information om avgifter och betalning vid gränskontroll av animaliska livsmedel Avgifter Grundavgiften för gränskontroll av en sändning med animaliska livsmedel är 1000 kr + 12 öre per kg.
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2016-12-07
 • Villkor för import av vissa livsmedel

  Här finns information om villkor för import av livsmedel som inte helt uppfyller EU:s harmoniserade regler, samt importförbud av vissa levande kräftdjur. Import av animaliska livsmedel som saknar
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-06-28
 • Många kan påverkas av fipronil i ägg

  Mängder med ägg har återkallats från Nederländerna, och i viss mån Tyskland, eftersom de innehåller rester av insektsmedlet fipronil. Fipronil får inte användas inom animalieproduktionen i EU. En
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-08-25
 • Kraftfullare sök

  Nyhet! Kraftfullare sök och bättre utskrifter i Kontrollwiki Kontrollwiki utvecklades för mindre än ett år sedan men det är viktigt att vi ständigt förbättrar och förnyar tekniken för att anpassa
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-05-29
 • Försäljning av små mängder - uppdaterad och utvidgad broschyr

  heno Nya nationella regler om försäljning av små mängder primärprodukter gäller sedan 1 september i år. Nu finns en uppdaterad och utvidgad broschyr om försäljning av små mängder primärprodukter.
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2016-12-06
 • Ekologisk produktion - reviderade branschriktlinjer

  Lantbrukarnas riksförbund (LRF) har reviderat de nationella branschriktlinjerna för ekologisk produktion. Riktlinjerna har bedömts av Livsmedelsverket och de finns nu tillgängliga på Livsmedelverkets
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-04-03
 • Hantverksmässig charktillverkning – reviderade branschriktlinjer

  Branschriktlinjer för hantverksmässig charktillverkning Eldrimner nationellt resurscentrum för mathantverk har tagit fram nationella branschriktlinjerna för hantverksmässig charktillverkning.
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-10-23
 • Nya regler för import av ekologiska livsmedel

  För att kunna importera ekologiska livsmedel från länder utanför EU och sälja dem som ekologiska efter den 19 oktober 2017 måste importören ha registrerat sig i Traces NT (New technology).
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-08-30