Söksida

Hittade 193 i kategori "Matvanor, hälsa och miljö"

 • Kommentera Efsas plan för att utreda hälsoeffekter av socker

  På begäran av Sverige och övriga nordiska länder ska den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, Efsa, göra en utredning och värdera hälsoeffekterna av socker. Målet är att fastställa ett högsta
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Uppdaterad 2018-01-12
 • Prata mat rädda liv - filmer från Nationell primärvårdskonferens

  Varför ska primärvården arbeta förebyggande med bra matvanor? Vad behövs för att det ska fungera? Det var frågor som Livsmedelsverket lyfte på Nationell primärvårdskonferens i Stockholm den 27
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Uppdaterad 2017-10-31
 • Har grönsaker, frukt och spannmål blivit mindre nyttiga?

  Livsmedelsverket får ofta frågan om grönsaker, frukt och spannmål blivit mindre nyttiga med tiden. Att svara på det är inte så enkelt, men i en ny text på vår webbplats finns svar på flera av
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Uppdaterad 2017-09-21
 • Mediedebatt om råd om mat för spädbarn – här är frågor och svar

  På senare tid har Livsmedelsverkets råd om alkohol vid graviditet och vid amning och om mat för spädbarn diskuterats i media och andra forum. Vi är oroade över att föräldrar får en felaktig bild av
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Uppdaterad 2017-08-31
 • Om undersökningen

  Om Riksmaten Ungdom plus Riksmaten Ungdom plus är en del av den nationella matvaneundersökningen Riksmaten Ungdom. Det är den femte rikstäckande undersökningen som Livsmedelsverket genomför, men den
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Uppdaterad 2018-01-04
 • Nationellt kompetenscentrum

  Nationellt kompetenscentrum På Livsmedelsverket finns ett nationellt kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Kompetenscentrum arbetar för att alla matgäster i vård, skola och omsorg
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Uppdaterad 2017-02-17
 • Fakta om offentliga måltider

  Här sammanställer vi fakta om offentliga måltider från olika källor. En del fakta är komplexa att ta fram, exempelvis uppgifter om antalet måltider som serveras samt kostnader för såväl livsmedel som
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Uppdaterad 2017-05-02
 • Förskola

  Måltider i förskolan Måltiderna i förskolan kan vara dagens höjdpunkter! Goda och bra måltider bidrar till matglädje, gemenskap och en trivsam stämning. Dessutom kan måltiderna användas som ett
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Uppdaterad 2018-03-22
 • Upphandling

  Upphandling av mat och måltider Varje dag serveras över 3 miljoner måltider i vård, skola och omsorg. Vid upphandling och inköp av mat och måltider har de offentliga verksamheterna stora möjligheter
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Uppdaterad 2018-01-25
 • Råden står fast: Var försiktig med salt till barn under ett år

  I en artikel i tidningen Fokus påstås att spädbarn behöver mer salt i maten, inte mindre. Det är felaktigt, både spädbarn, äldre barn och vuxna behöver begränsa saltet i maten. Vi ser inget skäl att
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Uppdaterad 2017-02-08
 • Betyg på barns och ungdomars fysiska aktivitet

  Med projektet Active Healthy Kids Sweden vill vi väcka uppmärksamhet kring att svenska barn och ungdomar, trots goda förutsättningar, inte rör sig tillräckligt. I den svenska arbetsgruppen för
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Uppdaterad 2016-11-23
 • Anmäl er till Livsmedelsverkets måltidsdag 15 november

  Det finns inte ETT recept på bra måltider i förskolan, skolan, vården och omsorgen – det finns många. På Livsmedelsverkets måltidsdag samlas branschfolk från hela landet för att fylla på med den
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Uppdaterad 2016-10-07
 • Idag lanseras ”Bra måltider i förskolan” − uppdaterade råd från Livsmedelsverket

  Idag lanseras ”Bra måltider i förskolan” − uppdaterade råd från Livsmedelsverket Livsmedelsverkets vision är att alla – även barn i förskolan – känner matglädje och mår bra av maten. Måltiderna i
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Uppdaterad 2016-09-15
 • Många intressanta seminarier på MAT2016 i Växjö

  Många intressanta seminarier på MAT2016 i Växjö Livsmedelsverket deltar vid tre seminarier fredagen den 16 september. Vid ett av seminarierna lanserar vi nya råd om måltiderna i förskolan. I
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Uppdaterad 2016-08-29
 • Socioekonomins betydelse för matvanor och hälsa i Sverige

  En ny litteraturstudie från Livsmedelsverket bekräftar att det finns en tydlig koppling mellan matvanor och socioekonomiska förhållanden i Sverige. Det gäller särskilt utbildning och inkomst.
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Uppdaterad 2016-06-16
 • Nötter och fröer - allergi

  Nötter och fröer Nötter och fröer är vanliga orsaker till allergier hos både barn och vuxna. Även små barn kan vara allergiska mot nötter. Om nötter ingår i ett livsmedel måste det alltid stå i
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Uppdaterad 2017-08-22
 • Tillsatser - överkänslighet

  Tillsatser Tillsatser är olika ämnen som kan tillsättas till mat för att till exempel öka hållbarheten eller förbättra konsistensen. Det är ovanligt att vara överkänslig mot tillsatser. Reagerar du
  Sida - E-nummer - Uppdaterad 2017-08-22
 • Mjölk och laktos - allergi och intolerans

  Mjölk och laktos Allergi mot mjölkprotein och laktosintolerans är två skilda saker. Vid mjölkproteinallergi tål man inte proteinerna i mjölken och måste utesluta all sorts mat med mjölk i. Vid
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Uppdaterad 2017-09-04
 • Ägg - allergi

  Ägg Allergi mot ägg är särskilt vanligt hos små barn. Eftersom ägg kan förekomma i många olika livsmedel som glass, bröd och pasta, är det viktigt att alltid läsa ingrediensförteckningen noga. Vad
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Uppdaterad 2017-08-22
 • Integrerade måltider

  Integrerade måltider Måltiden är en resurs för hela verksamheten. I förskolan och skolan kan måltiden användas som ett pedagogiskt verktyg i undervisningen och för att väcka elevernas nyfikenhet
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Uppdaterad 2018-03-16