Söksida

Hittade 178 i kategori "Nyheter"

 • Långtidsstudie visar att miljögifter minskar i modersmjölk

  En unik, pågående studie från Livsmedelsverket visar att vi får i oss 3-4 gånger mindre mängd av bland annat PCB, dioxiner och PFOS än för tjugo år sedan. Samtidigt har några andra kemikalier ökat.
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2016-11-09
 • Kontrollwiki

  Nu kan alla få koll på kontrollen Nu lanserar Livsmedelsverket Kontrollwiki, ett webbaserat verktyg för livsmedelskontroll. Verktyget innebär ett nytt sätt att hitta bland annat lagtexter och den
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2016-09-19
 • Ungas matvanor kartläggs i unik undersökning

  Nu har startskottet gått för Livsmedelsverkets kartläggning Riksmaten Ungdom - den första nationella undersökningen i Sverige över ungas matvanor. Under de närmaste 10 månaderna kommer närmare 3 000
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2016-09-19
 • Mindre svinn med bättre vägledning och genomtänkt datummärkning

  Mindre svinn med bättre vägledning och genomtänkt datummärkning Inför gemensamma nordiska regler för kyltemperaturer i butik, använd bara märkningen ”sista förbrukningsdag” för särskilda
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2016-09-01
 • Få anmärkningar när svenskt kött kontrollerades

  Livsmedelsverket och Stockholm Stad har tillsammans spårat kött mellan slakteri och butik. Ytterst få av de kontrollerade företagen fuskar eller gör fel. Myndigheterna undersökte om företagen har
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2016-08-19
 • Varning för farliga vitamin D-droppar

  Livsmedelsverket varnar för Inno Pharma vitamin D3 drops. Vitamin D-dropparna innehåller en så hög halt av vitamin D att de kan innebära en risk för konsumenter, framförallt barn. Vitamin
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2016-08-05
 • Felaktiga påståenden på källkritikens dag

  Under panelsamtalet om mat och hälsa på källkritikens dag den 13 mars, som går att se på nätet, förekom påståenden som var felaktiga eller saknade vetenskaplig grund. Eftersom dessa påståenden inte
  Sida - Kommentarer - Uppdaterad 2017-03-15
 • Förlegad kritik mot kostråden

  Livsmedelsverkets nya kostråd är inte gammal skåpmat – de bygger på den senaste forskningen. Slutsatsen är glasklar: den som vill minska risken för att bli sjuk ska äta mer grönsaker, frukt, bär,
  Sida - Debattartiklar - Uppdaterad 2016-03-17
 • Jämförbara företag får olika kostnader för livsmedelskontrollen

  Livsmedelsföretag kan få extrakostnader eller inte, beroende på hur kommuner hanterar deras brister. Små kommuners sårbarhet kan göra att somliga företag inte får någon kontroll. Det konstaterar
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2018-06-01
 • Förvaltningsrätten ger Livsmedelsverket rätt om kontrollavgifter

  Förvaltningsrätten har genom 17 domar den 16 maj 2018 avslagit flera slakteriers överklaganden av Livsmedelsverkets beslut om årlig avgift för 2017. Förvaltningsrätten bedömde att Livsmedelsverkets
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2018-05-25
 • Nya råd om äldreomsorgens måltider sätter individen i centrum

  Undernäring är en av de största utmaningarna i äldreomsorgen. Därför behöver måltiderna i äldreomsorgen i högre grad än idag utgå från individens behov och önskemål, främja aptit och matglädje och
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2018-04-23
 • D-vitaminförslag

  EU-kommissionen vill utöka svenskt D-vitaminförslag D-vitaminberikning av ekologisk mjölk även från andra europeiska länder på svenska marknaden. Det föreslår EU-kommissionen som vill att
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2016-07-21
 • Så får Livsmedelsverkets kostråd användas i märkning på förpackningar

  Livsmedelsföretag kan använda Livsmedelsverkets kostråd i märkningen på paketen och i sin marknadsföring om de vill. I första hand gäller det för mat som klarar Nyckelhålskraven, det vill säga med
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2016-07-01
 • Konferens om arsenik i Stockholm

  Just nu pågår en konferens om arsenik i Stockholm. Livsmedelsverket deltar tillsammans med forskare från hela världen. Redigerad 23 juni Det är väl känt sedan länge att dricksvatten kan innehålla
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2016-06-23
 • Samband mellan utbildning och matvanor

  Socioekonomiska förhållanden, det vill säga skillnader i exempelvis inkomst och utbildning, har betydelse för människors matvanor och hälsa i Sverige. Det visar en genomgång av forskningen som gjorts
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2016-06-15
 • Allergenprojektet

  Felmärkta livsmedel fortfarande en risk för många allergiker Var tionde undersökt livsmedel är felmärkt när det gäller ingredienser som många är allergiska emot. Det visar en undersökning som
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2016-06-14
 • Trenden håller i sig - få prov med läkemedelsrester och miljögifter i kontrollen

  Trenden från tidigare år håller i sig. Under 2015 hittades endast ett prov med spår av läkemedelsrester i svenskt kött, fisk, ägg, mjölk eller honung. Även för andra ämnen som tungmetaller, andra
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2016-06-13
 • Ragunda kommun föreläggs

  Ragunda kommun föreläggs att förbättra livsmedelskontrollen Livsmedelsverket förelägger Ragunda kommun att senast den 30 september 2016 säkerställa att kontrollen är bemannad, utförs regelbundet och
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2016-05-23