Söksida

Sökresultat

Hittade 357 träffar på ""

 • LIVSFS 2023:3

  Berikning, kosttillskott, livsmedel för specifika - Senast granskad 2023-05-22
 • LIVSFS 2023:3

  Livsmedelsverkets föreskrifter om kosttillskott Grundförfattningen Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2023:3) Nya föreskrifter om kosttillskott Bakgrund Livsmedelsverket har tagit fram nya
  Berikning, kosttillskott, livsmedel för specifika - Senast granskad 2023-05-24
 • LIVSFS 2023:3 Livsmedelsverkets föreskrifter om kosttillskott

  Nyhet lagstiftning Livsmedelsverkets föreskrifter om kosttillskott. Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2023:3) om kosttillskott
  Lagstiftning - Senast granskad 2023-05-24
 • LIVSFS 2023:4

  Livsmedelshygien - Senast granskad 2023-07-03
 • LIVSFS 2023:4

  Livsmedelshygien - Senast granskad 2023-06-29
 • LIVSFS 2023:5

  Livsmedelsverkets föreskrifter om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel Grundförfattningen Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2023:5) Nya föreskrifter om material och
  Förpackningar, material i kontakt med livsmedel - Senast granskad 2023-07-06
 • LIVSFS 2023:5

  Förpackningar, material i kontakt med livsmedel - Senast granskad 2023-08-29
 • LIVSFS 2023:6

  Avgifter - Senast granskad 2023-11-06
 • LIVSFS 2023:7

  Avgifter - Senast granskad 2023-11-07
 • LIVSFS 2023:8

  Livsmedelshygien - Senast granskad 2023-11-20
 • LIVSFS-2022-9_web_t.pdf

  Livsmedelshygien - Senast granskad 2022-12-01
 • Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2005:20 livsmedelshygien LIVSFS 2022:8 registrering och godkännande och LIVSFS 2022:12 dricksvatten

  Nyhet lagstiftning Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien - ändrad genom LIVSFS 2022:14 Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets
  Lagstiftning - Senast granskad 2022-12-15
 • Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2022:4-6 Om kostersättning och livsmedelsinformation

  Nyhet lagstiftning LIVSFS 2022:4 - Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel avsedda för särskilda grupper LIVSFS 2022:5 - Föreskrifter om upphävande av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2016
  Lagstiftning - Senast granskad 2022-09-06
 • Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2022:8 - 2022:11

  Nyhet lagstiftning LIVSFS 2022:8 - Livsmedelsverkets föreskrifter om registrering och godkännande LIVSFS 2022:9 - Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om
  Lagstiftning - Senast granskad 2022-12-08
 • Livsmedelsverkets föreskrifter om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel LIVSFS 2023:5

  Nyhet lagstiftning Livsmedelsverkets föreskrifter om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel (LIVSFS 2023:5) Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2023:5) Remissen dnr
  Lagstiftning - Senast granskad 2023-07-06
 • Ny EU-förordning 2023/915 Om gränsvärden för främmande ämnen i livsmedel

  Nyhet lagstiftning Om gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1881/2006 Kommissionens förordning (EU) 2023/915
  Lagstiftning - Senast granskad 2023-05-12
 • Regler om ABP - animaliska biprodukter

  För bestämmelser om ABP - animaliska biprodukter hänvisas till Jordbruksverkets webbplats På nedanstående länk finns vissa centrala EU-bestämmelser samt nationella regler på området. Jordbruksverket
  Nationella regler SFS - Senast granskad 2023-01-11
 • Regler om djurskydd

  För bestämmelser om djurskydd hänvisas till Jordbruksverkets webbplats. På nedanstående länk finns vissa centrala EU-bestämmelser samt nationella regler på området. Jordbruksverket, djurskydd
  Nationella regler SFS - Senast granskad 2023-01-11
 • Regler om foder i primärproduktionen

  För bestämmelser om foder i primärproduktionen hänvisas till Jordbruksverkets webbplats. På nedanstående länk finns vissa centrala EU-bestämmelser samt nationella regler på området Jordbruksverket,
  Nationella regler LIVSFS - Senast granskad 2023-01-11
 • Rättelse av EU-förordning 2017/2470 Om nya livsmedel

  Nyhet lagstiftning Om rättelse av genomförandeförordning (EU) 2017/2470 om upprättande av en unionsförteckning över nya livsmedel Rättelse av Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2470
  Lagstiftning - Senast granskad 2022-02-18