Söksida

Sökresultat

Hittade 365 träffar på ""

 • Föreskrifter i nummerordning 2003

  Här finns länkar till de föreskrifter som Livsmedelsverket har gett ut år 2003. LIVSFS Status Ämne 2003:46 Ändrar SLVFS 1999:29 Upphävd genom LIVSFS 2005:24 Avgifter, tillsyn vid anläggningar som
  Lagstiftning - Senast granskad 2023-07-03
 • Ändring av Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2005:20 om livsmedelshygien Ändrad genom LIVSFS 2023:4

  Nyhet lagstiftning Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2023:4 Remissen dnr 2023/01269
  Lagstiftning - Senast granskad 2023-07-03
 • LIVSFS 2023:4

  Livsmedelshygien - Senast granskad 2023-07-03
 • LIVSFS 2023:4

  Livsmedelshygien - Senast granskad 2023-06-29
 • Ändring av EU-förordning 2021/404 Om import av fjäderfä Ändrad genom EU-förordning 2023/1125

  Nyhet lagstiftning Om ändring av bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller posterna för Chile, Förenade kungariket, Förenta staterna och Kanada i förteckningarna över
  Lagstiftning - Senast granskad 2023-06-26
 • SFS 2006:804

  Livsmedelslagen SFS 2006:804 Vi strävar alltid efter att publiceringen av författningarna ska vara korrekt. Trots detta kan det inträffa att uppdateringar av senaste ändringar saknas och att
  Övergripande lagstiftning - Senast granskad 2023-06-13
 • Ändring av EU-förordning 2019/1793 Om tillfällig ökning av offentlig kontroll vid införsel till unionen Ändrad genom EU-förordning 2023/1110

  Nyhet lagstiftning Om tillfällig ökning av offentlig kontroll av och nödåtgärder avseende införsel till unionen av vissa varor från vissa tredjeländer och genomförande av Europaparlamentets och
  Lagstiftning - Senast granskad 2023-06-12
 • SFS 2006:815

  Förordningen om provtagning på djur, med mera SFS 2006:815 Vi strävar alltid efter att publiceringen av författningarna ska vara korrekt. Trots detta kan det inträffa att uppdateringar av senaste
  Provtagning och analys - Senast granskad 2023-06-08
 • SFS 2006:806

  Lagen om provtagning på djur, m.m. SFS 2006:806 Vi strävar alltid efter att publiceringen av författningarna ska vara korrekt. Trots detta kan det inträffa att uppdateringar av senaste ändringar
  Provtagning och analys - Senast granskad 2023-06-08
 • SFS 2009:1426

  Förordning med instruktion för Livsmedelsverket SFS 2009:1426 Vi strävar alltid efter att publiceringen av författningarna ska vara korrekt. Trots detta kan det inträffa att uppdateringar av senaste
  Övergripande lagstiftning - Senast granskad 2023-06-08
 • SFS 2011:1494

  Förordning om vissa fiskarter från Östersjöområdet SFS 2011:1494 Vi strävar alltid efter att publiceringen av författningarna ska vara korrekt. Trots detta kan det inträffa att uppdateringar av
  Främmande ämnen/oönskade ämnen - Senast granskad 2023-06-08
 • SFS 2014:786

  Tillkännagivande om de EU-bestämmelser som kompletteras av livsmedelslagen SFS 2006:804 SFS 2014:786 Vi strävar alltid efter att publiceringen av författningarna ska vara korrekt. Trots detta kan
  Övergripande lagstiftning - Senast granskad 2023-06-08
 • SFS 2006:813

  Livsmedelsförordningen SFS 2006:813 Vi strävar alltid efter att publiceringen av författningarna ska vara korrekt. Trots detta kan det inträffa att uppdateringar av senaste ändringar saknas och att
  Övergripande lagstiftning - Senast granskad 2023-06-08
 • Ändring av EG-förordning 1925/2006 Om vitaminer och mineralämnen i livsmedel Ändrad genom EU-förordning 2023/1065

  Nyhet lagstiftning Om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 vad gäller nikotinamidribosidklorid som tillsätts i livsmedel Kommissionens förordning (EU
  Lagstiftning - Senast granskad 2023-06-08
 • Ändring av EU-förordning 2021/404 Om import av fjäderfä Ändrad genom EU-förordning 2023/1058

  Nyhet lagstiftning Om ändring av bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller posterna för Kanada, Förenade kungariket och Förenta staterna i förteckningarna över
  Lagstiftning - Senast granskad 2023-06-08
 • Ändringar av EG-förordning 396/2005 Om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på livsmedel

  Nyhet lagstiftning EU-förordning 2023/1029 - Om ändring av bilagorna III och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för fosmet i eller på vissa
  Lagstiftning - Senast granskad 2023-06-08
 • LIVSFS 2012:6

  Snus och tuggtobak Författningen med senaste ändringarna införda Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2012:6 (konsoliderad version) Grundförfattningen LIVSFS 2012:6 Senare ändringar LIVSFS 2013:7
  Snus, tuggtobak - Senast granskad 2023-06-02
 • Ändr av EU-beslut 2020/1729 Övervakn av antimikrobiell resistens hos zoonotiska och kommensala bakterier Ändr genom EU-beslut 2023/1017

  Nyhet lagstiftning Om ändring av genomförandebeslut (EU) 2020/1729 vad gäller övervakning av meticillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA) hos slaktsvin Kommissionens genomförandebeslut (EU)
  Lagstiftning - Senast granskad 2023-05-29
 • EU-beslut 2020/1729

  Övervakning och rapportering av antimikrobiell resistens hos zoonotiska och kommensala bakterier och om upphävande av genomförandebeslut 2013/652/EU Grundförfattningen Kommissionens
  Antibiotikaresistens,AMR - Senast granskad 2023-05-29
 • Ändring av EG-beslut 2002/994 Om skyddsåtgärder beträffande animaliska produkter importerade från Kina Ändrad genom EU-beslut 2023/1016

  Nyhet lagstiftning Om ändring av beslut 2002/994/EG om vissa skyddsåtgärder beträffande animaliska produkter som importeras från Kina Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2023/1016
  Lagstiftning - Senast granskad 2023-05-29