Söksida

Hittade 337 i kategori "Om oss"

 • Rapporter 2013

  Här listas rapporter som Livsmedelsverket publicerat eller varit med och tagit fram. Enklast hittar du rapporter genom att klicka på "Sök via kategori istället" under sökboxen högst upp på sidan och
  Sida - Rapporter - Uppdaterad 2015-03-07
 • Nödvattendagar

  Nödvattendagar Under hösten 2017 lanserar Livsmedelsverket en Guide för nödvattenförsörjning vid 14 kostnadsfria seminarier. Livsmedelsverket arbetar sedan 2015 på en Guide för nödvattenförsörjning
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2017-04-26
 • Avgiftsmodell för material i kontakt med livsmedel

  Regeringen har gett Livsmedelsverket i uppdrag att föreslå hur kontrollen av material i kontakt med livsmedel kan avgiftsfinansieras. Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Livsmedelsverket
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2018-01-16
 • Samarbeten

  Läs om våra samarbeten med  många andra organisationer och myndigheter, både nationella och internationella. Vi driver också projekt inom en rad områden, just nu bland annat om dricksvatten,
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2018-03-19
 • Remisser utgångna 2018

  Sida - Om oss - Uppdaterad 2018-05-03
 • Planera för framtidens dricksvatten

  Bra dricksvattenkvalitet i framtiden kräver planering med god framförhållning. Planerna måste beakta risker och sårbarheter som förändrat klimat innebär samt befolkningens kommande behov. På den här
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2017-08-31
 • Findus återkallar produkten Våra finaste Persilja 30 gram

  Findus återkallar produkten Våra finaste Persilja 30 gram, artikelnummer 3134. Anledning är att man upptäckt spår av magsjukebakterien VTEC i råvaran. Findus pressmeddelande
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2018-06-15
 • Kartläggning av algblomningar i svenska sjöar och hav

  Kartläggning av algblomningar i svenska sjöar och hav Livsmedelsverket driver just nu ett projekt för att kartlägga algblomningar i svenska sjöar och hav. Syftet är i första hand att få en
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2018-01-23
 • Svensk köttkontroll är inte dyr

  Svensk köttkontroll är inte dyr Branschföreträdare för svensk produktion av kött och fågel påstår i en debattartikel i UNT den 3 juni att Livsmedelsverkets kontroll är ineffektiv och dyr. De har fel
  Sida - Debattartiklar - Uppdaterad 2017-06-14
 • Ohälsosamma matvanor riskerar den svenska folkhälsan

  En fjärdedel av alla vuxna svenskar har så ohälsosamma matvanor att de riskerar att bli kronisk sjuka eller dö i förtid. Det är hög tid att vårdens beslutsfattare prioriterar frågan om hälsofrämjande
  Sida - Debattartiklar - Uppdaterad 2017-02-10
 • Säker mat är framtiden

  Oavsett om det handlar om ris, ägg, kött eller insekter så måste framtidens mat vara säker. Livsmedelsverket ser positivt på nya klimatsmarta livsmedel och vill göra det så enkelt det går för
  Sida - Debattartiklar - Uppdaterad 2016-11-17
 • Ökat samarbete för export av svensk mat

  Livsmedelsverkets arbete för att underlätta export för svenska företag fortsätter. Nyligen genomfördes det första seminariet med personal från svenska ambassader och Business Sweden i Sydostasien som
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2018-06-05
 • Bättre planering av kontroll vid slakt

  Alla djur som slaktas ska kontrolleras av Livsmedelsverkets veterinärer. Kontrollavgifterna är en betydande kostnad för slakterierna. Livsmedelsverket föreslår därför att slakterierna ska anmäla sin
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2018-05-23
 • Tre experter från Livsmedelsverket invalda i Efsas vetenskapliga paneler

  Efsa, den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, bedömer risker i livsmedel. Den har 10 vetenskapliga paneler. Deras ledamöter utses för en treårsperiod och ska vara oberoende experter.
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2018-05-18
 • EU ser över användningen av tillsatserna glutamat och glutaminsyra

  EU-kommissionen startar nu arbetet med att se över användningen av tillsatserna glutaminsyra och glutamat i mat. Orsaken är en ny riskbedömning som visar att vi får i oss mer av tillsatserna än man
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2018-03-13
 • Otillåtna kosttillskott avslöjade i EU-aktion

  Otillåtna kosttillskott avslöjade i EU-aktion En EU-gemensam aktion mot webbplatser som säljer kosttillskott och produkter med otillåtna påståenden hittade 779 fall av otillåtna produkter. –
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2018-03-09
 • Stora skillnader i landet när det gäller möjligheten att få hjälp med sina matvanor

  Bättre matvanor kan ge stora hälsovinster. Men trots att Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder kom redan 2011 har hälso- och sjukvårdens förebyggande arbete med matvanor bara
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2018-02-22
 • Snabbare varningar mellan myndigheterna i svensk livsmedelskontroll

  Ett nytt varningssystem för att stoppa hälsofarliga livsmedel införs i Sverige från 1 mars 2018. Systemet gör att myndigheterna inom livsmedelskontrollen snabbare kan informera varandra när osäkra
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2018-01-19
 • Eldsberga chark återkallar rökt nötkött av försiktighetsskäl

  Fyra fall av botulism på grund av mat har konstaterats i Göteborg. Smittkällan är fortfarande oklar men skulle kunna vara ett parti rökt nötkött. Företaget har därför av försiktighetsskäl börjat
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2017-12-19
 • Inga återkallade produkter från Lactalis i Sverige

  Det franska företaget Lactalis har gjort ett stort återkallande av barnmatsprodukter. Produkterna har spårats i det gemensamma europeiska varningssystemet RASFF. Framför allt har produkterna sålts
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2017-12-12