Söksida

Hittade 485 i kategori "Produktion, handel och kontroll"

 • 164 - Lyresund

  Havsområde - Uppdaterad 2017-02-15
 • 153 - Koljöfjord

  Havsområde - Uppdaterad 2017-02-15
 • 135 - Åbyfjorden

  Havsområde - Uppdaterad 2017-02-15
 • 119 - St Kännskär - Återutläggningsområde

  Havsområde - Uppdaterad 2017-02-15
 • Kommunala projektrapporter 2011

  Kommunala projektrapporter 2011 Här finns rapporter om projektinriktad kontroll från kommuner och länsstyrelser publicerade 2011. Sök bland allla kommunala projektrapporter
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2015-04-17
 • Nyckelhålet - ladda ner logotypen

  Nyckelhålet är ett registrerat varumärke som ägs av Livsmedelsverket. Det är gratis att använda Nyckelhålet och det är livsmedelsföretagen själva som ansvarar för att de livsmedel som Nyckelhålsmärks
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-11-08
 • Skyddad ursprungsbeteckning

  För skyddade ursprungsbeteckningar finns stränga krav. Där ska både råvaruproduktion, bearbetning och beredning av produkten ske inom ett avgränsat område. Skyddad ursprungsbeteckning (SUB) är ett
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-10-17
 • Avgifter och betalning vid import av animaliska livsmedel

  Här finns information om avgifter och betalning vid gränskontroll av animaliska livsmedel Avgifter Grundavgiften för gränskontroll av en sändning med animaliska livsmedel är 1000 kr + 12 öre per kg.
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2016-12-07
 • Villkor för import av vissa livsmedel

  Här finns information om villkor för import av livsmedel som inte helt uppfyller EU:s harmoniserade regler, samt importförbud av vissa levande kräftdjur. Import av animaliska livsmedel som saknar
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-06-28
 • Kosttillskott - Hälsokost - Drycker

  Här finns information om import och försäljning av kosttillskott, hälsokost och drycker. Kosttillskott och hälsokost Kosttillskott är livsmedel och ska inte förväxlas med naturläkemedel.
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-11-06
 • Nya Zeeland

  Här finns information om handelsavtalet mellan EU-kommissionen och Nya Zeeland. Handelsavtal - Nya Zeeland Gränskontroll av animaliska livsmedel från Nya Zeeland har minskade frekvenser av fysisk
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-03-13
 • Avgifter och betalning vid import av vegetabiliska livsmedel

  Här finns information om avgifter och betalning vid gränskontroll av vegetabiliska livsmedel Avgifter  Importören betalar en avgift på 1000 kr, samt eventuella kostnader för provtagning och analys.
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-01-04
 • Vägledningar och kontrollhandböcker

  Livsmedelsverkets vägledningar är skrivna för personer som arbetar på kontrollmyndigheter. Vägledningar är knutna till en eller flera författningar/förordningar men är inte rättsligt bindande
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2016-02-08
 • Information, märkning och påståenden

  Livsmedelsförpackningar ska vara märkta med ett antal obligatoriska uppgifter för att hjälpa konsumenten till ett medvetet och säkert val. Det finns regler för hur livsmedelsförpackningar ska vara
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-12-06
 • Ägg

  Allergi mot ägg är särskilt vanligt hos små barn. Det finns särskilda märkningsregler för ägg. Symtom Typiska symtom vid äggallergi är hudreaktioner som eksem. Även andra symtom som astma,
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-11-24
 • Lupin

  Lupin är en baljväxt liksom jordnöt och soja. Lupinmjöl används ibland i vissa bröd och bakverk. Det måste anges i ingrediensförteckningen om lupin ingår i ett livsmedel. Lupiner tillhör
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-08-24
 • Sesam

  Sesamfrö och sesamolja finns bland annat i viss asiatisk mat, bageriprodukter och konfektyr. Allergi mot sesam förekommer och det finns därför särskilda märkningskrav för sesam. Symtomen vid
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-08-24
 • Enzymer

  Enzymer är ämnen som består av proteiner och kan användas i livsmedel av olika skäl, till exempel vid tillverkning av ost där enzymer som finns i löpe tillsätts i mjölk för att bilda ostmassan.
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-10-03
 • Salmonellaregler för köttberedningar

  Här finns information om salmonellaregler för köttberedningar. Lagstiftning Sverige har särskilda salmonellagarantier vid handel inom EU med vissa livsmedel av animaliskt ursprung. Varor som
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-03-22
 • Sydkorea

  Sydkorea Här finns information om särskilda krav som Sydkorea ställer för import av livsmedel från Sverige. Längst ner på sidan hittar du de intyg som ska användas vid export.  Generell information
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-02-01