Söksida

Hittade 497 i kategori "Produktion, handel och kontroll"

 • Algeriet

  Här hittar du de exportintyg till Algeriet som utfärdas lokalt på exportanläggningen. Vid export till Algeriet ska livsmedel av animaliskt ursprung åtföljas av ett exportintyg. Mjölk För
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-10-25
 • Sydkorea

  Sydkorea Här finns information om särskilda krav som Sydkorea ställer för import av livsmedel från Sverige. Längst ner på sidan hittar du de intyg som ska användas vid export.  Generell information
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-10-17
 • Thailand

  Här finns information om särskilda krav som Thailand ställer för import från Sverige och övriga EU-länder. Export av slaktbiprodukter till Thailand Thailändska myndigheter har meddelat att det i
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2016-11-15
 • Pre-exportintyg

  När livsmedelsprodukter av animaliskt ursprung skickas från Sverige till ett annat EU-land, för att sedan exporteras vidare från EU till ett tredje land, ska varorna åtföljas av ett pre-exportintyg.
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-04-20
 • Övriga länder utanför EU

  Livsmedelsverket har tagit fram generella intyg för export till länder utanför EU som inte ställer specificerade krav. Generella exportintyg avsedda för länder utanför EU Dessa intyg är avsedda för
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-10-27
 • Checklistor för inspektion

  Dessa checklistor används när kontrollpersonalen inspekterar anläggningar som redan är godkända för export av livsmedel till Ryssland och Tullunionen (RF/CU) samt anläggningar som har ansökt om
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2016-02-16
 • Tullunionen (Ryssland, Vitryssland och Kazakstan)

  Sedan 2010 ingår Ryssland i en gemensam tullunion (TU) med Vitryssland och Kazakstan. För exporten innebär det att importreglerna ses över och anpassas för att gälla för alla tre länder.
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2016-10-18
 • Tack för din beställning!

  Proverna skickas normalt inom en vecka. Läs mer om våra mikrobiologiska kompetensprovningar på sidan Kompetensprovning
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2015-03-30
 • Sjukdomskoder

  Sjukdomskoder vid besiktning efter slakt Kod Benämning 01/02 Salmonella 03/04 Tuberkulos 05/06 Fågeltuberkulos 09/10 Trikinos  11/12 Dynt 13/14 Blåsmask 15/16 Bindvävsmask 17/18 Rödsjuka 19/20
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-10-06
 • Krisberedskap - verktyg för hantering av olycka vid vattentäkt

  Här presenteras ett verktyg för hantering av en olycka vid vattentäkt. Med olycka vid vattentäkt menas i detta fall en olycka med utsläpp av förorenande ämne i ett tillrinningsområde för en
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-08-22
 • Krisberedskap och säkerhet - dricksvatten

  VAKA, den nationella vattenkatastrofgruppen, ger stöd på plats eller via telefon till i första hand kommuner och dricksvattenproducenter i kriser som rör dricksvattenområdet, men också till
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-05-15
 • Sela

  Land
  Pakistan

  Supplier
  Pravh. ck. Trading (Shiva)
  Valid from
  2017-06-27

  Sida - Lista över saluförbud frukt och grönt - Uppdaterad 2015-02-06
 • Tillverkare av skyddade beteckningar

  Dessa listor syftar till att ge information om tillverkare av så kallade skyddade beteckningar. För geografiska-, ursprungsbeteckningar och garanterade traditionella specialiteter så ska
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2014-11-05
 • 171 - Norra Hake fjord

  Havsområde - Uppdaterad 2017-02-15
 • 164 - Lyresund

  Havsområde - Uppdaterad 2017-02-15
 • 153 - Koljöfjord

  Havsområde - Uppdaterad 2017-02-15
 • 135 - Åbyfjorden

  Havsområde - Uppdaterad 2017-02-15
 • 119 - St Kännskär - Återutläggningsområde

  Havsområde - Uppdaterad 2017-02-15
 • Kommunala projektrapporter 2011

  Kommunala projektrapporter 2011 Här finns rapporter om projektinriktad kontroll från kommuner och länsstyrelser publicerade 2011. Sök bland allla kommunala projektrapporter
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2015-04-17
 • Nyckelhålet - ladda ner logotypen

  Nyckelhålet är ett registrerat varumärke som ägs av Livsmedelsverket. Det är gratis att använda Nyckelhålet och det är livsmedelsföretagen själva som ansvarar för att de livsmedel som Nyckelhålsmärks
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-11-08