Söksida

Hittade 405 i kategori "Produktion, handel och kontroll"

 • Nya livsmedel - företagare

  Nya livsmedel (novel food) är livsmedel som vi inom EU inte har ätit i någon större utsträckning före 15 maj 1997. De måste riskvärderas och godkännas av EU-kommissionen innan de får börja säljas
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-04-04
 • Offentlig kontroll

  Offentlig livsmedelskontroll Kontrollen av livsmedel och livsmedelsföretag omfattar hela kedjan från producent till konsument. Syftet med i livsmedelslagstiftningen är att skydda människors och
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-02-09
 • Registrering, godkännande, tillstånd och anmälningar

  Registrering, godkännande, tillstånd och anmälningar De flesta livsmedelsföretag behöver endast registreras hos den så kallade behöriga kontrollmyndigheten innan verksamheten startas. Behörig
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-10-05
 • Aktuellt

  Här hittar du den senaste informationen om import och export till länder utanför EU samt om handel inom EU. 2017-12-28 Uppdatering av bilaga I till förordning (EG) nr 669/2009 Kommissionen har
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-05-21
 • Många kan påverkas av fipronil i ägg

  Mängder med ägg har återkallats från Nederländerna, och i viss mån Tyskland, eftersom de innehåller rester av insektsmedlet fipronil. Fipronil får inte användas inom animalieproduktionen i EU. En
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-08-25
 • Anmälan till kontrollorgan vid distanshandel

  Livsmedelsverket har tidigare informerat om att distanshandel av ekologiska livsmedel kräver anmälan till ett kontrollorgan. (Nyhet publicerad 2017-12-21/Ändrad 20180207) Nu har Livsmedelsverket
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-06-08
 • Kraftfullare sök

  Nyhet! Kraftfullare sök och bättre utskrifter i Kontrollwiki Kontrollwiki utvecklades för mindre än ett år sedan men det är viktigt att vi ständigt förbättrar och förnyar tekniken för att anpassa
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-05-29
 • Försäljning av små mängder - uppdaterad och utvidgad broschyr

  heno Nya nationella regler om försäljning av små mängder primärprodukter gäller sedan 1 september i år. Nu finns en uppdaterad och utvidgad broschyr om försäljning av små mängder primärprodukter.
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2016-12-06
 • Vinglögg, starkvinsglögg och spritglögg

  Försäljningsbeteckningarna vinglögg, starkvinsglögg och spritglögg får endast användas för produkter som överensstämmer med de EU-regler som har fastställts för produkterna. Vin- och starkvinsglögg
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-05-02
 • Hantverksmässig charktillverkning – reviderade branschriktlinjer

  Branschriktlinjer för hantverksmässig charktillverkning Eldrimner nationellt resurscentrum för mathantverk har tagit fram nationella branschriktlinjerna för hantverksmässig charktillverkning.
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-10-23
 • Ekologisk produktion - reviderade branschriktlinjer

  Lantbrukarnas riksförbund (LRF) har reviderat de nationella branschriktlinjerna för ekologisk produktion. Riktlinjerna har bedömts av Livsmedelsverket och de finns nu tillgängliga på Livsmedelverkets
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-04-03
 • Nya regler för import av ekologiska livsmedel

  För att kunna importera ekologiska livsmedel från länder utanför EU och sälja dem som ekologiska efter den 19 oktober 2017 måste importören ha registrerat sig i Traces NT (New technology).
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-04-10
 • Var med och påverka utformningen av nya mål för livsmedelskontrollen

  Nu påbörjar Livsmedelsverket arbetet med att sätta nya mål för livsmedelskontrollen som ska gälla 2020 - 2022. De nya målen kommer, precis som nuvarande operativa mål, att ange vissa typer av
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-03-07
 • Sista anmälningsdag 29 sept! Kick- off för matsvinnssamarbete

  Sista anmälningsdag 29 september! Kick- off för matsvinnssamarbete Som vi tidigare berättat bjuder Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht in till kick-off för nationellt matsvinnsarbete den 4 oktober.
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-09-28
 • Uppföljning av Förenklingsresan

  Uppföljning av myndigheternas Förenklingsresa för livsmedelsindustrin 2015 - 2016 genomförde Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Tillväxtverket tillsammans en Förenklingsresa för
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-05-07
 • Resultat från kontrollprojekt om tillsatser

  Under hösten 2017 genomförde Livsmedelsverket ett samordnat kontrollprojekt om kontroll av tillsatser. Deltog gjorde 6 kommunala kontrollmyndigheter och tre av livsmedelsverkets regionala avdelningar
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-03-23
 • Vintermötet 2018

  Livsmedelsverkets vintermöte 2018 Nu är det dags att boka in Livsmedelsverkets vintermöte 2018 i kalendern. Det blir den 19 mars 2018 i Stockholm. På mötet informerar vi om aktuella frågor som berör
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-10-25
 • Ansökan om godkännande eller anmälan av ett nytt livsmedel - Praktiska anvisningar

  Ansökan, anmälan och godkännande av nya livsmedel – gör så här Här beskrivs hur du ansöker om godkännande av ett nytt livsmedel eller anmäler ett traditionellt livsmedel från tredjeland. Ansökan och
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-04-04
 • Ägg

  Allergi mot ägg är särskilt vanligt hos små barn. Det finns särskilda märkningsregler för ägg. Symtom Typiska symtom vid äggallergi är hudreaktioner som eksem. Även andra symtom som astma,
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-11-24
 • Lupin

  Lupin är en baljväxt liksom jordnöt och soja. Lupinmjöl används ibland i vissa bröd och bakverk. Det måste anges i ingrediensförteckningen om lupin ingår i ett livsmedel. Lupiner tillhör
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-08-24