Söksida

Hittade 468 i kategori "Produktion, handel och kontroll"

 • Import-blanketter

  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2016-10-24
 • Mötesplats Livsmedelsförsörjning 5 december 2017

  Den 5:e december samlade Livsmedelsverket företag, kommuner, länsstyrelser, centrala myndigheter, forskare med flera till en kunskapsdag om livsmedelsförsörjning vid kris och krig. Deltagarna fick ta
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-09-06
 • Krisberedskap - verktyg för hantering av olycka vid vattentäkt

  Här presenteras ett verktyg för hantering av en olycka vid vattentäkt. Med olycka vid vattentäkt menas i detta fall en olycka med utsläpp av förorenande ämne i ett tillrinningsområde för en
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-08-21
 • Krisberedskap och säkerhet - dricksvatten

  VAKA, den nationella vattenkatastrofgruppen, ger stöd på plats eller via telefon till i första hand kommuner och dricksvattenproducenter i kriser som rör dricksvattenområdet, men också till
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-05-18
 • Sydkorea

  Sydkorea Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Sydkorea. Längst ner på sidan hittar du de intyg som ska användas vid export.  Generell information
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-06-27
 • Thailand

  Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Thailand. Export av slaktbiprodukter till Thailand Thailändska myndigheter har meddelat att det i dagsläget inte är
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2016-11-15
 • Ukraina

  Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Ukraina. Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas lokalt på exportanläggningen. Generell information
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-04-11
 • Övriga länder utanför EU

  Livsmedelsverket har tagit fram generella intyg för export till länder utanför EU som inte ställer specificerade krav. Intygen är inte förhandlade med tredjeland och kan komma att uppdateras när
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-10-27
 • EaEU - listning, föranmälan, ansökning

  EaEU - listning, föranmälan, ansökning Här hittas en översikt över regler för export till EuEU länderna. Listning av anläggningar till EaEU länder Livsmedel ska exporteras från anläggningar som är
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-02-08
 • Checklistor för inspektion

  Dessa checklistor används när kontrollpersonalen inspekterar anläggningar som redan är godkända för export av livsmedel till Ryssland och EaEU samt anläggningar som har ansökt om nygodkännande för
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-02-08
 • Tack för din beställning!

  Vi har mottagit er beställning. Proverna skickas normalt inom en vecka. Detta är en bekräftelse på att vi mottagit er order. Ingen ytterligare bekräftelse kommer att skickas till er. Läs mer om våra
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2015-03-30
 • EU:s kontroll

  EU:s kontroll av svensk livsmedelskontroll EU-kommissionen, GD hälsa och livsmedelssäkerhet (DG SANTE), gör revisioner av Sveriges kontroll i livsmedelskedjan. Revisionerna gäller
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-06-21
 • Försäljning av hönsägg

  Hönsägg Det finns särskilda handelsnormer för hönsägg i förordning (EG) nr 1308/2013. För att få leverera hönsägg till detaljhandeln (butiker, restauranger, bagerier med flera) ska äggen först
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-09-21
 • 119 - St Kännskär - Återutläggningsområde

  Havsområde - Uppdaterad 2017-02-15
 • Tillverkare av skyddade beteckningar

  Dessa listor syftar till att ge information om tillverkare av så kallade skyddade beteckningar. För geografiska-, ursprungsbeteckningar och garanterade traditionella specialiteter så ska
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2014-11-05
 • 168 - Stigfjorden inre

  Havsområde - Uppdaterad 2018-07-18
 • 171 - Norra Hake fjord

  Havsområde - Uppdaterad 2017-02-15
 • 153 - Koljöfjord

  Havsområde - Uppdaterad 2017-02-15
 • 164 - Lyresund

  Havsområde - Uppdaterad 2017-02-15
 • 135 - Åbyfjorden

  Havsområde - Uppdaterad 2017-02-15