Söksida

Hittade 168 i kategori "Nyheter"

 • Nya krav på näringsdeklaration - på nästan all mat

  Från 13 december 2016 ska nästan alla livsmedel ha en näringsdeklaration. Det betyder att det bland annat måste framgå hur mycket fett, kolhydrater, protein, socker och salt som finns i maten.
  Sida - Pressmeddelanden - Senast granskad 2016-12-13
 • Fortfarande låga halter bekämpningsmedel i maten

  Trenden från tidigare år, att det är låga halter bekämpningsmedel i maten, håller i sig. Svenska grönsaker har mindre rester av bekämpningsmedel än grönsaker från andra länder. Livsmedelsverkets
  Sida - Pressmeddelanden - Senast granskad 2016-12-07
 • Ät mycket fisk i jul – men undvik de med miljögifter!

  Lax och inlagd sill har en given plats på det svenska julbordet. Det bästa med dessa fiskar är att de inte bara är goda, de är också rika på nyttiga fetter och D-vitamin som vi behöver extra av i
  Sida - Pressmeddelanden - Senast granskad 2016-11-28
 • Långtidsstudie visar att miljögifter minskar i modersmjölk

  En unik, pågående studie från Livsmedelsverket visar att vi får i oss 3-4 gånger mindre mängd av bland annat PCB, dioxiner och PFOS än för tjugo år sedan. Samtidigt har några andra kemikalier ökat.
  Sida - Pressmeddelanden - Senast granskad 2016-11-09
 • Kontrollwiki

  Nu kan alla få koll på kontrollen Nu lanserar Livsmedelsverket Kontrollwiki, ett webbaserat verktyg för livsmedelskontroll. Verktyget innebär ett nytt sätt att hitta bland annat lagtexter och den
  Sida - Pressmeddelanden - Senast granskad 2016-09-19
 • Ungas matvanor kartläggs i unik undersökning

  Nu har startskottet gått för Livsmedelsverkets kartläggning Riksmaten Ungdom - den första nationella undersökningen i Sverige över ungas matvanor. Under de närmaste 10 månaderna kommer närmare 3 000
  Sida - Pressmeddelanden - Senast granskad 2016-09-19
 • Mindre svinn med bättre vägledning och genomtänkt datummärkning

  Mindre svinn med bättre vägledning och genomtänkt datummärkning Inför gemensamma nordiska regler för kyltemperaturer i butik, använd bara märkningen ”sista förbrukningsdag” för särskilda
  Sida - Pressmeddelanden - Senast granskad 2016-09-01
 • Få anmärkningar när svenskt kött kontrollerades

  Livsmedelsverket och Stockholm Stad har tillsammans spårat kött mellan slakteri och butik. Ytterst få av de kontrollerade företagen fuskar eller gör fel. Myndigheterna undersökte om företagen har
  Sida - Pressmeddelanden - Senast granskad 2016-08-19
 • Varning för farliga vitamin D-droppar

  Livsmedelsverket varnar för Inno Pharma vitamin D3 drops. Vitamin D-dropparna innehåller en så hög halt av vitamin D att de kan innebära en risk för konsumenter, framförallt barn. Vitamin
  Sida - Pressmeddelanden - Senast granskad 2016-08-05
 • Jämförbara företag får olika kostnader för livsmedelskontrollen

  Livsmedelsföretag kan få extrakostnader eller inte, beroende på hur kommuner hanterar deras brister. Små kommuners sårbarhet kan göra att somliga företag inte får någon kontroll. Det konstaterar
  Sida - Pressmeddelanden - Senast granskad 2018-06-01
 • Förvaltningsrätten ger Livsmedelsverket rätt om kontrollavgifter

  Förvaltningsrätten har genom 17 domar den 16 maj 2018 avslagit flera slakteriers överklaganden av Livsmedelsverkets beslut om årlig avgift för 2017. Förvaltningsrätten bedömde att Livsmedelsverkets
  Sida - Pressmeddelanden - Senast granskad 2018-05-25
 • Nya råd om äldreomsorgens måltider sätter individen i centrum

  Undernäring är en av de största utmaningarna i äldreomsorgen. Därför behöver måltiderna i äldreomsorgen i högre grad än idag utgå från individens behov och önskemål, främja aptit och matglädje och
  Sida - Pressmeddelanden - Senast granskad 2018-04-23
 • Fryst majs trolig smittkälla i europeiskt utbrott av listeria

  Det är troligtvis fryst majs som har orsakat ett utbrott av Listeria monocytogenes i fem EU-länder. Utbrottet började 2015 och Sverige är ett av de berörda länderna. Den frysta majsen har packats i
  Sida - Pressmeddelanden - Senast granskad 2018-03-22
 • Glad nyhet - köttkonsumtionen går ner

  Svenskarna äter mindre kött och mer svenskt. Det visar ny statistik från Jordbruksverket. Livsmedelsverkets råd har länge varit att äta mer grönt och mindre kött, ett råd som både är bra för hälsan
  Sida - Pressmeddelanden - Senast granskad 2018-03-07
 • Köttkontroll och djurvälfärd på nordisk konferens i Uppsala 7-8 mars

  Livsmedelsverket och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, arrangerar en nordisk konferens om modernisering av köttkontroll och bedömning av djurvälfärd på slakterier. Den 7-8 mars samlas ett
  Sida - Pressmeddelanden - Senast granskad 2018-03-06
 • Nya regler begränsar användningen av bisfenol A inom EU

  EU-kommissionen skärper nu reglerna kring hur Bisfenol A får användas i material som kommer i kontakt med livsmedel. Framför allt skärps reglerna kring beläggningar i förpackningar som är särskilt
  Sida - Pressmeddelanden - Senast granskad 2018-02-15
 • Livsmedelsverket bildar nationellt dricksvattenråd

  Arbetet med att skydda det svenska dricksvattnet ska stärkas. Regeringen ger därför Livsmedelsverket i uppdrag att bilda ett nationellt dricksvattenråd. Rådet kommer att bestå av både nationella och
  Sida - Pressmeddelanden - Senast granskad 2018-02-02
 • Tydligare fokus och ökat samarbete för säker mat

  Sveriges myndigheter som arbetar för säker mat och säkert dricksvatten vidareutvecklar det strategiska arbetet. Nya gemensamma mål och prioriteringar för kontrollen inom hela livsmedelskedjan, från
  Sida - Pressmeddelanden - Senast granskad 2018-01-16
 • Kontroll på internet fann flera otillåtna kosttillskott

  14 kosttillskott drogs tillbaka. En produkt hade otillåtet hälsopåstående. Det blev resultatet när Livsmedelsverket och ett antal kommuner i ett samarbete kontrollerade kosttillskott till salu på
  Sida - Pressmeddelanden - Senast granskad 2017-12-07
 • Livsmedelsverket analyserar svenska ägg

  Livsmedelsverket analyserar svenska ägg Livsmedelsverket analyserar svenska ägg för att se om de innehåller det otillåtna bekämpningsmedlet fipronil. Analyserna startar i slutet av augusti och sker
  Sida - Pressmeddelanden - Senast granskad 2017-08-16