Söksida

Hittade 255 i kategori "Nyheter"

 • Ohälsosamma matvanor riskerar den svenska folkhälsan

  En fjärdedel av alla vuxna svenskar har så ohälsosamma matvanor att de riskerar att bli kronisk sjuka eller dö i förtid. Det är hög tid att vårdens beslutsfattare prioriterar frågan om hälsofrämjande
  Sida - Debattartiklar - Uppdaterad 2017-02-10
 • Säker mat är framtiden

  Oavsett om det handlar om ris, ägg, kött eller insekter så måste framtidens mat vara säker. Livsmedelsverket ser positivt på nya klimatsmarta livsmedel och vill göra det så enkelt det går för
  Sida - Debattartiklar - Uppdaterad 2016-11-17
 • Ica Nyheter debattsvar

  Bara tillsammans kan vi bygga en livsmedelskontroll till nytta för butikerna Vi håller med om att den nationella samordningen av kontrollen måste bli bättre. Livsmedelsföretagen har rätt att
  Sida - Debattartiklar - Uppdaterad 2015-11-17
 • Livsmedelsverkets råd att äta grönare och minska sockret är inget för Coca Cola

  ETC påstår i en artikel den 9 oktober att Livsmedelsverket skulle vara köpta av Coca Cola med flera och att industrin har inflytande över våra kostråd. Det är självklart helt fel. Replik i ETC 14
  Sida - Debattartiklar - Uppdaterad 2015-10-14
 • Bra måltider i äldreomsorgen – reviderade råd på remiss

  Bra måltider i äldreomsorgen – reviderade råd på remiss Bra måltider i äldreomsorgen är grunden för hälsa och livskvalitet. Måltider som utgår från personens egna behov och önskemål och som är en
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2017-10-09
 • Nya förslag för bättre kontroll av fisk med hög halt av miljögift

  Trots att det är olagligt säljs fisk och fiskprodukter som överskrider gränsvärden för dioxin och PCB till andra EU-länder. Livsmedelsverket föreslår nu bland annat en ny kontrollorganisation och
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2017-09-20
 • Om du är ung och gillar surströmming - skippa strömmingen resten av året!

  På torsdag går startskottet för årets surströmmingssäsong. Surströmmingen är för många en efterlängtad tradition och delikatess, men kan tyvärr också innehålla höga halter av dioxin och PCB som
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2017-08-15
 • Håll svinpesten utanför Sverige

  Afrikansk svinpest är en allvarlig virussjukdom som drabbar grisar och vildsvin. Den sprider sig i Europa och finns i Sveriges närområde – i Baltikum, Polen, Tjeckien och Ryssland. Viruset sprids
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2017-07-20
 • Stärkt myndighetssamarbete ska minska riskerna med högfluorerade ämnen

  PFAS, syntetiskt framställda kemikalier, från bland annat brandskum har förorenat grundvattnet på flera platser i Sverige. Många av dessa ämnen bryts inte ner, utan blir kvar i miljön. Nu går
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2017-06-01
 • Nationell kraftsamling för hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet behövs

  Ohälsan kopplad till ohälsosamma matvanor och för lite fysisk aktivitet är omfattande och kostar samhället miljarder. Hälsan blir också alltmer ojämlik. Många behöver arbeta gemensamt och samordnat
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2017-05-02
 • Nötfärs trolig orsak till flera fall av ehecinfektion

  Under februari 2017 blev sex personer sjuka av samma variant av ehec-bakterier som orsakade ett utbrott under hösten 2016. Utbrottsutredningen är nu färdig och det är mycket sannolikt att det var
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2017-04-07
 • Efsa söker nya styrelsemedlemmar

  Efsa, Europeiska Livsmedelssäkerhetsmyndigheten, förnyar hälften av de 14 platserna i styrelsen vartannat år. Nu bjuder EU-kommissionen in intresserade att söka. Styrelsemedlemmarna får ett fyraårigt
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2017-04-05
 • Platser kvar på nordisk konferens: Inspiration och förslag om hur matsvinn kan förebyggas

  I Sverige slängs varje år cirka 19 kilo fullt ätbar mat per person och 26 kilo mat och dryck hälls ut i slasken. Det är slöseri med resurser och dåligt för miljön. Hur kan företag, myndigheter och
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2017-03-28
 • Myndigheter utreder nya fall av ehec-infektion

  Sex personer har i februari blivit sjuka av samma ehec-variant som orsakade ett utbrott under hösten 2016. Myndigheterna undersöker nu hur personerna blivit smittade. Sex personer i tre olika delar
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2017-03-14
 • Vårdpersonal vill prata mat – men saknar rätt förutsättningar

  Många sjuksköterskor och läkare inom primärvården vill prata med patienterna om hälsosamma matvanor mer än vad de gör idag. Men det saknas framför allt tid och resurser. Det visar en ny undersökning.
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2017-02-10
 • Konkreta förslag för en bättre livsmedelskontroll

  Mer samarbete mellan olika myndigheter, ett samlat register över alla livsmedelsföretag och fängelsestraff för brott mot livsmedelslagen. Det är några förslag för en bättre och skarpare
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2015-10-05
 • Ekoavgift

  Hög avgift för felaktig ekomärkning Livsmedelsverket ålägger ett företag i Sala att betala femtio tusen kronor i avgift på grund av felaktig ekomärkning. Företaget har sålt mat med ekologisk
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2015-09-18
 • Kombinationseffekter PAH

  Ny studie om kombinationseffekter En studie från Livsmedelsverket om kombinationseffekt i mat, så kallad cocktaileffekt, har nyligen publicerats i tidskriften Toxicology Reports. Studien genomfördes
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2015-09-17
 • PFAS Uppsala

  Kartläggning av PFAS i Uppsalas dricksvatten Livsmedelsverkets kartläggning av PFAS-ämnen i uppsalabornas dricksvatten visar att halterna i blodet är relativt låga samt att dricksvattnet varit
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2015-09-16
 • Smarta tjejer håller sig till surströmmingssäsongen

  Nu stundar surströmmingssäsongen, något som surströmmingsälskare ser fram emot. Tyvärr innehåller strömming höga halter av miljögifter som lagras i kroppen och förs över till framtida barn. Unga
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2015-08-19