Söksida

Hittade 187 i kategori "Nyheter"

 • Färre fynd av listeria i mat

  Fynden av listeria i kallrökt eller gravad fisk och skivade charkprodukter i butik har minskat de senaste åren. Bakterien hittades också i färre prov på utrustning och i lokaler hos producenter av
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2017-09-19
 • Fortsatt spårning av ägg från Nederländerna

  Fortsatt spårning av ägg från Nederländerna Det parti med ägg som kan innehålla resthalter av det otillåtna ämnet fipronil har stoppats. Tidigare partier som förts in till Sverige av en grossist har
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2017-08-08
 • Ägg med otillåtet bekämpningsmedel har sålts till Sverige

  Ägg som stoppats i flera EU-länder på grund av resthalter av fipronil har sålts i Sverige. Livsmedelsverket fick information från EU-kommissionen idag och har tillsammans med kommunernas
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2017-08-04
 • Taiwan vill öppna marknaden för svenska nötköttsexportörer

  Sverige och Nederländerna kan bli de två första EU-länder som får exportera nötkött till Taiwan. Om förslaget inte stöter på några hinder under den remisstid som nu startar i Taiwan, öppnas därmed
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2017-07-21
 • Insatserna mot campylobacter har gett effekt – men fler än normalt blir fortfarande sjuka

  De insatser som har gjorts för att minska problemen med campylobacter börjar ge resultat, även om sjukdomsfallen fortfarande är fler än normalt. Myndigheterna har följt och analyserat situationen,
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2017-06-19
 • Gotland klarar sig minst två veckor om ön blir isolerad

  Gotland kan klara livsmedelsförsörjningen i minst två veckor om alla transporter till och från ön bryts. Det är slutsatsen av ett krisberedskapsprojekt som Livsmedelsverket, Region Gotland,
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2017-05-10
 • Maxdoser för vitaminer och mineraler i kosttillskott

  Även nödvändiga vitaminer och mineraler kan vara skadliga i för höga doser. På uppdrag av regeringen ser Livsmedelsverket över möjligheterna för nationella regler med maximivärden. De allra flesta
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2017-05-09
 • Livsmedelsverket har undersökt oönskade ämnen i oljor

  Det kan bildas 2- och 3-MCPD-estrar och glycidylestrar när vegetabiliska oljor, framför allt palmolja, renas vid hög temperatur. Livsmedelsverket har därför undersökt halterna i några livsmedel som
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2017-05-05
 • Oacceptabelt många sjuka av campylobacter i kyckling

  Vi är oroade över att antalet insjuknade i campylobacter inte sjunker. Det är inte acceptabelt att så många konsumenter riskerar att smittas av kyckling. Branschen måste nu intensifiera åtgärderna
  Sida - Kommentarer - Uppdaterad 2017-05-11
 • Fem brasilianska anläggningar spärrade för export till EU

  Fem brasilianska anläggningar spärrade för export till EU Fyra brasilianska produktionsanläggningar för kött och köttprodukter samt en anläggning för honung får inte längre exportera livsmedel till
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2017-03-23
 • Ny europeisk granskning om tillsatt socker och hälsa efter nordiskt initiativ

  Efsa, den europeiska livsmedelsmyndigheten, har beslutat att göra en ny vetenskaplig granskning av hur socker påverkar hälsan. Granskningen är resultatet av ett önskemål från de nordiska
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2017-03-23
 • Campylobacter på kycklingkött behöver minska

  Antalet personer som smittas av campylobacter i Sverige har fördubblats de senaste fem åren. En kraftig ökning av andelen färskt kycklingkött som säljs till konsument och en ökad förekomst av
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2017-02-10
 • Konsumenternas förtroende för Livsmedelsverket fortsätter att öka

  Förtroendet för Livsmedelsverket fortsätter uppåt bland konsumenterna i Sverige. 60 procent känner ganska eller mycket stort förtroende och bara 6 procent litet eller inget. Det visar en färsk
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2017-01-17
 • Nya krav på näringsdeklaration - på nästan all mat

  Från 13 december 2016 ska nästan alla livsmedel ha en näringsdeklaration. Det betyder att det bland annat måste framgå hur mycket fett, kolhydrater, protein, socker och salt som finns i maten.
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2016-12-13
 • Fortfarande låga halter bekämpningsmedel i maten

  Trenden från tidigare år, att det är låga halter bekämpningsmedel i maten, håller i sig. Svenska grönsaker har mindre rester av bekämpningsmedel än grönsaker från andra länder. Livsmedelsverkets
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2016-12-07
 • Långtidsstudie visar att miljögifter minskar i modersmjölk

  En unik, pågående studie från Livsmedelsverket visar att vi får i oss 3-4 gånger mindre mängd av bland annat PCB, dioxiner och PFOS än för tjugo år sedan. Samtidigt har några andra kemikalier ökat.
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2016-11-09
 • Kontrollwiki

  Nu kan alla få koll på kontrollen Nu lanserar Livsmedelsverket Kontrollwiki, ett webbaserat verktyg för livsmedelskontroll. Verktyget innebär ett nytt sätt att hitta bland annat lagtexter och den
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2016-09-19
 • Ungas matvanor kartläggs i unik undersökning

  Nu har startskottet gått för Livsmedelsverkets kartläggning Riksmaten Ungdom - den första nationella undersökningen i Sverige över ungas matvanor. Under de närmaste 10 månaderna kommer närmare 3 000
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2016-09-19
 • Mindre svinn med bättre vägledning och genomtänkt datummärkning

  Mindre svinn med bättre vägledning och genomtänkt datummärkning Inför gemensamma nordiska regler för kyltemperaturer i butik, använd bara märkningen ”sista förbrukningsdag” för särskilda
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2016-09-01
 • Få anmärkningar när svenskt kött kontrollerades

  Livsmedelsverket och Stockholm Stad har tillsammans spårat kött mellan slakteri och butik. Ytterst få av de kontrollerade företagen fuskar eller gör fel. Myndigheterna undersökte om företagen har
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2016-08-19