Söksida

Sökresultat

Hittade 302 träffar på ""

 • EG-förordning 1935/2004

  Material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel Författningen med senaste ändringarna införda Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1935/2004 (konsoliderad version) Vi
  Förpackningar, material i kontakt med livsmedel - Senast granskad 2023-08-10
 • EG-förordning 1895/2005

  Om begränsad användning av vissa epoxiderivat i material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel Grundförfattningen Kommissionens förordning (EG) nr 1895/2005 Vi strävar alltid efter
  Förpackningar, material i kontakt med livsmedel - Senast granskad 2023-08-10
 • Ändring av EU-förordning 10/2011 Om material i kontakt med livsmedel Ändrad genom EU-förordning 2023/1442

  Nyhet lagstiftning Om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel vad gäller ändringar av godkännanden för ämnen och införande av nya ämnen Kommissionens
  Lagstiftning - Senast granskad 2023-08-10
 • Livsmedelsverkets föreskrifter om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel LIVSFS 2023:5

  Nyhet lagstiftning Livsmedelsverkets föreskrifter om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel (LIVSFS 2023:5) Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2023:5) Remissen dnr
  Lagstiftning - Senast granskad 2023-07-06
 • LIVSFS 2023:5

  Livsmedelsverkets föreskrifter om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel Grundförfattningen Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2023:5) Nya föreskrifter om material och
  Förpackningar, material i kontakt med livsmedel - Senast granskad 2023-07-06
 • Ändring av EG-förordning 1333/2008 Om livsmedelstillsatser Ändrad genom EU-förordning 2023/1329

  Nyhet lagstiftning Om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av polyglycerolpolyricinoleat (E 476) och bilagan till
  Lagstiftning - Senast granskad 2023-07-03
 • Ändring av EU-förordning 2021/404 Om import av fjäderfä Ändrad genom EU-förordning 2023/1226

  Nyhet lagstiftning Om ändring av bilagorna V, XIV och XV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller posterna för Chile, Förenade kungariket och Kanada i förteckningarna över tredjeländer
  Lagstiftning - Senast granskad 2023-07-03
 • Rättelse till EU-förordning 2023/1110 om tillfällig ökning av offentlig kontroll vid import

  Nyhet lagstiftning Om ändring av genomförandeförordning (EU) 2019/1793 om tillfällig ökning av offentlig kontroll av och nödåtgärder avseende införsel till unionen av vissa varor från vissa
  Lagstiftning - Senast granskad 2023-07-03
 • Föreskrifter i nummerordning 2007

  Här finns länkar till de föreskrifter som Livsmedelsverket har gett ut år 2007. LIVSFS Status Ämne 2007:18 Ändrar LIVSFS 2006:21 Upphävd genom LIVSFS 2021:8 Avgifter, offentlig kontroll 2007:17
  Lagstiftning - Senast granskad 2023-07-03
 • Föreskrifter i nummerordning 2003

  Här finns länkar till de föreskrifter som Livsmedelsverket har gett ut år 2003. LIVSFS Status Ämne 2003:46 Ändrar SLVFS 1999:29 Upphävd genom LIVSFS 2005:24 Avgifter, tillsyn vid anläggningar som
  Lagstiftning - Senast granskad 2023-07-03
 • Ändring av Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2005:20 om livsmedelshygien Ändrad genom LIVSFS 2023:4

  Nyhet lagstiftning Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2023:4 Remissen dnr 2023/01269
  Lagstiftning - Senast granskad 2023-07-03
 • LIVSFS 2023:4

  Livsmedelshygien - Senast granskad 2023-07-03
 • LIVSFS 2023:4

  Livsmedelshygien - Senast granskad 2023-06-29
 • Ändring av EU-förordning 2021/404 Om import av fjäderfä Ändrad genom EU-förordning 2023/1125

  Nyhet lagstiftning Om ändring av bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller posterna för Chile, Förenade kungariket, Förenta staterna och Kanada i förteckningarna över
  Lagstiftning - Senast granskad 2023-06-26
 • SFS 2006:804

  Livsmedelslagen SFS 2006:804 Vi strävar alltid efter att publiceringen av författningarna ska vara korrekt. Trots detta kan det inträffa att uppdateringar av senaste ändringar saknas och att
  Övergripande lagstiftning - Senast granskad 2023-06-13
 • Ändring av EU-förordning 2019/1793 Om tillfällig ökning av offentlig kontroll vid införsel till unionen Ändrad genom EU-förordning 2023/1110

  Nyhet lagstiftning Om tillfällig ökning av offentlig kontroll av och nödåtgärder avseende införsel till unionen av vissa varor från vissa tredjeländer och genomförande av Europaparlamentets och
  Lagstiftning - Senast granskad 2023-06-12
 • SFS 2006:815

  Förordningen om provtagning på djur, med mera SFS 2006:815 Vi strävar alltid efter att publiceringen av författningarna ska vara korrekt. Trots detta kan det inträffa att uppdateringar av senaste
  Provtagning och analys - Senast granskad 2023-06-08
 • SFS 2006:806

  Lagen om provtagning på djur, m.m. SFS 2006:806 Vi strävar alltid efter att publiceringen av författningarna ska vara korrekt. Trots detta kan det inträffa att uppdateringar av senaste ändringar
  Provtagning och analys - Senast granskad 2023-06-08
 • SFS 2009:1426

  Förordning med instruktion för Livsmedelsverket SFS 2009:1426 Vi strävar alltid efter att publiceringen av författningarna ska vara korrekt. Trots detta kan det inträffa att uppdateringar av senaste
  Övergripande lagstiftning - Senast granskad 2023-06-08
 • SFS 2011:1494

  Förordning om vissa fiskarter från Östersjöområdet SFS 2011:1494 Vi strävar alltid efter att publiceringen av författningarna ska vara korrekt. Trots detta kan det inträffa att uppdateringar av
  Främmande ämnen/oönskade ämnen - Senast granskad 2023-06-08