Söksida

Sökresultat

Hittade 2025 träffar på ""

 • LIVSFS 2009:3

  Karenstider Författningen med senaste ändringarna införda Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2009:3 (konsoliderad version) Grundförfattningen LIVSFS 2009:3 Senare ändringar LIVSFS 2012:8 (omtryck
  Sida - Provtagning och analys - Senast granskad 2021-12-28
 • EG-förordning 1334/2008

  Förordning om aromer och vissa livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper för användning i och på livsmedel och om ändring av förordningarna (EEG) nr 1601/91, (EG) nr 2232/96 och (EG) nr 110/
  Sida - Tillsatser, e-nummer, aromer, enzymer - Senast granskad 2022-09-12
 • EG-förordning 333/2007

  Provtagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av halten av bly, kadmium, kvicksilver, oorganiskt tenn, 3-MCPD och polycykliska aromatiska kolväten i livsmedel Författningen med senaste
  Sida - Provtagning och analys - Senast granskad 2022-05-16
 • Växtgifter

  I vissa växter och grödor som vi äter finns det naturliga giftämnen. Vanligast är växtgifter som produceras av växten själv, till exempel solanin i potatis. Problem med växtgifter uppstår främst när
  Sida - Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2021-12-08
 • Marina algtoxiner

  Marina algtoxiner i musslor och ostron Marina algtoxiner är gifter som kan bildas av olika typer av fytoplankton. En och samma planktonart kan producera olika mycket gift vid olika tidpunkter och på
  Sida - Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2022-04-25
 • Har grönsaker, frukt och spannmål blivit mindre nyttiga?

  Är det bara vatten i gurkan? Har kopparhalten i apelsinen minskat? Livsmedelsverket får ofta frågan om grönsaker, frukt och spannmål blivit mindre nyttiga med tiden. Men att svara på frågan är inte
  Sida - Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2022-09-23
 • Livsmedelsverkets arbete för Sveriges livsmedelsstrategi

  Livsmedelsverket arbetar tillsammans med andra myndigheter för att uppnå målen i Sveriges livsmedelsstrategi. Strategin är en grund för en hållbar livsmedelspolitik fram till 2030. För
  Sida - Om oss - Senast granskad 2022-09-07
 • Vattenbrist-spara vatten

  Använd vattnet smart Lite regn under vinter och vår kan ge låga grundvattennivåer och brist på vatten. Vi bör alla hushålla med vatten, inte bara under högsommaren. Här finns några enkla tips på hur
  Sida - Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2022-04-25
 • Skogsbränders påverkan på råvatten

  En skogsbrand kan påverka råvattnets kvalitet. Här finns rekommendationer för kommunala dricksvattenproducenter och andra dricksvattenverksamheter. Vid en skogsbrand kan det bildas ämnen som
  Sida - Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2022-01-11
 • Syna saltet - när du lagar mat

  Det går inte att ta bort salt i efterhand, men du kan alltid lägga till det... Läs och tänk igenom receptet Buljong, fond, soja och färdiga såser men också ost innehåller ofta mycket salt. Ingår
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Senast granskad 2021-12-06
 • Ändring av EG-förordning 396/2005 Om gränsv för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel Ändrad genom EU-förordning 2022/1435

  Nyhet lagstiftning Om ändring av bilagorna II och IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för kalciumkarbonat, koldioxid, cyprodinil och
  Sida - Lagstiftning - Senast granskad 2022-09-09
 • Ny version och nya funktioner i Livsmedelsdatabasen och Sök näringsinnehåll

  Ny version och nya funktioner i Livsmedelsdatabasen och Sök näringsinnehåll Nyhet mat och hälsa: Ny version och nya funktioner i Livsmedelsdatabasen och Sök näringsinnehåll En ny version av
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Senast granskad 2022-06-17
 • Remiss - Tillfälliga handelsbeteckningar för fiskeri- och vattenbruksprodukter. Dnr 2022/02274

  Synpunkter senast 22 augusti 2022. Remiss - Tillfälliga handelsbeteckningar för fiskeri- och vattenbruksprodukter Remissunderlag
  Sida - Om oss - Senast granskad 2022-06-21
 • Remiss - Fördjupad konsekvensanalys angående ny modell för fastställande av kontrollfrekvens för regelbunden riskbaserad offentlig kontroll

  Remiss - Fördjupad konsekvensanalys angående ny modell för fastställande av kontrollfrekvens för regelbunden riskbaserad offentlig kontroll - 2020-01137 Sista svarsdag 19 juni 2022. Remiss –
  Sida - Remisser - Senast granskad 2022-05-10
 • Remiss - Ansökan om skyddad ursprungsbeteckning för "Hälsingeostkaka" enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012. Dnr 2021/02455

  Synpunkter senast 8 juni 2022 Remiss - Ansökan om skyddad ursprungsbeteckning för "Hälsingeostkaka" enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 Remissunderlag -
  Sida - Om oss - Senast granskad 2022-04-27
 • Workshop on Risk Ranking of Hazards in Foods

  On October 19-20 a workshop will be held in Uppsala, Sweden, to discuss the state-of-the-art in risk ranking of hazards in food. The event is organised by the Swedish Food Agency and the Finnish Food
  Sida - Om oss - Senast granskad 2022-04-08
 • Åtgärder vid en bristsituation i livsmedelskedjan

  Åtgärder vid en bristsituation i livsmedelskedjan Livsmedelsverket har, tillsammans med Jordbruksverket och SVA, flera uppdrag från regeringen för att bygga upp Sveriges livsmedelsberedskap. Det kan
  Sida - Om oss - Senast granskad 2022-03-28
 • Importera livsmedel

  Att importera livsmedel betyder att du köper livsmedel från länder utanför EU till Sverige. Det finns många regler att följa när du importerar livsmedel. På den här sidan får du en första överblick.
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2022-09-07
 • Kakor

  På livsmedelsverket.se använder vi kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Du kan välja att acceptera alla kakor, eller välja bort kakor som inte är nödvändiga för att
  Sida - Om oss - Senast granskad 2022-03-24
 • Codex Alimentarius Commission

  Codex Alimentarius Commission Livsmedelsverket är Sveriges Codex Contact Point Information om Codexmöten 2021 Med anledning av Covid-19 har de flesta inplanerade möten även våren 2022, flyttats
  Sida - Om oss - Senast granskad 2022-01-14