Söksida

Hittade 473 i kategori "Om oss"

 • Fel mängd D-vitamin i nästan var tredje burk

  Tjugo kommuner har tillsammans med Livsmedelsverket undersökt om kosttillskott med D-vitamin innehåller den mängd vitamin som står på förpackningen. I 29 procent av burkarna var det antingen för lite
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2016-12-21
 • Matsamtal i vården kan ge fler friska år i livet

  I en replik i Dagens samhälle 24 mars på Livsmedelsverkets och Socialstyrelsens debattartikel den 10 februari påstår Jenny Levin med flera, att vissa av Livsmedelsverkets kostråd är förlegade. Det
  Sida - Debattartiklar - Uppdaterad 2017-04-18
 • Kommunerna måste samverka mer för en smartare livsmedelskontroll

  Förtroendet för svensk mat lever farligt. EU:s genomgångar av den svenska livsmedelskontrollen visar på en rad brister. Kanada ställde sig nyligen frågande till hela EU:s nötköttexport på grund av
  Sida - Debattartiklar - Uppdaterad 2015-10-15
 • Livsmedelsverket träffar insektsföretagen

  Livsmedelsverket träffar insektsföretagen Maten är viktig – för konsumenterna, för företagande och sysselsättning, för klimat och hållbarhet. Den handlar om hälsa och framtid. Att använda insekter
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2017-11-16
 • Livsmedelsverket föreslår ny avgiftsmodell – betalning efter avslutad kontroll

  För att underlätta för livsmedelsföretagen föreslår Livsmedelsverket att avgiften för livsmedelskontroll ska betalas efter avslutad kontroll i stället för, som i dag, i förskott. Många företag har
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2017-11-16
 • Offentliga måltider som spjutspets för ett jämlikt och hållbart samhälle

  Hur kan offentliga måltider bidra till mer hållbarhet och mer jämlikhet i samhället? Under Måltidsdagarna 2017 träffas representanter för offentliga måltider i Sverige kring måltiderna som ett
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2017-11-13
 • Lupinfrö

  Ät inte bittra lupinfrön Livsmedelsverket avråder från att äta bittra lupinfrön eftersom det kan leda till allvarlig förgiftning. Ett fall av förgiftning inträffade i Sverige i juli 2015.
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2015-10-14
 • Nordisk granskning av allergimärkning

  Felmärkta livsmedel kan vara livsfarliga för allergiker. Nu ska Livsmedelsverket, tillsammans med flera andra myndigheter i Norden, kontrollera att livsmedelsföretag följer lagstiftningen om
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2015-09-01
 • Livsmedelsverket följer upp salmonellafynd

  Livsmedelsverket följer nu upp det fynd av Salmonella Enteritidis som under förra veckan gjordes i en kryddblandning. Ytterligare provtagning och spårning krävs för att få reda på vilken ingrediens i
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2015-07-17
 • Varning för ”Arnold Iron Dream Concentrated Night Time Recover” – kan innehålla farligt ämne

  Livsmedelsverket och Läkemedelsverket varnar för produkten Arnold Iron Dream Concentrated Night Time Recover, som kan innehålla substansen DNP. Ämnet är förbjudet i mat och kosttillskott och har
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2015-07-14
 • Salmonellautbrott pågår i Sverige

  Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket arbetar sedan ett halvår tillbaka tillsammans med smittskyddenheter och kommuner intensivt med att spåra källan till ett salmonellautbrott i Sverige.
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2015-07-07
 • Fortfarande stora variationer i svensk livsmedelskontroll

  Stor variation mellan myndigheternas dricksvatten- och livsmedelskontroll och brist på resurser, men själva revisionssystemet fortsätter utvecklas på ett bra sätt. Det är några av resultaten i två
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2015-06-22
 • Matkorgen 2015

  Livsmedelsverket har storhandlat och undersöker nu vad som finns i maten Livsmedelsverket har köpt in mat från vanliga livsmedelsbutiker i Sverige och analyserar nu produkterna.   - Syftet är att
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2015-06-01
 • Nytt verktyg för att lättare jämföra risker

  Livsmedelsverket har tagit fram ett verktyg för att bedöma risker med ämnen i mat. Med hjälp av verktyget, med arbetsnamnet risktermometern, kan storleken på olika hälsorisker med kemiska ämnen, till
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2015-05-28
 • EU har godkänt 17 genmodifierade växter

  EU-kommissionen har godkänt användningen av 17 genetiskt modifierade sorter av majs, soja, raps och bomull. De får användas till livsmedel och till foder. Godkännandet gäller import och bearbetning,
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2015-05-22
 • Hallonen i Ljungby innehöll norovirus

  Hallonen i Ljungby innehöll norovirus Livsmedelsverket har hittat norovirus i det parti hallon som misstänktes ha orsakat matförgiftningar i Ljungby kommuns äldreomsorg. Därmed är det också klarlagt
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2015-05-11
 • Livsmedelsverket åtalsanmäler slaktsvinsleverantör

  Livsmedelsverket åtalsanmäler en slaktsvinsleverantör i Västra Götaland för brott mot djurskyddslagen i samband med drivning av grisar inför transport till slakt. Ett 70-tal grisar visade omfattande
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2015-05-08
 • Antibiotikaresistens och mat del i myndighetsgemensam handlingsplan

  Spridningen av bakterier som är motståndskraftiga mot antibiotika är ett problem som måste hanteras av hela samhället. Den 30 mars lämnar Socialstyrelsen och Jordbruksverket en handlingsplan till
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2015-03-30
 • Livsmedelsverkets kompetenscentrum får priset Årets Granatäpple

  Livsmedelsverkets kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg får utmärkelsen ”Årets Granatäpple”. Priset delas ut av föreningen Kost och näring. Prisets syfte är att rikta ljuset mot
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2015-03-20
 • 7 av 10 företagare är nöjda med Livsmedelsverkets kontrollbesök

  En stor undersökning visar att 7 av 10 av alla företag som Livsmedelsverket kontrollerar är nöjda med kontrollbesöken. Och 7 av 10 företagare är också mycket nöjda med inspektörernas insats vid
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2015-03-16