Söksida

Sökresultat

Hittade 356 träffar på ""

 • Nya gränsvärden för THC i hampfrön och hampfröprodukter

  Nyhet för livsmedelsföretag: Nya gränsvärden för THC i hampfrön och hampfröprodukter Företag som tillverkar eller säljer produkter av hampfrö behöver vara uppmärksamma på att nya gränsvärden för
  Företagande, regler och kontroll - Senast granskad 2023-02-14
 • Kan bli enklare att nyckelhålsmärka

  Nyhet för livsmedelsföretag: Kan bli enklare att nyckelhålsmärka Livsmedelsverket utvecklar ett digitalt verktyg som ska underlätta för producenter att märka sina produkter med Nyckelhålet. Nu
  Företagande, regler och kontroll - Senast granskad 2023-03-08
 • Bedömning från Livsmedelsverket: ”Probiotika” får inte användas som kategorinamn på kosttillskott

  Nyhet för livsmedelsföretag: Bedömning från Livsmedelsverket - ”Probiotika” får inte användas som kategorinamn på kosttillskott Livsmedelsverket har sett över om ordet probiotika kan få börja
  Företagande, regler och kontroll - Senast granskad 2023-04-14
 • NRL Mykotoxiner och växttoxiner

  NRL Mykotoxiner och växttoxiner Livsmedelverket är nationellt referenslaboratorium för ämnesområdet mykotoxiner (mögelgifter) och växttoxiner i livsmedel. Som nationellt referenslaboratorium (NRL)
  Företagande, regler och kontroll - Senast granskad 2023-06-07
 • NRL Främmande ämnen från bearbetning (PC)

  NRL Främmande ämnen från bearbetning (PC) I NRL för främmande ämnen från bearbetning (processkontaminanter, PC) ingår bland annat polycykliska aromatiska kolväten (PAH), akrylamid, furan,
  Företagande, regler och kontroll - Senast granskad 2023-06-07
 • NRL Koagulaspositiva stafylokocker och dess enterotoxin

  NRL Koagulaspositiva stafylokocker och dess enterotoxin Livsmedelsverket är nationellt referenslaboratorium för koagulaspositva stafylokocker och dess enterotoxin. Livsmedelsverkets NRL-funktion
  Företagande, regler och kontroll - Senast granskad 2023-05-29
 • Import - kosttillskott, hälsokost och drycker

  Här finns information om import och försäljning av kosttillskott, hälsokost och drycker. Kosttillskott Flera produkter som betecknas och marknadsförs som kosttillskott innehåller växter eller
  Företagande, regler och kontroll - Senast granskad 2024-02-29
 • Import - ekologiska livsmedel

  Det finns mycket att tänka på för dig som vill importera ekologiska livsmedel. På denna sida hittar du grundläggande information om import av ekologiska livsmedel från länder utanför EU. För att
  Företagande, regler och kontroll - Senast granskad 2023-10-27
 • Lista över gränskontrollstationer

  Här finns en förteckning över Livsmedelsverkets gränskontrollstationer med kontaktuppgifter och vad de är godkända för. Information om förhandsanmälan och betalningsrutiner hittar du på sidorna för
  Företagande, regler och kontroll - Senast granskad 2024-05-07
 • Avgifter för kontrollprogram

  Livsmedelsverket övervakar att maten på den svenska marknaden är säker. I det arbetet ingår vissa nationella kontrollprogram. I programmen kontrolleras eller övervakas livsmedel när det gäller olika
  Företagande, regler och kontroll - Senast granskad 2023-04-11
 • Avgifter för slakterier och vilthanteringsanläggningar 2024

  Avgifter för slakterier och vilthanteringsanläggningar 2024 Livsmedelsverket utför kontroller vid slakterier och på vilthanteringsanläggningar. På denna sida finns information om de avgifter vi tar
  Företagande, regler och kontroll - Senast granskad 2023-12-27
 • Kommande föreskrifter om registrering av kontaktmaterialverksamheter

  Nyhet för livsmedelsföretag: Kommande föreskrifter om registrering av kontaktmaterialverksamheter I sommar förväntas nya föreskrifter med krav på registrering av vissa kontaktmaterialverksamheter
  Företagande, regler och kontroll - Senast granskad 2023-05-24
 • Vägledande information om återanvändbara muggar och matlådor vid servering

  Nyhet för företag: Vägledande information om återanvändbara muggar och matlådor vid servering Från 1 januari 2024 kommer det vara krav på att företag som erbjuder mat eller dryck i engångsmatlåda
  Företagande, regler och kontroll - Senast granskad 2023-06-07
 • Kontrollprojekt 2024 – potatis och honung

  Nyhet för företag: Kontrollprojekt 2024 – potatis och honung Nu är kontrollprojekten för 2024 klara. Nästa år handlar de om glykoalkaloider i potatis och märkning av honung. Operativa mål är en av
  Företagande, regler och kontroll - Senast granskad 2023-08-28
 • Nya renhetskriterier för vissa tillsatser – så här fungerar övergångsreglerna

  Nyhet för företag: Nya renhetskriterier för vissa tillsatser – så här fungerar övergångsreglerna Nya renhetskriterier har börjat gälla för tillsatserna E 471, E 422, E 475 och E 476. Det handlar om
  Företagande, regler och kontroll - Senast granskad 2023-10-05
 • Så påverkas Ukrainas livsmedelsförsörjning av kriget – ta del av erfarenheter

  Nyheter för företag: Så påverkas Ukrainas livsmedelsförsörjning av kriget – ta del av erfarenheter Hur har Ukrainas livsmedelsförsörjning påverkats av pågående krig? Nu kan du ta del av hittills
  Företagande, regler och kontroll - Senast granskad 2023-10-20
 • Inbjudan till dialogmöte 12 december om regeringsuppdrag att genomföra en konsekvensanalys av miljöaspekter i NNR 2023

  Nyheter för företag: Inbjudan till dialogmöte 12 december om regeringsuppdrag att genomföra en konsekvensanalys av miljöaspekter i NNR 2023 Livsmedelsverket har fått ett tvådelat regeringsuppdrag
  Företagande, regler och kontroll - Senast granskad 2023-11-22
 • Livsmedelsverket välkomnar utredning om kontrollorganisationen i livsmedelskedjan

  Nyhet för företag: Livsmedelsverket välkomnar utredning om kontrollorganisationen i livsmedelskedjan Regeringen har utsett en särskild utredare för att se över bland annat organiseringen av
  Företagande, regler och kontroll - Senast granskad 2023-12-20
 • Konsekvensanalys av miljöaspekterna i nordiska näringsrekommendationer på remiss

  Nyheter för företag: Konsekvensanalys av miljöaspekterna i nordiska näringsrekommendationer på remiss Nu välkomnas synpunkter på en preliminär rapport från Livsmedelsverket. I rapporten beskrivs hur
  Företagande, regler och kontroll - Senast granskad 2024-02-28
 • Potential för minskat matsvinn med ”ofta bra efter”-märkning

  Potential för minskat matsvinn med ”ofta bra efter”-märkning Nyheter för företag: Potential för minskat matsvinn med ”ofta bra efter”-märkning I Sverige kastas mycket mat som har passerat sitt bäst
  Företagande, regler och kontroll - Senast granskad 2024-03-07