Söksida

Hittade 485 i kategori "Produktion, handel och kontroll"

 • Nya regler för import av ekologiska livsmedel

  För att kunna importera ekologiska livsmedel från länder utanför EU och sälja dem som ekologiska efter den 19 oktober 2017 måste importören ha registrerat sig i Traces NT (New technology).
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-08-30
 • Sista anmälningsdag 29 sept! Kick- off för matsvinnssamarbete

  Sista anmälningsdag 29 september! Kick- off för matsvinnssamarbete Som vi tidigare berättat bjuder Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht in till kick-off för nationellt matsvinnsarbete den 4 oktober.
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-09-28
 • Vintermötet 2018

  Livsmedelsverkets vintermöte 2018 Nu är det dags att boka in Livsmedelsverkets vintermöte 2018 i kalendern. Det blir den 19 mars 2018 i Stockholm. På mötet informerar vi om aktuella frågor som berör
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-10-25
 • Nya livsmedel - företagare

  Nya livsmedel – Novel Foods (NF) på engelska – är ett begrepp för livsmedel och livsmedelsingredienser som vi inte ätit i någon större utsträckning inom EU före 15 maj 1997. Sådana livsmedel måste
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-02-15
 • EU:s kontroll

  EU:s kontroll av svensk livsmedelskontroll EU-kommissionen, GD hälsa och livsmedelssäkerhet (DG SANTE), gör revisioner av Sveriges kontroll i livsmedelskedjan. Revisionerna gäller
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-01-29
 • Revision av kontrollmyndigheter

  Syftet med revisionerna är att granska och utvärdera om kontrollmyndigheterna har en planerad verksamhet, att planerna följs, hur det praktiska arbetet utförs och vad det ger för effekt. Syftet med
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-08-16
 • Produktion, handel & kontroll

  Vilka regler finns för mig som livsmedelsföretagare. Hur fungerar den offentliga kontrollen? Här hittar du fakta om  produktion, handel och kontroll av livsmedel.
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-10-09
 • Mötesplats Livsmedelsförsörjning 5 december 2017

  Den 5:e december samlade Livsmedelsverket företag, kommuner, länsstyrelser, centrala myndigheter, forskare med flera till en kunskapsdag om livsmedelsförsörjning vid kris och krig. Deltagarna fick ta
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-02-15
 • Krisberedskap - verktyg för hantering av olycka vid vattentäkt

  Här presenteras ett verktyg för hantering av en olycka vid vattentäkt. Med olycka vid vattentäkt menas i detta fall en olycka med utsläpp av förorenande ämne i ett tillrinningsområde för en
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-08-22
 • Krisberedskap och säkerhet - dricksvatten

  VAKA, den nationella vattenkatastrofgruppen, ger stöd på plats eller via telefon till i första hand kommuner och dricksvattenproducenter i kriser som rör dricksvattenområdet, men också till
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-02-01
 • Land
  Turkiet

  Supplier
  Ekunomik Sistem Gida Tarin ve Orman Ürünleri San TIC. ve Ltd. STI,
  Valid from
  2016-02-23

  Sida - Lista över saluförbud frukt och grönt - Uppdaterad 2016-02-24
 • Land
  Italien

  Supplier
  Frutthera S.r.l.
  Valid from
  2017-06-27

  Sida - Lista över saluförbud frukt och grönt - Uppdaterad 2015-03-17
 • Land
  Albanien

  Supplier
  JGH Engros, Såby, Danmark
  Valid from
  2013-03-15

  Sida - Lista över saluförbud frukt och grönt - Uppdaterad 2015-02-10
 • Land
  Turkiet

  Supplier
  Omrat NL B.V. Rotterdam
  Valid from
  2016-08-02

  Sida - Lista över saluförbud frukt och grönt - Uppdaterad 2015-02-10
 • Land
  Kina

  Supplier
  Tai Tong Trading Co
  Valid from
  2013-02-11

  Sida - Lista över saluförbud frukt och grönt - Uppdaterad 2015-02-10
 • Land
  Iran

  Supplier
  Firma Abbas Ali Agali, Kashmar
  Valid from
  2016-07-22

  Sida - Lista över saluförbud frukt och grönt - Uppdaterad 2015-02-06
 • Land
  Egypten

  Supplier
  Helwan Export, Kairo
  Valid from
  2016-08-02

  Sida - Lista över saluförbud frukt och grönt - Uppdaterad 2015-02-06
 • Sela

  Land
  Pakistan

  Supplier
  Pravh. ck. Trading (Shiva)
  Valid from
  2017-06-27

  Sida - Lista över saluförbud frukt och grönt - Uppdaterad 2015-02-06
 • Tillverkare av skyddade beteckningar

  Dessa listor syftar till att ge information om tillverkare av så kallade skyddade beteckningar. För geografiska-, ursprungsbeteckningar och garanterade traditionella specialiteter så ska
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2014-11-05
 • 171 - Norra Hake fjord

  Havsområde - Uppdaterad 2017-02-15