Söksida

Hittade 409 i kategori "Produktion, handel och kontroll"

 • Upphävande av beslut - Morötter från Italien

  Upphävande av beslut - Morötter från Italien Livsmedelsverket har efter genomförda undersökningar av ett tillräckligt antal partier eller på annat sätt, bedömt att det inte längre föreligger någon
  Sida - Lista över saluförbud frukt och grönt - Uppdaterad 2018-04-11
 • Morötter från Italien

  Morötter från Italien Nytt beslut om uppföljande provtagning av morötter från Italien har publicerats i Listan över saluförbud av livsmedel. För mer information se bifogad länk Morötter från Italien
  Sida - Lista över saluförbud frukt och grönt - Uppdaterad 2018-04-06
 • Kategori Köttprodukter (värmebehandlade, saltade, rökta, etc.)

  Lista över tillverkare av skyddade beteckningar i Sverige - Kategori köttprodukter Godk. nr Namn Postadress  Ort Namn på registrerad skyddad beteckning 001 Lindells Gårdsslakteri AB Ottravad,
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-06-05
 • Kategori Frukt, grönsaker och spannmål, bearbetade eller obearbetade

  För tillfället finns det inga tillverkare av skyddade beteckningar i Sverige i kategori Frukt, grönsaker och spannmål, bearbetade eller obearbetade Godk.nr Namn Postadress Ort Namn på registrerad
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2014-11-05
 • Kategori Övriga produkter (kryddor etc.)

  För tillfället finns det inga tillverkare av skyddade beteckningar i Sverige i kategori Övriga produkter (kryddor etc.) Godk.nr Namn Postadress Ort Namn på registrerad skyddad beteckning          
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2014-11-05
 • Kategori Öl

  För tillfället finns det inga tillverkare av skyddade beteckningar i Sverige i kategori Öl Godk.nr Namn Postadress Ort Namn på registrerad skyddad beteckning          
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2014-11-05
 • Kategori Konfektyr, matbröd, kaffebröd, kakor, skorpor och andra bakverk

  Lista över tillverkare av skyddade beteckningar i Sverige - kategori konfektyr, matbröd, kaffebröd, kakor, skorpor och andra bakverk Godk.nr Namn Postadress Ort Namn på registrerad skyddad
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2015-01-22
 • Algeriet

  Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Algeriet. Längst ner på sidan hittar du exportintyg till Algeriet som utfärdas lokalt på exportanläggningen. Vid
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-10-25
 • Sydkorea

  Sydkorea Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Sydkorea. Längst ner på sidan hittar du de intyg som ska användas vid export.  Generell information
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-04-12
 • Thailand

  Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Thailand. Export av slaktbiprodukter till Thailand Thailändska myndigheter har meddelat att det i dagsläget inte är
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2016-11-15
 • Ukraina

  Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Ukraina. Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas lokalt på exportanläggningen. Generell information
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-04-11
 • Övriga länder utanför EU

  Livsmedelsverket har tagit fram generella intyg för export till länder utanför EU som inte ställer specificerade krav. Intygen är inte förhandlade med tredjeland och kan komma att uppdateras när
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-10-27
 • EaEU - listning, föranmälan, ansökning

  EaEU - listning, föranmälan, ansökning Här hittas en översikt över regler för export till EuEU länderna. Listning av anläggningar till EaEU länder Livsmedel ska exporteras från anläggningar som är
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-02-08
 • Checklistor för inspektion

  Dessa checklistor används när kontrollpersonalen inspekterar anläggningar som redan är godkända för export av livsmedel till Ryssland och EaEU samt anläggningar som har ansökt om nygodkännande för
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-02-08
 • Tack för din beställning!

  Vi har mottagit er beställning. Proverna skickas normalt inom en vecka. Detta är en bekräftelse på att vi mottagit er order. Ingen ytterligare bekräftelse kommer att skickas till er. Läs mer om våra
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2015-03-30
 • Revision av kontrollmyndigheter

  Syftet med revisionerna är att granska och utvärdera om kontrollmyndigheterna har en planerad verksamhet, att planerna följs, hur det praktiska arbetet utförs och vad det ger för effekt. Syftet med
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-08-16
 • EU:s kontroll

  EU:s kontroll av svensk livsmedelskontroll EU-kommissionen, GD hälsa och livsmedelssäkerhet (DG SANTE), gör revisioner av Sveriges kontroll i livsmedelskedjan. Revisionerna gäller
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-03-07
 • Land
  Pakistan

  Supplier
  Butt Traders
  Valid from
  2018-06-05

  Sida - Lista över saluförbud frukt och grönt - Uppdaterad 2018-06-05
 • Land
  Tyskland

  Supplier
  Godeland Vermarktungsgesellschaft mbH
  Valid from
  2017-06-27

  Sida - Lista över saluförbud frukt och grönt - Uppdaterad 2017-06-27
 • Land
  Indien

  Supplier
  Ini Farm Ltd, Mumbai
  Valid from
  2017-04-05

  Sida - Lista över saluförbud frukt och grönt - Uppdaterad 2017-04-05