Söksida

Hittade 419 i kategori "Produktion, handel och kontroll"

 • Kontrollhandböcker

  Följande kontrollhandböcker finns numera i Kontrollwikin och listas alltså inte nedan i pdf format. Kontrollwiki är Livsmedelsverkets webbplats för fördjupning för livsmedelskontrollen.
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2017-09-01
 • Avveckla eller överlåta

  Om du vill upphöra med din verksamhet eller överlåta den till annan företagare ska du meddela det till kontrollmyndigheten. Registrering och godkännande för din anläggning upphör. Din skyldighet att
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-02-19
 • 119 - St Kännskär - Återutläggningsområde

  Havsområde - Senast granskad 2017-02-15
 • Livsmedel för särskilda grupper - FSG - blanketter

  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-10-22
 • Import - blanketter

  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-10-31
 • Skyddad ursprungsbeteckning

  För skyddade ursprungsbeteckningar finns stränga krav. Där ska både råvaruproduktion, bearbetning och beredning av produkten ske inom ett avgränsat område. Skyddad ursprungsbeteckning (SUB) är ett
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-10-03
 • Avgifter och betalning vid import av animaliska livsmedel

  Här finns information om avgifter och betalning vid gränskontroll av animaliska livsmedel Avgifter Grundavgiften för gränskontroll av en sändning med animaliska livsmedel är 1000 kr + 12 öre per kg.
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2016-12-07
 • Kosttillskott - Hälsokost - Drycker

  Här finns information om import och försäljning av kosttillskott, hälsokost och drycker. Kosttillskott och hälsokost Kosttillskott är livsmedel och ska inte förväxlas med naturläkemedel.
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-03-07
 • Villkor för import av vissa livsmedel

  Här finns information om villkor för import av livsmedel som inte helt uppfyller EU:s harmoniserade regler, samt importförbud av vissa levande kräftdjur. Import av animaliska livsmedel som saknar
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2017-06-28
 • Lupin

  Lupin är en baljväxt liksom jordnöt och soja. Lupinmjöl används ibland i vissa bröd och bakverk. Det måste anges i ingrediensförteckningen om lupin ingår i ett livsmedel. Lupiner tillhör
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-08-27
 • Sesam

  Sesamfrö och sesamolja finns bland annat i viss asiatisk mat, bageriprodukter och konfektyr. Allergi mot sesam förekommer och det finns därför särskilda märkningskrav för sesam. Symtomen vid
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-08-27
 • Klimatanpassning

  Klimatet förändras och ett mer extremt klimat, med bland annat torka, kraftiga regn och fler värmeböljor, ställer livsmedelssektorn inför stora utmaningar. Livsmedelsföretagare behöver därför se över
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-10-12
 • Tillverkare av skyddade beteckningar

  Dessa listor syftar till att ge information om tillverkare av så kallade skyddade beteckningar. För geografiska-, ursprungsbeteckningar och garanterade traditionella specialiteter så ska
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2014-11-05
 • 168 - Stigfjorden inre

  Havsområde - Senast granskad 2018-07-18
 • 171 - Norra Hake fjord

  Havsområde - Senast granskad 2017-02-15
 • Genmodifierad mat

  Alla ska genom tydlig märkning ha möjlighet att göra ett medvetet val mellan produkter som består av, innehåller eller har framställts av GMO och konventionella produkter. Lagstiftningen reglerar
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2016-10-26
 • 153 - Koljöfjord

  Havsområde - Senast granskad 2017-02-15
 • 164 - Lyresund

  Havsområde - Senast granskad 2017-02-15
 • 135 - Åbyfjorden

  Havsområde - Senast granskad 2017-02-15
 • Brutet ris (Gao Tam)

  Land
  Vietnam

  Supplier
  Cty TNHH Tiso Food
  Valid from
  2017-03-08

  Sida - Lista över saluförbud frukt och grönt - Senast granskad 2017-03-08