Söksida

Hittade 497 i kategori "Produktion, handel och kontroll"

 • Vinblad från Turkiet sida

  Vinblad frfån Turkiet Nytt beslut om uppföljanded provtagning av vinblad från Turkiet har publicerats För mer information, se bifogad länk   Vinblad från Turkiet
  Sida - Lista över saluförbud frukt och grönt - Uppdaterad 2017-11-20
 • Basmatiris från Indien

  Basmatiris från Indien Nytt beslut om uppföljande provtagning av basmatiris (Mahmood Rice) har publicerats För mer information, se bifogad länk   Basmatiris från Indien
  Sida - Lista över saluförbud frukt och grönt - Uppdaterad 2017-11-10
 • Kategori Köttprodukter (värmebehandlade, saltade, rökta, etc.)

  Lista över tillverkare av skyddade beteckningar i Sverige - Kategori köttprodukter Godk. nr Namn Postadress  Ort Namn på registrerad skyddad beteckning 001 Lindells Gårdsslakteri AB Ottravad,
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-11-01
 • Kategori Frukt, grönsaker och spannmål, bearbetade eller obearbetade

  För tillfället finns det inga tillverkare av skyddade beteckningar i Sverige i kategori Frukt, grönsaker och spannmål, bearbetade eller obearbetade Godk.nr Namn Postadress Ort Namn på registrerad
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2014-11-05
 • Kategori Övriga produkter (kryddor etc.)

  För tillfället finns det inga tillverkare av skyddade beteckningar i Sverige i kategori Övriga produkter (kryddor etc.) Godk.nr Namn Postadress Ort Namn på registrerad skyddad beteckning          
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2014-11-05
 • Kategori Öl

  För tillfället finns det inga tillverkare av skyddade beteckningar i Sverige i kategori Öl Godk.nr Namn Postadress Ort Namn på registrerad skyddad beteckning          
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2014-11-05
 • Kategori Konfektyr, matbröd, kaffebröd, kakor, skorpor och andra bakverk

  Lista över tillverkare av skyddade beteckningar i Sverige - kategori konfektyr, matbröd, kaffebröd, kakor, skorpor och andra bakverk Godk.nr Namn Postadress Ort Namn på registrerad skyddad
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2015-01-22
 • Algeriet

  Här hittar du de exportintyg till Algeriet som utfärdas lokalt på exportanläggningen. Vid export till Algeriet ska livsmedel av animaliskt ursprung åtföljas av ett exportintyg. Mjölk För
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2015-03-26
 • Bosnien Hercegovina

  Här finns information om särskilda krav som Bosnien Hercegovina ställer för import från Sverige och övriga EU-länder. Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas lokalt på
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2016-12-06
 • Egypten

  Här hittar du de exportintyg till Egypten som utfärdas lokalt på exportanläggningen. Exportintyg som har tagits fram i samråd med landets livsmedelsmyndighet LIVS 219 Egypten - Fiskeriprodukter
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2015-03-26
 • Filippinerna

  Här finns information om särskilda krav som Filippinerna ställer för import från Sverige och övriga EU-länder. Filippinerna ställer krav på egna inspektioner av svenska anläggningar för att tillåta
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2015-03-26
 • Förenade Arabemiraten

  Här hittar du de exportintyg till Förenade Arabemiraten som utfärdas lokalt på exportanläggningen. Generell information Före export till Förenade Arabemiraten rekommenderar vi att ni söker
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2015-03-26
 • Makedonien

  Här finns information om särskilda krav som Makedonien ställer för import från Sverige och övriga EU-länder. Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas lokalt på exportanläggningen.
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2015-03-26
 • Marocko

  Här hittar du de exportintyg till Marocko som utfärdas lokalt på exportanläggningen. Exportintyg som har tagits fram i samråd med landets livsmedelsmyndighet   LIVS 153 Marocko - Fiskeriprodukter
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2015-03-26
 • Saudiarabien

  Här finns information om särskilda krav som Saudiarabien ställer för import från Sverige och övriga EU-länder. Fågelinfluensa Saudiearabien har infört särskilda restriktioner med anledning av
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2015-03-26
 • Sydkorea

  Sydkorea Här finns information om särskilda krav som Sydkorea ställer för import av livsmedel från Sverige. Längst ner på sidan hittar du de intyg som ska användas vid export.  Generell information
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2015-03-26
 • Thailand

  Här finns information om särskilda krav som Thailand ställer för import från Sverige och övriga EU-länder. Export av slaktbiprodukter till Thailand Thailändska myndigheter har meddelat att det i
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2015-03-26
 • Turkiet

  Här finns information om särskilda krav som Turkiet ställer för import från Sverige och övriga EU-länder. Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas lokalt på exportanläggningen.
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2015-03-26
 • USA

  Här finns information om särskilda krav som USA ställer för import av livsmedel från Sverige. Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas  lokalt på exportanläggningen. Generellt för
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2015-03-26
 • Övriga länder utanför EU

  Livsmedelsverket har tagit fram generella intyg för export till länder utanför EU som inte ställer specificerade krav. Generella exportintyg avsedda för länder utanför EU Dessa intyg är avsedda för
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2015-03-26