Söksida

Hittade 468 i kategori "Produktion, handel och kontroll"

 • Resultat från kontrollprojekt om tillsatser

  Under hösten 2017 genomförde Livsmedelsverket ett samordnat kontrollprojekt om kontroll av tillsatser. Deltog gjorde 6 kommunala kontrollmyndigheter och tre av livsmedelsverkets regionala avdelningar
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-03-23
 • Dricksvatten och mat i ett nytt klimat – viktiga frågor på Klimatanpassning Sverige 2018

  Det finns fortfarande platser kvar på konferensen Klimatanpassning Sverige i Stockholm den 6 september. Här presenteras aktuell kunskap om utmaningarna med ett förändrat klimat. Klimatförändringarna
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-08-27
 • Vintermötet 2018

  Livsmedelsverkets vintermöte 2018 Nu är det dags att boka in Livsmedelsverkets vintermöte 2018 i kalendern. Det blir den 19 mars 2018 i Stockholm. På mötet informerar vi om aktuella frågor som berör
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-10-25
 • Efter listeriautbrottet: Frysta blancherade grönsaker ska betraktas som ätfärdiga

  Efter listeriautbrottet: Frysta blancherade grönsaker ska betraktas som ätfärdiga Det var fryst majs och blandningar med fryst majs som orsakade det utbrott av Listeria monotygenes i fem EU-länder
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-07-18
 • Anmälan till kontrollorgan vid distanshandel

  Livsmedelsverket har tidigare informerat om att distanshandel av ekologiska livsmedel kräver anmälan till ett kontrollorgan. (Nyhet publicerad 2017-12-21/Ändrad 20180207) Nu har Livsmedelsverket
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-06-08
 • Kommunala verksamheter får sälja, skänka och ta emot överbliven mat

  Kommuner får sälja mat som blivit över, skänka till välgörenhet och själva ta emot livsmedel som skänks, även om det viktigaste förstås är att arbeta för att minska matsvinnet så tidigt som möjligt i
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-08-29
 • Näringsdeklaration e-utbildning

  E-utbildningen vänder sig så väl till livsmedelsföretagare som till kontrollmyndigheter. Kursens syfte och innehåll Företagare: Efter genomförd utbildning vet du hur du märker livsmedel med en
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-03-22
 • Årliga avgiftsbeslut

  Årlig kontrollavgift Livsmedelsföretagare ska enligt 3 kap. 1 § LIVSFS 2006:21 betala årlig kontrollavgift. Avgifter för slakterier och vilthanteringsanläggningar  Årligt avgiftsbeslut Slakteri-
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-03-28
 • Grönt te från Kina

  Grönt te från Kina Nytt beslut om uppföljande provtagning har publicerats För mer information, se bifogad länk   Grönt te från Kina
  Sida - Lista över saluförbud frukt och grönt - Uppdaterad 2018-08-30
 • Nya livsmedel - företagare

  Nya livsmedel (novel food) är livsmedel som vi inom EU inte har ätit i någon större utsträckning före 15 maj 1997. De måste riskvärderas och godkännas av EU-kommissionen innan de får börja säljas
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-04-04
 • Många kan påverkas av fipronil i ägg

  Mängder med ägg har återkallats från Nederländerna, och i viss mån Tyskland, eftersom de innehåller rester av insektsmedlet fipronil. Fipronil får inte användas inom animalieproduktionen i EU. En
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-08-25
 • Kraftfullare sök

  Nyhet! Kraftfullare sök och bättre utskrifter i Kontrollwiki Kontrollwiki utvecklades för mindre än ett år sedan men det är viktigt att vi ständigt förbättrar och förnyar tekniken för att anpassa
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-05-29
 • Ekologisk produktion - reviderade branschriktlinjer

  Lantbrukarnas riksförbund (LRF) har reviderat de nationella branschriktlinjerna för ekologisk produktion. Riktlinjerna har bedömts av Livsmedelsverket och de finns nu tillgängliga på Livsmedelverkets
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-04-03
 • Nya regler för import av ekologiska livsmedel

  För att kunna importera ekologiska livsmedel från länder utanför EU och sälja dem som ekologiska efter den 19 oktober 2017 måste importören ha registrerat sig i Traces NT (New technology).
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-04-10
 • Så kontrolleras din verksamhet

  Grunden i livsmedelslagstiftningen är att den som vill sätta livsmedel på marknaden också ansvarar för att dessa livsmedel är säkra och rätt märkta. Det är alltså det företag eller den organisation
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-10-24
 • Avveckla eller överlåta

  Om du vill upphöra med din verksamhet eller överlåta den till annan företagare ska du meddela det till kontrollmyndigheten. Registrering och godkännande för din anläggning upphör. Din skyldighet att
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-02-19
 • Kontrollhandböcker

  Följande kontrollhandböcker finns numera i Kontrollwikin och listas alltså inte nedan i pdf format. Kontrollwiki är Livsmedelsverkets nya webbaserade verktyg för livsmedelskontroll. Kontrollhandboken
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-09-01
 • Registrering, godkännande, tillstånd och anmälningar

  Registrering, godkännande, tillstånd och anmälningar De flesta livsmedelsföretag behöver endast registreras hos den så kallade behöriga kontrollmyndigheten innan verksamheten startas. Behörig
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-10-05
 • Information till små företag

  Information till små livsmedelsföretag På denna sida finns information och broschyrer som vänder sig till dig som vill starta eller driver ett mindre livsmedelsföretag. Information som vänder sig
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-08-22
 • Livsmedel för särskilda grupper - FSG

  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2016-06-29